Czy PPK się opłaca? Oszczędzanie i emerytura z PPK - dlaczego warto przystąpić do Pracowniczych Planów Kapitałowych

PPK pomaga pracownikom budować dodatkowe oszczędności – przy wsparciu pracodawcy i państwa. Pieniądze są prywatne – można je wypłacić w każdym momencie oraz są dziedziczone. O tym jak wykorzystać oszczędności decyduje uczestnik – PPK może być wsparciem podczas emerytury, jak również wsparciem w ważnych sytuacjach życiowych lub po prostu dodatkiem do budżetu domowego. Sprawdź, czy udział w Pracowniczych Planach Kapitałowych opłaca się również Tobie.

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) są stopniowo wdrażane w kolejnych firmach – ich pracownicy muszą sobie zadać pytanie „Czy warto uczestniczyć w PPK”? Wyjaśniamy, jakie korzyści niesie ten nowy program. 

Potrójna korzyść z oszczędzania w PPK – wpłaty do PPK pochodzą z trzech źródeł

Celem PPK jest gromadzenie dodatkowych oszczędności przez pracowników. PPK to program wyjątkowy, bo zatrudnieni oszczędzają przy wsparciu pracodawcy i państwa. Jeśli dana osoba przystąpi do PPK, co miesiąc na jej rachunek PPK trafi:

  • Wpłata pracownika – 2% wynagrodzenia brutto (potrącana z pensji netto)
  • Wpłata pracodawcy – 1,5% wynagrodzenia brutto zatrudnionego (finansowana przez pracodawcę)

Do tego państwo dopłaci – 250 zł w postaci wpłaty powitalnej i 240 zł rocznie w formie dopłat rocznych.

WPŁATY NA PPK
Wynagrodzenie brutto

Wpłata

Pracownika (2%)

Wpłata

Pracodawcy (1,5%)

Dopłata z Funduszu Pracy

(w ujęciu miesięcznym)

Łączne wpłaty na PPK
5000 zł 100,00 zł 75,00 zł 20,00 zł 195,00 zł

 

WPŁYW WPŁAT NA PPK NA WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie brutto

Wynagrodzenie netto

(bez PPK)

Wpłata Pracownika 

Podatek od wpłaty

Pracodawcy na PPK (17%)

Wynagrodzenie netto

po wpłatach na PPK

5000 zł 3613,20 zł 100,00 zł 13,00 zł 3500,20 zł

* Z wynagrodzenia netto potrącana jest wyłącznie wpłata Pracownika oraz podatek od wpłat Pracodawcy.

Dowiedz się więcej: PPK a wynagrodzenie - ile można oszczędzić w PPK?

PPK a emerytura - w PPK oszczędności są prywatne 

Ustawa o PPK gwarantuje prywatność środków. Co to w praktyce oznacza?

Pomimo zapewnień zastanawiasz się czy PPK jest bezpieczne? Sprawdź opinie, czy warto przystąpić do PPK.     

Dlaczego PPK się opłaca? - dodatkowa emerytura jako bezpieczeństwo na przyszłość

Choć PPK to nie produkt emerytalny, może znacząco poprawić komfort życia na emeryturze. W czasie pracy zawodowej uczestnicy PPK co miesiąc wpłacają relatywnie niewielkie kwoty na rachunek PPK. Z jednej strony to małe obciążenie dla budżetu domowego, z drugiej zaś regularne oszczędzanie pomaga uzbierać całkiem pokaźną kwotę oszczędności. 35-latek, który zarabia 5 tys. brutto i będzie zasilał rachunek PPK do 60. roku życia uzbiera 118 831 zł. Ta kwota może być sporym dodatkiem do emerytury (więcej na ten temat: „PPK a wynagrodzenie- ile można oszczędzić w PPK” ). 
 

Kalkulator PPK – Sprawdź komu opłaca się PPK

Wypłata z PPK przed 60. rokiem życia

Nie trzeba czekać do 60., żeby cieszyć się dodatkowymi oszczędnościami. W PPK kapitał można wypłacać w każdym momencie. Jeśli uczestnik PPK zdecyduje się na tzw. zwrot (wypłata przed 60 rokiem życia), na konto bankowe otrzyma: 100% obecnej wartości swojej wpłaty oraz 70% wpłaty pracodawcy. 
Przeliczając to na realne wynagrodzenie, przy pensji 5 tys. brutto, uczestnik PPK otrzymuje od pracodawcy dodatkowo 53 zł. Pamiętajmy, że co miesiąc z pensji uczestnika PPK potrącany jest podatek od wpłat pracodawcy. W analizowanym przypadku będzie to 13 zł –  realna korzyść netto przy zwrocie to 40 zł miesięcznie (dodatkowe pieniądze od pracodawcy).

WPŁATY NA PPK
Wynagrodzenie brutto

Wpłata

Pracownika (2%)

Wpłata

Pracodawcy (1,5%)

Dopłata z Funduszu Pracy

(w ujęciu miesięcznym)

Łączne wpłaty na PPK
5000 zł 100,00 zł 75,00 zł 20,00 zł 195,00 zł

 

SYMULOWANY ZWROT PRZED 60 ROKIEM ŻYCIA
Wynagrodzenie brutto Wpłata Pracownika Wpłata Pracodawcy Dopłaty Państwowe

Konto bankowe Pracownika*

(100% - podatek Belki)

Konto bankowe Pracownika*

(70% - podatek Belki)

Konto w ZUS (30%) Konto bankowe Pracownika**
5000 zł 100 zł 53 zł 23 zł 0 zł

* Gdy fundusz wypracuje dodatnią stopę zwrotu, to przy zwrocie pobierany jest podatek od zysków w kwocie 19% (tzw podatek Belki)
** W przypadku zwrotu, państwowe dopłaty są zwracane i uczestnicy PPK ich nie otrzymują.

Nie tylko emerytura - PPK to wsparcie w ważnych sytuacjach życiowych 

Z pieniędzy w PPK można skorzystać także dwóch sytuacjach:

  • Sfinansowanie wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu hipotecznego – do 100% środków zgromadzonych na PPK (konieczność zwrotu w ciągu 15 lat)
  • Poważne zachorowanie uczestnika PPK, jego małżonka i dziecka – do 25% środków przy wystąpieniu poważnego zachorowania (bezzwrotnie)

Komu opłaca się oszczędzanie w PPK? Inwestycje dopasowane do cyklu życia

Wpłaty do PPK dla pracownika są inwestowane w ramach tzw. funduszy zdefiniowanej daty. To rodzaj funduszu, który „starzeje się” razem z uczestnikiem – ryzyko jest dopasowywane do wieku inwestora. W przypadku młodszych osób, większa część kapitału jest inwestowana w akcje – czas do osiągnięcia 60. lat  jest dość długi, więc fundusz powinien tak lokować środki, by potencjał stóp zwrotu był jak najwyższy. Im starszy uczestnik PPK, tym większa część kapitału jest inwestowana w papiery dłużne – coraz bardziej liczy się utrzymanie wartości kapitału, a nie jego pomnażanie. Uczestnikowi PPK automatycznie jest przypisywany fundusz odpowiedni dla jego wieku. Więcej na ten temat: Fundusze zdefiniowanej daty w PPK – jak to działa?

Zespól Nationale-Nederlanden 30.03.2020