Czym jest PPK?

  • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to rządowy projekt nowego systemu długoterminowego oszczędzania.
  • Z PPK będzie mogło skorzystać 11 mln pracowników, w tym ok. 9 mln osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach.
  • PPK będzie dobrowolny z punktu widzenia pracowników - są oni automatycznie zapisani do programu, ale mogą się w każdej chwili z niego wypisać.
  • W PPK oszczędności pozostaną prywatną własnościa pracownika
  • PPK będzie obligatoryjny dla pracodawców - każdy pracodawca musi wybrać obsługującą go instytucję finansową.
  • Wypłata bez dodatkowych potrąceń możliwa będzie po ukończeniu 60. roku życia.
  • Wypłata części środków możliwa będzie między innymi w trudnych sytuacjach, np. ciężka choroba w rodzinie.


  Skorzystaj z wiedzy ekspertów


  Dowiedz się, jak krok po kroku wprowadzić pracowniczy plan kapitałowy w Twojej firmie i na co zwrócić uwagę, aby PPK dla Twoich pracowników dobrze funkcjonował.

  „Pracowniczy plan kapitałowy – podręcznik dla pracodawcy” to materiał przygotowany przez ekspertów zajmujących się systemem emerytalnym. Zawiera informacje niezbędne na każdym etapie funkcjonowania planów kapitałowych w organizacji. Wyjaśniamy w nim, jakie są założenia i sposób funkcjonowania PPK oraz tłumaczymy jak działać w nowym otoczeniu prawnym.

   

  Jak będzie działać PPK?

  1. Pracownicy i pracodawcy

  Przewidywana wysokość i struktura składek

  • Łączna minimalna odprowadzana składka (pracodawcy i pracownika) wyniesie 3,5%, a maksymalna 8%
  • składka pracownika będzie finansowana z wynagrodzenia netto.
  • Dodatkowo pracownik dostanie od Państwa 250 zł wpłaty powitalnej i wpłatę coroczną 240 zł.

   1. <em>Pracownicy</em> <b>i</b> <em>pracodawcy</em>
  Składka* Pracownik Pracodawca
  Minimalna (obowiązkowa) 2%** 1,5%
  Dodatkowa (dobrowolna) 2% 2,5%

  * Od podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
  ** Osoby uzyskujące wynagrodzenie nieprzekraczające 2100 zł opłacają minimalną składkę 0,5%

   Rozwinięcie <em>symulacji</em> <b>Ministerstwa</b> <em>Finansów</em>

  Rozwinięcie symulacji Ministerstwa Finansów

  Przykład:

  • Pracownik zarabiający 4500 zł odprowadzający przez 40 lat minimalne składki (3,5%) będzie mógł wypłacić 120 miesięcznych świadczeń (10 lat) o wysokości 2750 zł lub wypłacić 25% od razu - 72 000 zł, a potem przez 10 lat wypłacać 2 050 zł w 120 miesięcznych świadczeniach
  • Pracodawca zatrudniający pracownika zarabiającego 4 500 zł brutto będzie musiał odprowadzać za niego składkę w wysokości 67,5 zł, a więc przy partycypacji 75% w PPK rocznie w 100-osobowej firmie będzie to dla niego dodatkowy koszt w wysokości 60 000 zł.


  2. Instytucje finansowe

  Instytucje finansowe prowadzące PPK to:

  • towarzystwa emerytalne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych i zakłady ubezpieczeń

  Opłaty za zarządzanie PPK:

  • pobierane przez instytucję finansową będą ustawowo ograniczane do 0,6% wartości aktywów netto: 0,5% opłaty za zarządzanie, oraz 0,1% za wyniki inwestycyjne

   2. <em>Instytucje</em> <b>finansowe</b>

  Jaki będzie harmonogram wdrożenia PPK?

   

  Wszystkie informacje opierają się na projekcie ustawy z dnia 4 września 2018 r.

  Ilość zatrudnionych pracowników

  Od kiedy będzie obowiązywać

  Potencjalni uczestnicy

  250 i więcej
  pracowników

  01.07.2019

  3,3 mln

  Od 50 do 249
  pracowników

  01.01.2020

  2,0 mln

  Od 20 do 49
  pracowników

  01.07.2020

  1,1 mln

  Pozostali

  01.01.2021

  5,1 mln

  250 i więcej pracowników
  01.01.2019
  Potencjalni uczestnicy: 3,3 mln

  Od 50 do 249 pracowników
  01.07.2019
  Potencjalni uczestnicy: 2,0 mln

  Od 20 do 49 pracowników
  01.01.2020
  Potencjalni uczestnicy: 1,1 mln

  Pozostali
  01.07.2020
  Potencjalni uczestnicy: 5,1 mln mln


  Co będę musiał zrobić jako pracodawca?

  1. Zabudżetować dodatkowy koszt w planach finansowych
  2. Wybrać jedną instytucję finansową do zarządzania PPK
  3. Zakomunikować pracownikom wybór instytucji i wytłumaczyć na czym polega PPK
  4. Zawrzeć w imieniu pracowników umowy o prowadzenie PPK
  5. Dostosować systemy kadrowo-płacowe


  Dlaczego Nationale-Nederlanden PTE?

  • #1

   #1

   Lider rozwiązań emerytalnych w Polsce z wiodącą międzynarodową marką: ponad 41 mld złotych aktywów w Polsce

  • 361,5

   361,5

   Nationale-Nederlanden PTE S.A zarządza najlepszym Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym według rankingu rzeczpospolitej za 2017r., w ramach którego oferuje produkty IKZE i IKE oraz Otwartym Funduszem Emerytalnym (OFE) z najwyższą stopą zwrotu od początku istnienia OFE tj. od 20.05.1999 do 18.05.2018r.

  • Dedykowane wsparcie

   Dedykowane wsparcie

   We wdrażaniu PPK w Twojej firmie planujemy szerokie wsparcie np. indywidualny opiekun klienta, akcje informacyjne dla pracowników


  Dowiedz się więcej o PPK

  Zapoznaj się z artykułami przygotowanymi przez naszych ekspertów i dowiedz się więcej na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Wszystkie informacje opierają się na projekcie ustawy z 4 września 2018 r.

  Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

  Dodatkowe oszczędności na emeryturę?

  Polityka inwestycyjna PPK

  PPK – jakie wyzwanie stoi przed pracodawcami?

  Skontaktuj się z nami


  Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, tel. +48 22 522 00 00, fax +48 22 522 11 11, www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000042153, NIP: 526-22-41-523; Kapitał zakładowy - 33 000 000 zł, wpłacony w całości.

  Nationale-Nederlanden PTE S.A. jest częścią NN Group N.V., spółki notowanej na giełdzie w Amsterdamie, która powstała w wyniku długofalowej strategii oddzielania części Grupy NN związanej z ubezpieczeniami od części biznesu związanej z bankami.

  NN Group N.V. i jej spółki zależne, na podstawie licencji, używają obecnie znaków towarowych zawierających nazwę "Nationale-Nederlanden", jak również pokrewnych znaków towarowych należących do NN Group N.V.