Rezygnacja z PPK – do kiedy i czy warto? Deklaracja i konsekwencje

Uczestnictwo w PPK jest dla pracowników całkowicie dobrowolne. Wyjaśniamy jakie korzyści niesie PPK i ile można zyskać uczestnicząc w programie. Osobom, które mimo zalet programu chcą zrezygnować z uczestnictwa, podpowiadamy jak i gdzie złożyć odpowiednią deklarację.

Czy warto rezygnować z PPK?

Ogromną zaletą PPK z perspektywy pracownika są wpłaty pracodawcy oraz państwa. Każda osoba, która przystąpi do PPK będzie odprowadzać co miesiąc na swoje indywidualne konto 2% swojego wynagrodzenia netto (potrącane z pensji netto). Do tego pracodawca z własnych środków dołoży co miesiąc 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika. Od państwa uczestnik PPK otrzyma 250 zł jednorazowej wpłaty powitalnej i 240 zł dopłaty rocznej (dowiedz się więcej o dopłatach państwowych w PPK). 

PPK – dodatkowe środki od pracodawcy 

Do wyobraźni najlepiej przemawiają konkretne kwoty. Posłużmy się zatem wynagrodzeniem 5 tys. zł brutto. W tym wariancie uczestnik PPK odprowadzi na swoje konto 100 zł z własnego wynagrodzenia, a pracodawca dołoży z własnej kieszeni 75 zł. Do tego dochodzi dopłata państwowa, która w przeliczeniu na miesiąc wyniesie 20 zł. Przeliczając korzyści, za każde 100 zł ze swojej pensji, uczestnik PPK otrzyma 95 zł z dodatkowych źródeł. 

WPŁATY NA PPK
Wynagrodzenie brutto

Wpłata

Pracownika (2%)

Wpłata

Pracodawcy (1,5%)

Dopłata z Funduszu Pracy

(w ujęciu miesięcznym)

Łączne wpłaty na PPK
5000 zł 100,00 zł 75,00 zł 20,00 zł 195,00 zł


Zwracamy uwagę, że od wpłaty pracodawcy, uczestnicy PPK odprowadzają podatek dochodowy (naliczany według stawki dotyczącej danego zatrudnionego). W przypadku wpłaty pracodawcy w kwocie 75 zł, z wynagrodzenia netto danej osoby, zostanie potrącony podatek w wysokości 13 zł. Korzyść „netto” z uczestnictwa w PPK, którą otrzymujemy od pracodawcy, wynosi zatem 62 zł (75 zł wpłaty pracodawcy, która trafia na rachunek PPK minus 13 zł podatku dochodowego, który jest potrącany z wynagrodzenia netto uczestnika PPK).

WPŁYW WPŁAT NA PPK NA WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie brutto

Wynagrodzenie netto

(bez PPK)

Wpłata

Pracownika

Podatek od wpłaty

Pracodawcy na PPK (17%)

Wynagrodzenie netto

po wpłatach na PPK *

5000 zł 3613,20 zł 100,00 zł 13,00 zł 3500,20 zł

 

PPK – dodatkowe oszczędności na jesień życia, z których można skorzystać w każdym momencie

PPK ma służyć gromadzeniu dodatkowych oszczędności, najlepiej długoterminowych. Założeniem PPK jest budowa poduszki finansowej, które będzie wsparciem po zakończeniu pracy zawodowej uczestnika PPK. Dlatego co do zasady środki powinny być wypłacane po ukończeniu 60. roku życia (w PPK są także inne możliwości wypłaty – opisane niżej). Dzięki temu, że wpłaty pochodzą z trzech źródeł oraz są inwestowane w ramach funduszy zdefiniowanej daty (dowiedz się więcej o tym jak inwestowany jest kapitał w PPK), odkładając w PPK przez dłuższy czas możemy zgromadzić całkiem pokaźną kwotę. Zakładając, że do PPK przystępuje osoba, która ma 35 lat, zarabia 5 tys. zł brutto i będzie odprowadzała wpłaty do programu co miesiąc aż do ukończenia 60. roku życia, na PPK uzbiera się 118 831 zł*

