Opinie uczestników PPK – dlaczego warto przystąpić do programu?

Budowa poduszki finansowej przy wsparciu pracodawcy i państwa – PPK to możliwość gromadzenia dodatkowych środków, które podnoszą komfort życia, uważają uczestnicy PPK zarządzanych przez Nationale-Nederlanden PTE.


Od tego roku pracownicy małych i średnich firm będą mogli oszczędzać w ramach PPK, czyli pracowniczych planów kapitałowych. Ostateczny termin na zapisane załogi do programu mija 11 maja 2020 r. Pomagamy podjąć decyzję – podpowiadamy, jakie korzyści niesie PPK oraz dzielimy się opinią osób, które zdecydowały się oszczędzać w programie przy wsparciu pracodawcy i państwa. Sprawdź, dlaczego warto przystąpić do PPK.   

Czy warto przystąpić do PPK – opinie uczestników 

W PPK zarządzanych przez Nationale-Nederlanden PTE uczestniczy 150 tys. osób (pracownicy największych polskich firm, które uruchomiły PPK w ramach tzw. 1 fali). Część osób zdecydowało się opowiedzieć, dlaczego przystąpili do PPK. Poznaj ich opinie o pracowniczych planach kapitałowych. 


„Uważam, że warto oszczędzać w ramach PPK, ponieważ program daje realne szanse na odłożenie kwoty na godne życie na emeryturze. Co więcej, powiększony o kwotę uzbieraną już do tej pory w ramach OFE (również w ramach towarzystwa Nationale-Nederlanden) daje to już solidną kwotę „startową” na dalsze zbieranie na własne, indywidualne, nie ZUS-owe konto emrytalne.”

Bartłomiej, 36 lat


„Do PPK przekonała mnie z jednej strony konieczność oszczędzania na emeryturę i symulacje ZUS a z drugiej strony arytmetyka. Przeliczyłam, czy przy określonym poziomie ryzyka, inwestowanie w PPK przyniesie zysk.  Co miesiąc na koncie PPK odkładane będzie 2% mojej pensji, oraz dodatkowe 1,5% od pracodawcy i bonus od rządu.  Przeliczyłam i porównałam z różnymi wariantami, jak wysokie powinno oprocentowanie gdybym oszczędzała 2% pensji samodzielnie. Wychodzi, że warto!”

Edyta, 45 lat


„Zdecydowałem się przystąpić do PPK dzięki moim rodzicom. Mam żonę i dwie córeczki, które są oczkami w głowie dziadków. To oni naciskali mnie, abym zainteresował się PPK i rozważył w nim uczestnictwo. Do namawiania mnie skłoniły ich niskie emerytury. Wiele razy chcieliby coś więcej, czy dla wnuczek – kupić jakąś ekstra zabawkę, czy dla samych siebie – ot tak wybrać się na dłuższy weekend w góry, ale niestety nie mogą sobie na to pozwolić. Powiedzieli mi: „Spróbuj, będziesz miał lepiej niż my”


Mateusz, 32 lata


„Moją motywacją do dodatkowego oszczędzania jest nieuchronnie zbliżająca się emerytura. Od wielu już lat mam tzw. trzeci filar w NN, więc tym bardziej cieszę się, że moja firma wybrała Nationale-Nederlanden PTE jako obsługującego PKK. Jako ojciec czwórki dzieci muszę myśleć o ich bezpieczeństwie na przyszłość i dla mnie dość interesującym jest fakt dziedziczenia środków zgromadzonych na koncie PKK. To ważne, że moja firma i państwo polskie będzie wspólnie ze mną budowało ten rodzaj kapitału na przyszłość”.

Jacek, 54 lata 

 

Zobacz również: "PPK w małych i średnich firmach - co trzeba wiedzieć?"

