PPK w skrócie - Informacje o PPK

Co to jest i jak działa PPK? Kto uczestniczy w programie? Skąd pochodzą i gdzie są inwestowane wpłaty do PPK? Jakie są obowiązki pracodawcy i co może pracownik? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Co oznacza skrót PPK?

PPK to pracownicze plany kapitałowe – nowy program długoterminowego oszczędzania. Przybliżamy garść szczegółów i najważniejsze informacje o PPK.

Jak działa PPK?

 • PPK uruchamia pracodawca dla swoich pracowników.
 • Pracownicy gromadzą oszczędności na swoim rachunku PPK. Co miesiąc trafiają tam wpłaty pracowników (2% wynagrodzenia brutto) oraz wpłaty pracodawcy (1,5% wynagrodzenia brutto) oraz dopłaty państwa (powitalna – 250 zł, roczna – 240 zł)
 • Udział w PPK jest dobrowolny dla Pracowników (więcej: „PPK – jak przystąpić do programu?”)
 • Kapitał jest prywatny – można wypłacić go w każdym momencie, choć najlepiej poczekać do 60. roku życia (najkorzystniejsze rozwiązanie). Więcej: „Jak i kiedy wypłacać pieniądze z PPK? Możliwości i korzyści”. 
 • Kapitał w PPK jest dziedziczony w przypadku śmierci uczestnika PPK.
 • Kapitał jest inwestowany w ramach funduszy zdefiniowanej daty. 

Kto uczestniczy w PPK?

 • Zatrudnieni – osoby, za które pracodawca odprowadza składki emerytalno-rentowe
 • Osoby w wieku 18-54 lat pracodawca zapisuje automatycznie do PPK. Z PPK można zrezygnować w każdym momencie.
 • Osoby w wieku 55-69 lat pracodawca zapisuje do PPK na ich wniosek. Z PPK można zrezygnować w każdym momencie.

Skąd pochodzą wpłaty do PPK?

 • Wpłaty pracownika – wpłata podstawowa (naliczana dla każdej osoby, która uczestniczy w PPK) to 2% wynagrodzenia brutto pracownika. Potrącana z wynagrodzenia netto. Uczestnik PPK może zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia brutto.
 • Osoby, które miesięcznie zarabiają mniej niż 120% wynagrodzenia minimalnego mogą obniżyć wpłatę podstawową do 0,5%.
 • Wpłata pracodawcy – wpłata podstawowa (naliczana dla każdej osoby, która uczestniczy w PPK) to 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika. Potrącana z wynagrodzenia netto. Uczestnik PPK może zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2,5% wynagrodzenia brutto.
 • Dopłaty państwowe – wpłata powitalna 250 zł i dopłata roczna 240 zł.

Gdzie są inwestowane wpłaty w PPK?

Informacje o PPK - PODSUMOWANIE

W PPK pracownik może:

 • Uczestniczyć w programie PPK dla pracownika.
 • Zrezygnować i ponownie przystąpić w każdej chwili.
 • Zmienić wielkość opłat dodatkowych (do 2%).
 • Obniżyć wpłatę podstawową do 0,5% (jeśli zarabia miesięcznie mniej niż 120% wynagrodzenia minimalnego).
 • Wybrać, jak będą inwestowane oszczędności.
 • Wypłacić pieniądze w każdym momencie.

W PPK pracodawca musi:

 • Uruchomić PPK w firmie.
 • Zapisać Cię do PPK dla firm.
 • Odprowadzać wpłaty do PPK (pracodawcy i pracownika).
 • Poinformować Cię o ponownym wpisaniu Cię do PPK (co 4 lata, licząc od 2023 r.).

Przewodnik dla pracowników o PPK wyjaśni Ci bardziej szczegółowe zasady funkcjonowania programu, a kalkulator PPK pozwoli na symulację Twojej przyszłej emerytury.

Zespół Nationale-Nederlanden 30.03.2020