Z pieniędzy odkładanych w PPK możemy skorzystać w każdym momencie – nie musimy czekać do ukończenia 60. roku życia. Decydując się na wypłatę przed „60-tką” dokonujemy tzw. zwrotu – wypłacamy całość pieniędzy zgromadzonych dotychczas na PPK. Przy wypłacie dokonywane są jednak pewne potrącenia – chodzi o to by z jednej strony dać uczestnikom PPK możliwość sięgnięcia po pieniądze w każdym momencie, z drugiej zaś, by zniechęcić do wypłaty przed „60tką” (żeby budować jak największą poduszkę finansową). Ile pieniędzy wypłacimy w momencie zwrotu? Na nasze konto bankowe trafi całość bieżącej wartości wpłat pracowniczych oraz 70% wpłaty pracodawcy (jeżeli zainwestowane wpłaty wypracowały zysk, to z zysku jest potrącany podatek od dochodów kapitałowych, czyli tzw. podatek Belki).Co z pozostałymi środkami? 30% wpłaty pracodawcy trafi na konto i subkonto w ZUS (dedykowane danej osobie) i będzie „czekać na uczestnika PPK”, aż ten osiągnie wiek emerytalny. Jest tak ponieważ, w momencie gdy pracodawca odprowadzał wpłaty na PPK, nie zostały one „ozusowane” (to korzyść, którą daje PPK, jeśli oszczędzamy w nim do 60. roku życia). Dopłaty państwowe są zwracane – w ten sposób państwo zniechęca uczestników PPK do przedwczesnych wypłat.

Mimo potrąceń, w sytuacji wypłaty przed 60. rokiem życia, uczestnik PPK i tak jest na „plusie”. Otrzymuje bieżącą wartość swojej wpłaty oraz 70% bieżącej wpłaty pracodawcy. Przekładając to na liczby, na konto bankowe trafi 100 zł z wpłaty pracownika oraz ok. 52,5 zł wpłaty pracodawcy. Odejmując od tego wcześniej potrącony podatek dochodowy z wpłaty pracodawcy, „na czysto” pracownik zyskuje od pracodawcy 39,5 zł (zakładamy, że stopa zwrotu z funduszu wynosi 0%, a wartość wpłat nie uległa zmianie). 

Jak i do kiedy można zrezygnować z PPK?

PPK to program dobrowolny – każda osoba może zrezygnować z uczestnictwa w PPK (w dowolnym momencie). Jak tego dokonać? O wszelkich decyzjach dotyczących uczestnictwa w PPK, w tym rezygnacji, należy poinformować pracodawcę. Wpłaty do PPK są obliczane na podstawie wynagrodzenia danego zatrudnionego oraz z niego potrącane (wpłata pracownika i podatek od wpłaty pracodawcy). Pracodawca musi mieć zatem wiedzieć czy dana osoba uczestniczy w PPK czy nie.

Rezygnacja z PPK – złożenie deklaracji krok po kroku i konsekwencje

By zrezygnować z PPK, należy złożyć w dziale kadrowym danego pracodawcy, który prowadzi PPK, deklarację „Rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK”. Druk rezygnacji z PPK należy złożyć w formie papierowej. 

Co z pieniędzmi po rezygnacji z PPK? Zasady zwrotu środków

Po złożeniu deklaracji rezygnacji, dotychczas zgromadzone oszczędności pozostają zgromadzone na indywidualnym rachunku PPK danego uczestnika. Rezygnacja z PPK nie oznacza ich automatycznej wypłaty. By wypłacić kapitał z PPK, należy złożyć dyspozycję wypłaty w Moje NN (sprawdź jak zarządzać środkami poprzez Moje NN).

Do kiedy złożyć rezygnację z PPK i o czym trzeba pamiętać?

Zwracamy uwagę, że każda osoba w wieku 18-55 lat, która zrezygnowała z PPK, będzie do programu ponownie automatycznie zapisywana co 4 lata (poczynając od 2023 r.). Po autozapisie, w sytuacji, gdy dana osoba nie chce uczestniczyć w PPK, należy ponownie złożyć deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. 

Czy można ponownie przystąpić do PPK?

Po złożeniu deklaracji rezygnacji, zatrudniony może w dowolnym momencie zdecydować się przystąpić do PPK. W tej sytuacji należy złożyć w dziale kadrowym deklarację „Wznowienia wpłat do PPK”. 

Wzory deklaracji są dostępne w dziale kadrowym danego pracodawcy. 
 

Symulowana kwota oszczędności została wyliczona z wykorzystaniem Kalkulatora PPK. Kalkulator służy wyłącznie symulacji wyników oszczędzania w ramach PPK. Przedstawione wyliczenia mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym co może oznaczać utratę przynajmniej części wpłaconego kapitału - w zależności od warunków rynkowych oraz wyników decyzji inwestycyjnych. Nationale-Nederlanden Dobrowolne Fundusze Emerytalne Nasze Jutro nie gwarantują realizacji przyjętego celu inwestycyjnego, ani uzyskania zaprezentowanego w kalkulatorze wyniku inwestycyjnego.

Zespół Nationale-Nederlanden 10.03.2021