Zasady wdrażania w firmie Pracowniczych Planów Kapitałowych

PPK to kolejny obowiązek dla pracodawców – od nowego roku obejmuje małe i średnie przedsiębiorstwa. Podpowiadamy jak poradzić sobie z formalnościami i zwracamy uwagę na najważniejsze terminy.

Przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 20 osób  mają już za sobą wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). To nowy produkt, który pozwala pracownikom na gromadzenie oszczędności przy wsparciu pracodawców i państwa. Od 1 stycznia 2021 r., w ramach tzw. IVfali, PPK mają obowiązek wdrożyć podmioty wchodzące w skład sektora finansów publicznych oraz pozostałe podmioty zatrudniające (za wyjątkiem samozatrudnionych). 

Zasady liczenia zatrudnionych w PPK

Licząc zatrudnionych, posługujemy się definicją z ustawy o PPK. W skrócie pod uwagę należy brać osoby, które podlegają składkom emerytalno-rentowym. Są to w szczególności:

  • zatrudnieni na umowie o pracę, 
  • osoby wykonujące pracę nakładczą, 
  • osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia,
  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych. 

Zobacz również: "PPK dla małych i średnich firm - terminy, benefity i wdrożenie PPK w MŚP krok po kroku"

Pracodawcy z PPE są zwolnieni z tworzenia PPK

Pracodawcy, którzy oferują pracownikom Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), nie muszą wdrażać PPK. Muszą jednak spełnić dwa warunki. Pierwszy to wysokość składki podstawowej – musi wynosić ona co najmniej 3,5% wynagrodzenia. Drugi warunek to stopień partycypacji pracowników w PPE – w programie musi uczestniczyć przynamniej 25% osób zatrudnionych.  Podmioty z IV fali weryfikują fakt prowadzenia PPE oraz jego warunki na dzień 1 stycznia 2021 r. 

Najważniejsze terminy PPK dla pracodawców

Wdrożenie PPK wiąże się z pewnymi formalnościami, które Pracodawca musi dopełnić w określonych terminach. 

Pierwszy krok to oczywiście wybór instytucji finansowej  wspólnie z reprezentacją pracowników. Firmy z IV fali muszą podjąć decyzję wspólnie z pracownikami do 26 lutego 2021 r. w przypadku podmiotów wchodzących w skład sektora finansów publicznych lub do 23 marca w przypadku pozostałych podmiotów zatrudniających. Jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia, to pracodawca sam wybiera instytucję finansową do zarządzania PPK.

Drugim krokiem jest zawarcie umowy o zarządzanie – między pracodawcą a wybraną instytucją finansową. Termin dla podmiotów wchodzących w skład sektora finansów publicznych mija 26 marca 2021 r, a dla pozostałych podmiotów zatrudniających 23 kwietnia 2021 r. Na mocy tej umowy powstaje PPK. Umowa zawierana jest w formie elektronicznej.

Trzeci etap to zawarcie umowy o prowadzenie – między instytucją finansową a Pracodawcą, który zawiera ją na rzecz pracowników. Termin w przypadku podmiotów wchodzących w skład sektora finansów publicznych mija 10 kwietnia 2021 r., a dla pozostałych podmiotów zatrudniających 10 maja 2021 r.Tutaj również proces ma charakter elektroniczny, a jego finalizacją jest przesłanie do instytucji finansowej listy zgłoszeniowej pracowników uczestniczących w PPK (data przesłania tzw. pliku rejestracyjnego to data zawarcia umowy). 

Ostatni etap to naliczenie i odprowadzenie wpłat na PPK. Tu kluczowa jest kwestia, kiedy dział kadr i płac wypłaca wynagrodzenia pracowników – jeśli ma to miejsce przed przesłaniem pliku rejestracyjnego, to wpłaty na PPK są odprowadzane od kolejnego miesiąca (w naszym przykładzie jest to grudzień). Jeśli po przesłaniu pliku rejestracyjnego, to już bieżąca pensja (listopadowa) będzie uwzględniała PPK. Pracodawcy przesyłają wpłaty do instytucji finansowej do 15 dnia miesiąca przypadającego po naliczeniu wpłat do PPK. 

Minimum formalności w Nationale-Nederlanden PTE

W Nationale-Nederlanden PTE zawarcie umów o zarządzanie i prowadzenie jest naprawdę proste – wszystko odbywa się elektronicznie w ciągu kilku minut. Wystarczy zarejestrować swoją firmę na Portalu PPK. Kolejny krok to zatwierdzenie  umów  przez pracodawcę, a później przez Nationale-Nederlanden. Nie rodzi to żadnych kosztów. Umowa o zarządzanie jest już zawarta, a do zawarcia umowy o prowadzenie konieczne jest przesłanie pliku rejestracyjnego uczestników PPK – to pracodawcy mogą zrobić do10 kwietnia 2021 r. (w przypadku podmiotów wchodzących w skład sektora finansów publicznych mija) lub do 10 maja 2021 r.. (pozostałe podmioty zatrudniające). 

 

Zespół Nationale-Nederlanden 18.11.2020