PPK – jak inwestujemy oszczędności?

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to jedna z form oszczędzania środków na emeryturę. Jak i w co jako Nationale-Nederlanden inwestujemy Twoje środki? Sprawdź

Pieniądze w PPK pracują na Twoją przyszłość. Możesz wypłacić je w każdej chwili, ale najkorzystniej jeśli zrobisz to, kiedy skończysz 60 lat . Dlatego Twoje oszczędności inwestujemy z myślą o dłuższym terminie i robimy to w sposób dopasowany do Twojego cyklu życia.

W PPK budujesz swoje dodatkowe oszczędności. Gromadzisz je przy finansowym wsparciu pracodawcy. Do swojego PPK co miesiąc wpłacasz 1,5% swojej pensji brutto. Pracodawca dokłada ze swojej kieszeni 2% Twojego wynagrodzenia. PPK działa od 2019 roku.

Inwestujemy odpowiednio do Twojego wieku

Wpłaty, które trafiają na Twoje PPK inwestujemy w funduszu emerytalnym.

Oferujemy dziewięć funduszy emerytalnych Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro. Każdy z nich kierujemy do innej grupy wiekowej. Każdy fundusz w nazwie zawiera datę od 2025 do 2065 (daty w nazwach występują w odstępach co pięć lat). To rok, który jest zbliżony do momentu, gdy jego uczestnicy skończą 60 lat. To tzw. zdefiniowana data funduszu. Dlatego fundusze PPK określa się mianem funduszy zdefiniowanej daty.

Nic musisz samodzielnie wybierać funduszu robić. Automatycznie zapiszemy Cię do tego, który jest odpowiedni dla Twojego wieku. Zrobimy to na podstawie Twojej daty urodzenia.

Przykład: Jeśli kończysz 60 lat w 2041 r., zapiszemy Cię do funduszu Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2040.

Jak inwestujemy w PPK?

Nasze fundusze inwestują w akcje i obligacje. Udział tych instrumentów w każdym funduszu jest inny i będzie się zmieniał. Właśnie tak fundusz będzie „starzał się” z Tobą.

To jak bardzo Twój fundusz angażuje się w akcje i obligacje, zależy od tego w jakim jesteś wieku:

 • Jeżeli do 60 lat masz jeszcze dużo czasu, większość środków w funduszu inwestujemy w akcje. Reszta to obligacje. Dzięki temu masz szansę osiągnąć wyższe wyniki, zwłaszcza w dłuższym terminie. Akcje mają wyższy poziom ryzyka niż obligacje. Oznacza to, że ich ceny zmieniają się bardziej dynamicznie. W funduszach z większym udziałem akcji wartość oszczędności może zmieniać się mocniej, w zależności od sytuacji na rynkach inwestycyjnych.

  Mówiąc wprost, dzięki akcjom możesz sporo zarobić, ale możesz też stracić część oszczędności. Takie wahania to są naturalne i występują co jakiś czas. W okresie giełdowych spadków zachowaj cierpliwość – warto je przeczekać. Dzięki temu w dłuższym horyzoncie Twoje oszczędności mają szansę wypracować naprawdę dobry wynik. Dlatego w akcje angażujemy się najbardziej na początku Twojego inwestycyjnego cyklu życia

 • W trakcie oszczędzania będziemy zmniejszać udział akcji w funduszu. Powoli będziemy je zastępować obligacjami. W ten sposób wartość Twoich oszczędności będzie coraz bardziej stabilna. Obligacje pełnią rolę amortyzatora. Te papiery mają niższy poziom ryzyka. Dzięki nim wartość oszczędności w funduszu będzie bardziej stabilna. Obligacje dają jednak z reguły niższe stopy zwrotu niż akcje.

  Wciąż sporą część oszczędności będziemy inwestować w akcje. Dzięki nim, Twoje pieniądze będą dalej pracować, tak by miały szansę wypracować dobry wynik.

