PPK a wynagrodzenie - Ile można oszczędzić w PPK?

Osoba, która zarabia 5 tys. zł brutto, co miesiąc odłoży na PPK 100 zł, od pracodawcy otrzyma 75 zł, a od państwa 20 zł. Jeśli 35-latek z tymi zarobkami będzie oszczędzał do 60. roku życia, na PPK uzbiera łącznie 116 383 zł. Pokazujemy, że PPK się opłaca.

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to nowy program długoterminowego oszczędzania. Pracownicy, przy wsparciu pracodawcy i państwa, gromadzą dodatkowe środki, z których mogą skorzystać w każdym momencie. Pokazujemy na konkretnych kwotach, ile pieniędzy można odłożyć uczestnicząc w PPK.

Ile będę odkładać na PPK?

Dla łatwiejszych obliczeń skupmy się na pensji w wysokości 5 tys. zł brutto. Przystępując do PPK pracownik co miesiąc odprowadza wpłaty z wysokości 2% wynagrodzenia brutto – wpłata jest potrącana z pensji netto. Pracodawca od siebie dokłada 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika, a państwo dokłada 250 zł w formie wpłaty powitalnej oraz 240 zł jako dopłatę roczną. 
Dowiedz się więcej: Wpłaty na PPK - kiedy i w jakiej wysokości?.
W naszym przykładzie 5 tys. zł wpłaty do PPK wyglądają następująco:

WPŁATY NA PPK
Wynagrodzenie brutto

Wpłata

Pracownika (2%)

Wpłata

Pracodawcy (1,5%)

Dopłata z Funduszu Pracy

(w ujęciu miesięcznym)

Łączne wpłaty na PPK
5000 zł 100,00 zł 75,00 zł 20,00 zł 195,00 zł


Czy to się opłaca? Zdecydowanie tak – za każde 100 zł wpłaty pracownika, dana osoba otrzymuje 75 zł od pracodawcy i 20 zł od państwa (dopłata roczna w ujęciu miesięcznym). Tyle środków trafi na indywidualny rachunek PPK uczestników. 

PPK a wynagrodzenie

Jak PPK wpływa na miesięczną pensję? Z wynagrodzenia netto potrącana jest wpłata pracownika oraz podatek dochodowy od wpłat pracodawcy (tak jak w przypadku m.in. kart sportowych, nadgodzin czy premii). W naszym przypadku podatek wynosi 13 zł, a więc w ujęciu „netto” pracownik otrzymuje od pracodawcy 62 zł (75 zł trafia na rachunek PPK, a 13 zł podatku jest potrącane z pensji netto).

WPŁYW WPŁAT NA PPK NA WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie brutto

Wynagrodzenie netto

(bez PPK)

Wpłata

Pracownika

Podatek od wpłaty

Pracodawcy na PPK (17%)

Wynagrodzenie netto

po wpłatach na PPK *

5000 zł 3613,20 zł 100,00 zł 13,00 zł 3500,20 zł

* Z wynagrodzenia netto potrącana jest wyłącznie wpłata Pracownika oraz podatek od wpłat Pracodawcy.

PPK a wynagrodzenie i wiek pracownika - ile pieniędzy mogę oszczędzić w PPK?

Opierając się na powyższych obliczeniach i korzystając dodatkowo z Kalkulatora PPK, możemy oszacować, ile pieniędzy zgromadzimy na rachunku PPK.  Zakładając, że do PPK przystępuje osoba, która ma 35 lat, zarabia 5 tys. zł brutto i będzie oszczędzała co miesiąc aż do ukończenia 60. roku życia, na PPK uzbiera się 116 383 zł

Ta kwota oprócz wpłat obejmuje także zysk wypracowany przez fundusze zdefiniowanej daty – ich zadaniem jest inwestowanie środków w sposób dostosowany do wieku uczestnika (więcej o funduszach: Fundusze zdefiniowanej daty w PPK – jak to działa?. Z comiesięcznych wpłat uzbiera się więc łącznie 74 585 zł, z dopłat państwowych 6250 zł, a zysk z inwestycji wyniesie 35 547 zł*. 

Jak mogę wypłacić pieniądze z PPK?

Powyższą kwotę uzbiera uczestnik, który oszczędza od 35. do 60. roku życia. Analizujemy zatem wyłącznie warianty wypłat z PPK po ukończeniu 60 lat . To wariant najkorzystniejszy, ponieważ pozwala wypłacić całą zgromadzoną kwotę.

  • 25% jednorazowo a resztę w 120 ratach**
    W tej sytuacji uczestnik PPK na konto bankowe otrzyma jednorazowo 29 095 zł, a przez kolejne 10 lat w comiesięcznych ratach będzie otrzymywał na rachunek bankowy 727 zł
  • Całość w 120 ratach**
    Uczestnik PPK będzie przez 10 kolejnych lat otrzymywał na rachunek bankowy co miesiąc 969 zł.  
  • Wypłata jednorazowa
    Uczestnik PPK otrzyma na rachunek bankowy w formie wypłaty jednorazowej 111 317 zł. Dlaczego kwota jest mniejsza niż uzbierane 116 383 zł? Od zysku wypracowanego przez fundusz zdefiniowanej daty jest potrącany podatek Belki (podatek od zysków kapitałowych). Podatek nie jest potrącany, jeśli kapitał jest wypłacany w co najmniej 120 ratach (w ramach wariantu nr 1 lub 2). 

Zobacz też: PPK - jak przystąpić do programu


*   Symulowana kwota oszczędności została wyliczona z wykorzystaniem Kalkulatora PPK. Kalkulator służy wyłącznie symulacji wyników oszczędzania w ramach PPK. Przedstawione wyliczenia mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym co może oznaczać utratę przynajmniej części wpłaconego kapitału - w zależności od warunków rynkowych oraz wyników decyzji inwestycyjnych. Nationale-Nederlanden Dobrowolne Fundusze Emerytalne Nasze Jutro nie gwarantują realizacji przyjętego celu inwestycyjnego, ani uzyskania zaprezentowanego w kalkulatorze wyniku inwestycyjnego. 


** Jeśli rat jest mniej, potrącany jest podatek od zysków kapitałowych (podatek Belki).

Zespół Nationale-Nederlanden 30.03.2020