Dlaczego warto przystąpić do PPK?

Już teraz warto zainteresować się dodatkowymi formami oszczędzania na przyszłość. Jakie korzyści daje Pracowniczy Plan Kapitałowy?

Niskie świadczenia emerytalne sprawiają, że po zakończeniu kariery zawodowej trudno będzie utrzymać obecny poziom życia. Dlatego już teraz warto zainteresować się dodatkowymi formami oszczędzania na przyszłość. Jakie korzyści daje Pracowniczy Plan Kapitałowy? 

PPK – czy to się opłaca?
Inwestycja, która dotyczy zabezpieczania Twojej przyszłości, czasu, kiedy już nie będziesz pracować, zawsze się opłaca. Bez względu na to, czy będzie to Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) czy jakiś inny program gromadzenia oszczędności. 

Inwestowanie pieniędzy i ich pomnażanie po to, żeby zapewnić sobie spokojną jesień życia, to konieczność. Co do tego nie masz wątpliwości. Zastanawiasz się, czy PPK to najlepsze inwestycje na przyszłość. Czy warto odkładać pieniądze w tym programie, czy rozważyć inny sposób oszczędzania. Pokażemy Ci, że PPK może być dobrym początkiem do zbudowania emerytalnego zabezpieczenia.

PPK, czyli źródła finansowania Twojej emerytury
PPK ma Cię zachęcić do odkładania środków na przyszłość. Ustawa przewiduje, że nie tylko Ty będziesz co miesiąc przelewać na konto PPK określoną kwotę. Zrobi to też Twój pracodawca. A raz do roku również państwo. 
W
PPK dopłata pracodawcy będzie wynosiła przynajmniej 1,5% wynagrodzenia brutto, które otrzymujesz. Zatrudniający może zdecydować, że zasili Twoje konto dodatkową kwotą i przeleje na nie do 2,5% wynagrodzenia brutto. To oznacza, ze jeśli zarabiasz brutto 5 tys. zł, każdego miesiąca pracodawca uzupełni Twój rachunek w PPK kwotą przynajmniej 75 zł. 
Na oszczędności w
PPK będzie składała się również dopłata roczna od państwa w wysokości 240 zł. To, czy ją otrzymasz, zależy od wysokości wpłat, których dokonałeś w ciągu całego roku. Zgodnie z ustawą musi być to kwota 6 wpłat podstawowych (czyli 3,5% = 1,5% od pracodawcy i 2% od pracownika) pomnożona przez minimalne wynagrodzenie w danym roku.
Jeśli więc minimalne wynagrodzenie wynosi 2500 zł, na Twoim rachunku musi znaleźć się 525 zł¹ , żebyś otrzymał dopłatę roczną.
Zaletą
PPK jest to, że w oszczędzaniu bierze też udział Twój pracodawca i państwo. Przez 10 lat na Twoje konto wpłynie przynajmniej 9 tys. zł od pracodawcy (przy założeniu, że Twoje wynagrodzenie wynosi 5 tys. brutto) i 2400 zł ze Skarbu Państwa.

Wsparcie nie tylko na emeryturze 
W wyjątkowych sytuacjach program umożliwia Ci wcześniejszą wypłatę pieniędzy niż w wieku emerytalnym. Opcją szczególnie intersującą dla młodych osób jest możliwość skorzystania przed 45. roku życia ze 100% zgromadzonego kapitału na pokrycie wkładu własnego w związku z zakupem na kredyt własnego mieszkania. Wypłaconą kwotę należy zwrócić do PPK w ciągu maksymalnie 15 lat. Natomiast w sytuacji poważnego zachorowania (Twojego lub Twoich najbliższych) możesz bezzwrotnie skorzystać z 25% zgromadzonych oszczędności. 

Prywatna własność
Zgromadzone środki są wyłącznie Twoją własnością i podlegają dziedziczeniu na warunkach określonych w Ustawie o PPK. Ponadto sam decydujesz w jakiej formie wypłacisz pieniądze. Możliwą opcją dla osób po 60. roku życia jest 25% wypłaty jednorazowej, a pozostałe 75% w 120 ratach przez 10 lat. Uczestnik może wypłacić również całość środków w ratach przy zastrzeżeniu, że okres wypłat nie może być krótszy niż 10 lat. W przeciwnym przypadku zgromadzone oszczędności zostaną pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych.
Zachęcamy Cię do zapoznania się z pozostałymi artykułami dotyczącymi PPK 

¹ 6 miesięcy x 3,5% x 2500 zł

Zespól Nationale-Nederlanden 02.08.2019