Jak i kiedy wypłacić pieniądze z PPK? Możliwości i korzyści

Uczestnicy PPK mogą wypłacić kapitał w każdym momencie, jednak najbardziej opłaca się wycofać środki po ukończeniu 60. roku życia. Z oszczędności można również skorzystać w razie poważnego zachorowania lub sfinansować nimi wkład własny przy zakupie bądź budowie nieruchomości.

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to nowy system długoterminowego oszczędzania. Do połowy 2021 r. uruchomią go wszystkie firmy w Polsce. Zasada jest prosta – pracownicy przy wsparciu pracodawcy i państwa gromadzą kapitał, który jest prywatną własnością uczestników PPK.

Sprawdź:  Jak i kto może przystąpić do PPK?

Comiesięczna wpłata pracownika wynosi 2% jego wynagrodzenia brutto, pracodawca dokłada od siebie 2% wynagrodzenia pracownika brutto, a państwo dopłaca 250 zł w ramach wpłaty powitalnej oraz 240 zł w postaci opłaty rocznej. Poniżej wyjaśniamy jak uczestnicy PPK mogą wypłacić zgromadzony kapitał.

Jak wypłacić pieniądze z PPK?

PPK ma zachęcić pracowników do gromadzenia długoterminowych oszczędności – poduszki finansowej, która będzie wsparciem po zakończeniu aktywności zawodowej. W założeniu uzbierane środki powinny być dodatkiem do emerytury i wsparciem dla domowego budżetu. Poniżej przedstawiamy jakie są możliwości realizowania wypłat z PPK oraz jak i kiedy najlepiej wypłacić pieniądze z pracowniczych planów kapitałowych.

Wypłaty z PPK - wariant podstawowy

W wariancie podstawowym pieniądze z PPK wypłacane są w formie:

 • 25% środków zgromadzonych na rachunku PPK wypłacanych jest jednorazowo – trafia na rachunek bankowy uczestnika PPK.
 • Pozostałe 75% środków zgromadzonych na rachunku PPK wypłacana jest w co najmniej 120 ratach (jeśli rat jest mniej, potrącany jest podatek Belki* – od ewentualnego zysku wypracowanego przez fundusz).

Dodatkowe możliwości wypłat z PPK

Kapitał można wypłacić również w formie:

 • 100% środków zgromadzonych na rachunku PPK wypłacanych jest jednorazowo – wtedy potrącany jest podatek Belki* (od ewentualnego zysku wypracowanego przez fundusz).
 • Całość kwoty zgromadzonej na rachunku PPK można wypłacić w formie ratalnej (rat musi być co najmniej 120, by od ewentualnego zysku wypracowanego przez fundusz nie płacić podatku Belki).
 • W formie świadczenia małżeńskiego (jeśli oboje małżonkowie mają ukończone 60 lat i mają rachunek PPK w tej samej instytucji finansowej), kapitał wypłacany jest w co najmniej 120 ratach.

Kiedy można wypłacić pieniądze z PPK? 

Wypłata z PPK jest możliwa w dowolnym momencie. Pieniądze gromadzone na rachunku PPK są prywatną własnością uczestników PPK – oznacza to, że można wypłacić go w dowolnym momencie (nie trzeba czekać do ukończenia 60. roku życia).

Wypłata z PPK po 60. roku życia 

Najkorzystniejsza jest wypłata środków, gdy uczestnik PPK ukończy 60 lat (to jednak nie jedyna możliwość wypłaty). Warto również wiedzieć, że:

 • Uczestnik wypłaca całość środków zgromadzonych na rachunku PPK – swoje wpłaty, wpłaty pracodawców oraz dopłaty państwa.
 • Nie jest potrącany podatek Belki od ewentualnego zysku wypracowanego przez fundusz.

Zobacz też: Dziedziczenie PPK - jak działa i kto dziedziczy środki z PPK?

Wypłata z PPK przed 60. rokiem życia

Wnioskując o tzw. zwrot, czyli wypłatę środków przed ukończeniem 60 lat, uczestnik PPK otrzymuje na swoje konto bankowe otrzymuje:

 • 100% bieżącej wartości wpłat pracownika pomniejszonych o ewentualny podatek Belki* (pobierany jedynie od zysku wypracowanego przez fundusz inwestycyjny)
 • 70% bieżącej wartości wpłat pracodawcy pomniejszonych o ewentualny podatek Belki* (pobierany jedynie od zysku wypracowanego przez fundusz inwestycyjny)
WPŁATY NA PPK
Wynagrodzenie brutto

Wpłata

Pracownika (2%)

Wpłata

Pracodawcy (1,5%)

Dopłata z Funduszu Pracy

(w ujęciu miesięcznym)

Łączne wpłaty na PPK
5000 zł 100 zł 75 zł 20 zł 195 zł

 

SYMULOWANY ZWROT PRZED 60 ROKIEM ŻYCIA
Wynagrodzenie brutto Wpłata Pracownika Wpłata Pracodawcy Dopłaty Państwowe

Konto bankowe Pracownika*

(100% - podatek Belki)

Konto bankowe Pracownika*

(70% - podatek Belki)

Konto w ZUS (30%) Konto bankowe Pracownika**
5000 zł 100 zł 53 zł 23 zł 0 zł

* Gdy fundusz wypracuje dodatnią stopę zwrotu, to przy zwrocie pobierany jest podatek od zysków w kwocie 19% (tzw podatek Belki)
** W przypadku zwrotu, państwowe dopłaty są zwracane i uczestnicy PPK ich nie otrzymują.

Celem PPK jest gromadzenie długoterminowych oszczędności, które mają być wsparciem po zakończeniu aktywności zawodowej. W związku z tym uczestnicy PPK, którzy zdecydują się na zwrot, bezpowrotnie tracą dopłaty państwowe (wpłata powitalna i dopłata roczna). 
Natomiast 30% bieżącej wartości wpłat pracodawcy trafia do ZUS – jest zapisywane na koncie danej osoby, co oznacza, że środki te będą wypłacone w formie emerytury. Mechanizm ten ma logiczne uzasadnienie – przy wpłacie do PPK wpłata pracodawcy nie była „ozusowana”, ponieważ miała być inwestowana w ramach preferencyjnego programu, który służy gromadzeniu oszczędności na przyszłość. Jeśli uczestnik PPK chce z tych środków skorzystać już teraz, a więc po prostu je skonsumować, trzeba odprowadzić należne składki emerytalno-rentowe – dlatego na konto bankowe trafia 70% wpłaty pracodawcy, a pozostałe 30% jest zapisywane w ZUS. 

Wypłata z PPK na wkład własny i w sytuacji poważnego zachorowania

Ustawa o PPK przewiduje dwa warianty specjalne, gdy przed ukończeniem 60 lat, uczestnicy PPK mogą skorzystać ze zgromadzonego kapitału bez żadnych potrąceń. 

 • Wypłata z PPK na wkład własny

Uczestnik PPK może użyć do 100% środków zgromadzonych na rachunku PPK do sfinansowania tzw. wkładu własnego przy zaciągnięciu kredytu hipotecznego na zakup bądź budowę nieruchomości. Kapitał należy zwrócić na rachunek PPK w ciągu 15 lat od momentu wypłaty na wkład własny (z opcji tej mogą zatem skorzystać osoby do 45. roku życia). Wypłacając środki, uczestnik PPK podpisuje z instytucją finansową umowę zwrotu kapitału na swój rachunek PPK. 

 • Wypłata z PPK w sytuacji poważnego zachorowania

Kapitał zgromadzony na rachunku może być wsparciem finansowym w sytuacji poważnego zachorowania uczestnika PPK, jego współmałżonka i/lub dziecka. Każdorazowo w przypadku poważnego zachorowania, uczestnik PPK może bezzwrotnie skorzystać z 25% wartości zgromadzonego kapitału. By skorzystać ze zgromadzonych środków, uczestnik PPK musi przedłożyć dokumentację medyczną potwierdzającą poważne zachorowanie (zdefiniowane w ramach ustawy o PPK).

Uczestnicy PPK w Nationale-Nederlanden PTE składają zlecenie wypłaty kapitału przez serwis Moje NN. 

*Za pobranie i rozliczenie podatku odpowiada instytucja finansowa – uczestnik PPK, w ramach programu  PPK dla Pracownika na rachunek bankowy otrzymuje kwotę netto i nie musi rozliczać podatku w ramach deklaracji PIT. 

Zobacz też: Podatek PPK od składki pracodawcy - Poradnik dla pracodawców

Zespół Nationale-Nederlanden 30.03.2020