Jak i kiedy wypłacić pieniądze z PPK? Możliwości i korzyści

Uczestnicy PPK mogą wypłacić kapitał w każdym momencie, jednak najbardziej opłaca się wycofać środki po ukończeniu 60. roku życia. Z oszczędności można również skorzystać w razie poważnego zachorowania lub sfinansować nimi wkład własny przy zakupie bądź budowie nieruchomości.

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to nowy system długoterminowego oszczędzania. Do połowy 2021 r. uruchomią go wszystkie firmy w Polsce. Zasada jest prosta – pracownicy przy wsparciu pracodawcy i państwa gromadzą kapitał, który jest prywatną własnością uczestników PPK.

 

Sprawdź:  Jak i kto może przystąpić do PPK?

Comiesięczna wpłata pracownika wynosi 2% jego wynagrodzenia brutto, pracodawca dokłada od siebie 2% wynagrodzenia pracownika brutto, a państwo dopłaca 250 zł w ramach wpłaty powitalnej oraz 240 zł w postaci opłaty rocznej. Poniżej wyjaśniamy jak uczestnicy PPK mogą wypłacić zgromadzony kapitał.

 

Jak wypłacić pieniądze z PPK?

 

PPK ma zachęcić pracowników do gromadzenia długoterminowych oszczędności – poduszki finansowej, która będzie wsparciem po zakończeniu aktywności zawodowej. W założeniu uzbierane środki powinny być dodatkiem do emerytury i wsparciem dla domowego budżetu. Poniżej przedstawiamy jakie są możliwości realizowania wypłat z PPK oraz jak i kiedy najlepiej wypłacić pieniądze z pracowniczych planów kapitałowych.

 

Wypłaty z PPK - wariant podstawowy

 

W wariancie podstawowym pieniądze z PPK wypłacane są      w formie:

 • 25% środków zgromadzonych na rachunku PPK wypłacanych jest jednorazowo – trafia na rachunek bankowy uczestnika PPK.
 • Pozostałe 75% środków zgromadzonych na rachunku PPK wypłacana jest w co najmniej 120 ratach (jeśli rat jest mniej, potrącany jest podatek Belki* – od ewentualnego zysku wypracowanego przez fundusz).

 

Dodatkowe możliwości wypłat z PPK

 

Kapitał można wypłacić również w formie:

 • 100% środków zgromadzonych na rachunku PPK wypłacanych jest jednorazowo – wtedy potrącany jest podatek Belki* (od ewentualnego zysku wypracowanego przez fundusz).
 • Całość kwoty zgromadzonej na rachunku PPK można wypłacić w formie ratalnej (rat musi być co najmniej 120, by od ewentualnego zysku wypracowanego przez fundusz nie płacić podatku Belki).
 • W formie świadczenia małżeńskiego (jeśli oboje małżonkowie mają ukończone 60 lat i mają rachunek PPK w tej samej instytucji finansowej), kapitał wypłacany jest w co najmniej 120 ratach.

 

Kiedy można wypłacić pieniądze z PPK? 

 

Wypłata z PPK jest możliwa w dowolnym momencie. Pieniądze     gromadzone      na rachunku PPK są      prywatną własnością uczestników PPK – oznacza to, że można wypłacić go w dowolnym momencie (nie trzeba czekać do ukończenia 60. roku życia).

 

Wypłata z PPK po 60. roku życia 

 

Najkorzystniejsza jest wypłata środków, gdy uczestnik PPK ukończy 60 lat (to jednak nie jedyna możliwość wypłaty). Warto również wiedzieć, że:

 • Uczestnik wypłaca całość środków zgromadzonych na rachunku PPK – swoje wpłaty, wpłaty pracodawców oraz dopłaty państwa.
 • Nie jest potrącany podatek Belki od ewentualnego zysku wypracowanego przez fundusz.

Zobacz też: Dziedziczenie PPK - jak działa i kto dziedziczy środki z PPK?

 

Wypłata z PPK przed 60. rokiem życia

 

Wnioskując o tzw. zwrot, czyli wypłatę środków przed ukończeniem 60 lat, uczestnik PPK otrzymuje na swoje konto bankowe otrzymuje:

 • 100% bieżącej wartości wpłat pracownika pomniejszonych o ewentualny podatek Belki* (pobierany jedynie od zysku wypracowanego przez fundusz inwestycyjny)
 • 70% bieżącej wartości wpłat pracodawcy pomniejszonych o ewentualny podatek Belki* (pobierany jedynie od zysku wypracowanego przez fundusz inwestycyjny)

Celem PPK jest gromadzenie długoterminowych oszczędności, które mają być wsparciem po zakończeniu aktywności zawodowej. W związku z tym uczestnicy PPK, którzy zdecydują się na zwrot, bezpowrotnie tracą dopłaty państwowe (wpłata powitalna i dopłata roczna). 
Natomiast 30% bieżącej wartości wpłat pracodawcy trafia do ZUS – jest zapisywane na koncie danej osoby, co oznacza, że środki te będą wypłacone w formie emerytury. Mechanizm ten ma logiczne uzasadnienie – przy wpłacie do PPK wpłata pracodawcy nie była „ozusowana”, ponieważ miała być inwestowana w ramach preferencyjnego programu, który służy gromadzeniu oszczędności na przyszłość. Jeśli uczestnik PPK chce z tych środków skorzystać już teraz, a więc po prostu je skonsumować, trzeba odprowadzić należne składki emerytalno-rentowe – dlatego na konto bankowe trafia 70% wpłaty pracodawcy, a pozostałe 30% jest zapisywane w ZUS. 

 

Wypłata z PPK na wkład własny i w sytuacji poważnego zachorowania

 

Ustawa o PPK przewiduje dwa warianty specjalne, gdy przed ukończeniem 60 lat, uczestnicy PPK mogą skorzystać ze zgromadzonego kapitału bez żadnych potrąceń. 

 • Wypłata z PPK na wkład własny

Uczestnik PPK może użyć do 100% środków zgromadzonych na rachunku PPK do sfinansowania tzw. wkładu własnego przy zaciągnięciu kredytu hipotecznego na zakup bądź budowę nieruchomości. Kapitał należy zwrócić na rachunek PPK w ciągu 15 lat od momentu wypłaty na wkład własny (z opcji tej mogą zatem skorzystać osoby do 45. roku życia). Wypłacając środki, uczestnik PPK podpisuje z instytucją finansową umowę zwrotu kapitału na swój rachunek PPK. 

 • Wypłata z PPK w sytuacji poważnego zachorowania

Kapitał zgromadzony na rachunku może być wsparciem finansowym w sytuacji poważnego zachorowania uczestnika PPK, jego współmałżonka i/lub dziecka. Każdorazowo w przypadku poważnego zachorowania, uczestnik PPK może bezzwrotnie skorzystać z 25% wartości zgromadzonego kapitału. By skorzystać ze zgromadzonych środków, uczestnik PPK musi przedłożyć dokumentację medyczną potwierdzającą poważne zachorowanie (zdefiniowane w ramach ustawy o PPK).

Uczestnicy PPK w Nationale-Nederlanden PTE składają zlecenie wypłaty kapitału przez n-serwis PPK

*Za pobranie i rozliczenie podatku odpowiada instytucja finansowa – uczestnik PPK, w ramach programu  PPK dla Pracownika na rachunek bankowy otrzymuje kwotę netto i nie musi rozliczać podatku w ramach deklaracji PIT. 

Zobacz też: Podatek PPK od składki pracodawcy - Poradnik dla pracodawców

Zespół Nationale-Nederlanden 30.03.2020