 • Jeżeli jesteś blisko 60 lat, większość pieniędzy w funduszu inwestujemy w obligacje. W akcje będziemy inwestować ok. 11,5% środków. Chcemy przygotować Twoje oszczędności do wypłaty. Obligacje to najmniej ryzykowne papiery wartościowe. Ich stopy zwrotu są z reguły niższe niż akcji, ale dzięki nim wartość oszczędności w funduszu będzie bardziej stabilna. Niewielką część środków wciąż będziemy inwestować w akcje, żeby Twoje pieniądze miały szansę wypracować atrakcyjny wynik.
 • W funduszu Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2025, od 2026 r. w ogóle nie będziemy inwestować w akcje. To fundusz niskiego ryzyka, który jest przeznaczony dla osób, które w ogóle nie chcą angażować się w akcje.

Przykład: Zapisujesz się do PPK w 2022 r. Masz 20 lat.

 • Ponieważ 60 lat skończysz w 2062 r., zapiszemy Cię do funduszu Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2060. To fundusz, w którym obecnie inwestujemy głównie w akcje. Jesteś bardzo młodym uczestnikiem PPK i do momentu, gdy skończysz 60 lat masz jeszcze sporo czasu. Dlatego możesz podjąć nieco większe ryzyko, żeby uzyskać wyższe stopy zwrotu z inwestycji. Pamiętaj jednak, że większe ryzyko oznacza również, że wartość Twoich środków może zmaleć
 • Z czasem oprócz szansy na atrakcyjny zysk, coraz bardziej zacznie liczyć się bezpieczeństwo środków. Dlatego coraz większą część pieniędzy w tym funduszu będziemy inwestować w obligacje. Gdy będziesz w wieku 40 lat, ok. 60% Twoich oszczędności fundusz będzie inwestował w akcje, a resztę w obligacje.
 • Gdy będziesz zbliżać się do 60 lat, w funduszu będą przeważały obligacje. Akcje będą niewielkim dodatkiem. Jesteś już blisko momentu, gdy wypłata z PPK jest najbardziej korzystna. Musimy dbać o to, by wartość Twoich pieniędzy nie wahała się mocno.

 

Przykład: Zapisujesz się do PPK w 2022 r. Masz 40 lat.

 • Ponieważ 60 lat skończysz w 2042 r. zapiszemy Cię do funduszu Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2040. Jesteś uczestnikiem PPK w średnim wieku. Dlatego w tym funduszu sporą część środków inwestujemy w akcje (ok. 60%) oraz obligacje (ok. 40%). Chcemy wypracować dla Ciebie atrakcyjną stopę zwrotu. Musimy też dbać o to, by wartość Twoich środków była stabilna. Nie możemy inwestować w akcje tyle oszczędności, co w funduszach dla najmłodszych uczestników PPK.
 • Gdy będziesz zbliżać się do 60 lat, w funduszu będzie coraz więcej obligacji. Akcje będą niewielkim dodatkiem. Jesteś już blisko momentu, gdy wypłata z PPK jest najbardziej korzystna. Musimy dbać o to, by wartość Twoich pieniędzy nie wahała się mocno.

W co inwestujemy w PPK?

W części akcyjnej funduszy:

 • Skupiamy się na polskich spółkach. Inwestujemy w nie około 65% środków.
 • Największą część oszczędności lokujemy w największe polskie firmy z indeksu WIG20. Odpowiadają za przynajmniej 40% środków. Zobowiązuje nas do tego ustawa o PPK.
 • Angażujemy się w spółki zagraniczne ze Stanów Zjednoczonych oraz Europy Zachodniej. Inwestujemy w nie ok. 35% środków. W spółki amerykańskie angażujemy 25% środków, a europejskie 10%.

W części obligacyjnej funduszy:

 • skupiamy się na polskich obligacjach skarbowych.

Ustawa o PPK wskazuje instrumenty finansowe, w które możemy inwestować . Określa również, ile maksymalnie lub minimalnie środków możemy w nie angażować.

NOTA PRAWNA

Wynik funduszy Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro zależy od sytuacji na rynkach finansowych oraz naszych decyzji inwestycyjnych. Musisz liczyć się z ryzykiem, że wartość Twoich oszczędności może się zmienić. To znaczy, że możesz stracić przynajmniej część kapitału. Nie gwarantujemy, że Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro osiągną swój cel inwestycyjny.

 

 

Zespół Nationale-Nederlanden 26.08.2022