Opłaty w IKE i IKZE w szczegółach

Opłata za otwarcie IKE/IKZE wynosi 80 zł (obecnie obowiązuje promocja - 0 zł za otwarcie). Opłata stała za zarządzanie Nationale-Nederlanden DFE to 2% rocznie, a systematycznie oszczędzający mogą ją obniżyć i skorzystać z jednostek o obniżonej opłacie. Fundusz pobiera również opłatę za sukces, jeśli w danym roku wypracuje wynik wyższy niż 8%. Sprawdź jakie opłaty i prowizje wiążą się z IKZE i IKE w DFE.

Tagi: