PPK - Informacje i Poradnik dla pracownika o PPK

W PPK pracownik razem z pracodawcą i państwem buduje swoje dodatkowe oszczędności. Najważniejsze informacje i częste pytania o PPK to m.in.: Kto może uczestniczyć w PPK? Ile wynoszą wpłaty i skąd pochodzą? Jak wypłacać środki z PPK? W tym poradniku dla pracownika wyjaśniamy najważniejsze kwestie związane z PPK.

Kolejne firmy uruchamiają pracownicze plany kapitałowe (PPK). To nowy program długoterminowego oszczędzania dla pracowników. Wyjaśniamy jak działa PPK dla pracownika, jakie decyzje muszą podejmować pracownicy oraz w jaki sposób.

Najważniejsze informacje dla pracowników o PPK - Kto i jak może oszczędzać w PPK?

 • Osoby, za które pracodawca odprowadza składki emerytalno-rentowe z 90-dniowym stażem pracy w danej firmie 
 • Zatrudnieni w wieku 18-54 lat są automatycznie zapisywani do PPK przez pracodawcę (mogą w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa)
 • Zatrudnieni w wieku 55-69 lat są zapisywani do PPK na swój wniosek (mogą w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa)

Więcej informacji na ten temat: PPK – jak przystąpić do programu?
 

PPK - Najważniejsze informacje o wpłatach dla pracowników

PPK to produkt, który ma pomóc zatrudnionym zbudować dodatkowe oszczędności. Ważną informacją jest to, że w PPK pieniądze odkładają nie tylko sami pracownicy – pomagają im w tym pracodawcy oraz państwo (środki z Funduszu Pracy). Ile więc wynoszą wpłaty do PPK i kto je finansuje

 • Wpłaty podstawowe:
  • Pracownik 2% pensji brutto (potrącane z wynagrodzenia netto) 
  • Pracodawca 1,5% pensji brutto pracownika (wpłata finansowana przez pracodawcę)
 • Wpłaty dodatkowe:
  • Pracownik do 2% pensji brutto (potrącane z wynagrodzenia netto)
  • Pracodawca do 2,5% pensji brutto pracownika (wpłata finansowana przez pracodawcę)
 • Dopłaty państwowe:
  • 250 zł wpłata powitalna (raz w życiu, przekazywana po 3 miesiącach odprowadzania wpłat do PPK)
  • 240 zł dopłata roczna (przekazywana jeśli w danym roku łączne wpłaty pracownika i pracodawcy wyniosły więcej niż wartość wpłat podstawowych (3,5%) należnych od 6-krotności wynagrodzenia minimalnego).

Wpłaty podstawowe muszą być obowiązkowo wnoszone przez pracownika i pracodawcę, jeśli zatrudniony chce uczestniczyć w PPK. Pracownicy, którzy zarabiają łącznie w danym miesiącu (dochody ze wszystkich źródeł) mniej niż 1,2-krotność wynagrodzenia minimalnego, mogą obniżyć wpłatę. 

Zobacz też: PPK a wynagrodzenie - ile można oszczędzić w PPK?

Wpłaty dodatkowe mogą wnosić dobrowolnie zarówno pracownicy, jak i pracodawcy – niezależnie podejmują decyzję o dokonywaniu wpłat i ich wysokości.
Podstawą do naliczania wpłat do PPK jest „podstawa do składek emerytalno-rentowych”. Mówiąc bardziej przystępnym językiem, wysokość wpłaty oblicza się uwzględniając wynagrodzenie brutto oraz pozostałe elementy, które podlegają „ozusowaniu”, a więc również m.in. nadgodziny czy premia (więcej: „Naliczanie i odprowadzanie wpłat do PPK – szczegóły i terminy”)
W przypadku uczestnictwa zatrudnionego w PPK, z jego wynagrodzenia netto potrąca się: wpłatę pracownika oraz podatek dochodowy od wpłaty pracodawcy. 

Poradnik pracownika - doradzamy jak zarządzać swoim PPK

PPK to program dobrowolny – zatrudnieni decydują, czy chcą w nim uczestniczyć czy nie. Comiesięczne wpłaty są gromadzone na indywidualnym rachunku PPK - kapitał jest inwestowany w ramach funduszy zdefiniowanej daty. Uczestnicy PPK mogą wypłacić środki w każdym momencie 

Zobacz więcej: Wypłaty z PPK - Jak i kiedy wypłacić pieniądze z PPK?

Poniżej wyjaśniamy jak i kogo informować o swoich decyzjach.
Uczestnictwo w PPK – formularze składane      u pracodawcy dotyczą:

 • Rezygnacja z PPK
 • Ponowne przystąpienie do PPK
 • Przystąpienie osób między 55. a 70. rokiem życia
 • Wpłaty dodatkowe 
 • Obniżenie wpłaty podstawowej
 • Wypłata transferowa (tuż po nabyciu uprawnień do uczestnictwa w PPK)
 • Zmiana danych (w kontaktach z pracodawcą)

Wypłaty z PPK i zarządzanie rachunkiem PPK – kontakt z instytucją finansową (serwis Moje NN) dotyczy:

 • Zwrotów – wypłata PPK przed 60. rokiem życia
 • Wypłata z PPK po ukończeniu 60. roku życia
 • Wypłata z PPK na pokrycie wkładu własnego
 • Wypłata z PPK w sytuacji poważnego zachorowania
 • Zmiana funduszu
 • Dziedziczenie PPK - Wskazanie uposażonych
 • Zmiana danych (w kontaktach z instytucją finansową)
 • Bieżąca kontrola środków na rachunku PPK
 • Historia wpłat do PPK

Zobacz też: Uczestnictwo w PPK - od kiedy obowiązują Pracownicze Plany Kapitałowe?

Zespół Nationale-Nederlanden 30.03.2020