Opinie ekspertów i uczestników - podsumowanie korzyści dla uczestników PPK

 1. Potrójna korzyść
  W PPK zatrudnieni oszczędzają przy wsparciu Pracodawców i Państwa
  - Pracownicy ze swojego wynagrodzenia przekazują wpłaty w wysokości 2% pensji brutto
  - Pracodawca dokłada ze swojej kieszeni wpłatę w wysokości 1,5% pensji pracownika brutto
  - Państwo dopłaca dodatkowo 250 zł w postaci wpłaty powitalnej i 240 zł w formie dopłaty rocznej
  Dla uczestników PPK udział w programie wiąże się z potrącenie z pensji netto: wpłaty pracownika oraz podatku dochodowego od wpłaty pracodawcy.
 2. Prywatne oszczędności
  Comiesięczne wpłaty na PPK trafiają na indywidualny rachunek danego uczestnika – gromadzone środki są jego prywatną własnością. 
  Docelowo kapitał powinien być wypłacany po ukończeniu przez uczestników 60. roku życia – wtedy nie płacą podatku od zysków kapitałowych oraz korzystają z pełni dopłat państwowych.
  Uczestnicy PPK mogą wypłacić kapitał w każdym dowolnym momencie. Wtedy na ich rachunek bankowy trafi bieżąca wartość wpłat pracowników oraz 70% bieżącej wartości wpłat pracodawcy. Pozostałe 30% bieżącej wartości wpłat pracodawcy zostanie zapisane na koncie ZUS danej osoby i będzie częścią emerytury w przyszłości (wpłata do PPK nie była wcześniej ozusowana). Dopłaty państwowe są bezpowrotnie potrącone.
  Prywatny charakter oszczędności oznacza, że w sytuacji śmierci uczestnika kapitał podlega dziedziczeniu. Nie jest on opodatkowywany oraz może być wypłacony przez spadkobierców: na rachunek bankowy lub w formie wypłaty transferowej na PPK, IKE, PPE.
 3. Dobrowolne uczestnictwo
  W PPK zatrudnieni oszczędzają całkowicie dobrowolnie. 
  -
   Osoby w wieku 18-55 lat do programu są zapisywane automatycznie. Mają możliwość rezygnacji z uczestnictwa – w dziale kadrowym należy złożyć formularz rezygnacji. W każdym momencie można ponownie przystąpić do programu oraz znów z niego uczestniczyć.
  - Osoby w wieku 55-70 lat przystępują do PPK na swój wniosek – deklaracje należy złożyć w dziale kadrowym. W każdym momencie można zrezygnować z uczestnictwa w programie oraz znów do niego dołączyć.
 4. Małymi kwotami do celu
  Celem PPK jest systematyczne gromadzenie oszczędności. Odkładając co miesiąc relatywnie niewielkie wpłaty, które nie są zbyt dużym obciążeniem dla domowego budżetu, zbudujemy poduszkę finansową, która będzie wsparciem po zakończeniu aktywności zawodowej lub w dowolnie wybranym przez nas momencie. 
 5. Możliwa wypłata z PPK przed 60. rokiem życia
  Ustawa o PPK dopuszcza dwa specjalne wyjątki wypłaty przed 60. rokiem życia:
  Wypłata na wkład własny. Uczestnicy PPK mogą skorzystać ze środków gromadzonych na rachunku PPK do sfinansowania wkładu własnego przy zaciągnięciu kredytu na zakup lub budowę nieruchomości. Nie ma tu żadnych potrąceń. Środki należy zwrócić w ciągu 15 lat. 
  - Wypłata z tytuły poważnego zachorowaniaUczestnicy PPK mogą skorzystać ze środków gromadzonych na rachunku PPK na pokrycie kosztów leczenia w przypadku poważnego zachorowania właściciela konta PPK, jego współmałżonka lub dziecka. Każdorazowo można skorzystać z 25% zgromadzonej kwoty (bezzwrotnie).  

Chcesz wiedzieć więcej na temat korzyści z uczestnictwa w PPK? Sprawdź, co przygotowaliśmy dla Ciebie w ramach oferty dla pracownika


 

Zespół Nationale-Nederlanden 27.02.2020