PPK - jak przystąpić do programu?

Pierwszymi firmami wdrażającymi Pracownicze Plany Kapitałowe będą największe podmioty. Już od 1 lipca 2019 r. obowiązek wprowadzenia PPK mają przedsiębiorstwa zatrudniające przynajmniej 250 osób. Pierwsze potrącenia z Twojego wynagrodzenia powędrują jednak na Twoje konto PPK najprawdopodobniej dopiero w listopadzie lub grudniu 2019 r. Do 12 listopada pracodawca ma czas na podpisanie umowy o prowadzenie PPK. Co powinieneś wiedzieć o programie?

Pracowniczy Plan Kapitałowy – kto do niego może przystąpić?
PPK to dobrowolny program oszczędzania. Pracodawca ma obowiązek jego wdrożenia, chyba że w firmie działa już Pracowniczy Program Emerytalny. Kiedy program PPK tylko wystartuje, a ty znajdujesz się w przedziale wiekowym 18-54 lat i odprowadzasz składki emerytalne i rentowe, automatycznie zostaniesz do niego zapisany.
Jeśli jednak jesteś zdecydowany, żeby zabezpieczyć swoją przyszłość, warto pamiętać, że program przygotowano w ten sposób, żeby wszystkie czynności związane z przekazywaniem środków na PPK były po stronie Twojego pracodawcy.

PPK – jak zrezygnować z uczestnictwa?
Nie musisz jednak brać udziału w programie. W każdej chwili możesz zrezygnować z oszczędzania w ramach PPK. O ile uczestnictwo w programie nie wymaga od Ciebie składania żadnych dokumentów, o tyle rezygnacja z PPK wiąże się ze złożeniem odpowiedniej deklaracji. Wypełnione dokumenty przekazujesz swojemu pracodawcy – to on  zadba o to, żeby instytucja finansowa prowadząca rachunek dowiedziała się o Twojej rezygnacji. 
Kiedy wypiszesz się z programu, pracodawca zakończy przekazywanie wpłat na PPK. Sam również nie będziesz wpłacać już żadnych środków. Jeśli z PPK zrezygnujesz już po przekazaniu wpłaty za dany miesiąc, wróci ona na Twoje osobiste konto.
W każdym kolejnym miesiącu możesz wyrazić chęć ponownego przystąpienia do programu. Musisz wtedy złożyć u swojego pracodawcy pisemny wniosek o ponowne zapisanie do PPK. Rezygnować i zapisywać się do planu możesz nieskończenie wiele razy. 
Kiedy zrezygnujesz z prowadzenia konta PPK, Twoja deklaracja będzie ważna przez 4 kolejne lata. Po ich upływie (do końca lutego) pracodawca ponownie automatycznie zapisze Cię do programu (automatyczny zapis będzie powtarzał się co 4 lata). Oczywiście, będziesz mógł z niego zrezygnować. 

PPK – do jakiego wieku jest obowiązkowe
Zgodnie z ustawą o PPK do programu będą automatycznie zapisywani pracownicy, którzy nie ukończyli 55 lat. Jednak deklarację przystąpienia do PPK mogą złożyć również i starsi zatrudnieni. Pracownicy, którzy ukończyli 55 lat, ale mniej niż 70 mogą wnioskować o zapisanie do programu. Muszą wtedy złożyć pisemny wniosek u pracodawcy. Warunkiem zakwalifikowania ich do PPK będzie odpowiedni czas pracy. Staż pracownika pomiędzy 55. a 70. rokiem życia musi wynosić co najmniej 3 miesiące w okresie 12 miesięcy poprzedzających pierwszy dzień zatrudnienia. 

Zespół Nationale-Nederlanden 10.12.2019