Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o PPK

Jeśli należysz do osób, którym skrót PPK mówi niewiele albo prawie nic, to jesteś we właściwym miejscu. Postaramy się przybliżyć Ci najważniejsze informacje na temat tego rozwiązania.

W mediach coraz więcej i głośniej słychać na temat PPK. Jeśli należysz do grona osób, którym ten skrót mówi niewiele albo prawie nic, to jesteś we właściwym miejscu. W poniższym wpisie postaramy Ci się przybliżyć najważniejsze informacje na temat tego rozwiązania.

PPK - co to w ogóle jest?

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, to system długoterminowego oszczędzania, mający na celu zachęcenie Polaków do tego, by gromadzili środki m.in. na emeryturę. Kapitał będzie pochodził z trzech źródeł: wpłat pracownika, wpłat pracodawcy i dopłat państwowych. Pieniądze zgromadzone w ten sposób będą prywatną własnością pracownika, którymi będzie mógł dysponować w dowolnym momencie. Maksimum korzyści uzyskuje się jednak, utrzymując środki do chwili osiągnięcia co najmniej 60 lat.

Czym to się różni od dotychczasowych możliwości oszczędzania na emeryturę?

PPK jest uzupełnieniem systemu emerytalnego i kolejnym krokiem, który ma służyć zwiększeniu środków emerytalnych. Jest to program powszechny, który obejmuje wszystkich zatrudnionych. Uczestnictwo w nim jest dobrowolne – pracownicy w wieku do 55 lat są zapisywani automatycznie, jednak w dowolnym momencie mogą zrezygnować z wpłat lub je wznowić. Zgromadzone środki mają charakter prywatny i podlegają dziedziczeniu. Mogą być wycofane w dowolnym momencie, lecz najbardziej opłacalna jest wypłata po 60 roku życia.

Czy PPK na pewno mnie obejmie?

Tak, jeśli należysz do grona osób, które są objęte składkami na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Wśród nich znajdują się m.in. osoby: zatrudnione na umowę o pracę, umowę zlecenie, wykonujące pracę nakładczą, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych oraz członkowie rad nadzorczych. Do PPK będą automatycznie zapisywane osoby w wieku od 18 do 54 lat. Osoby w wieku 55-70 lat mogą wziąć udział w PPK na podstawie deklaracji przystąpienia.
Program będzie wdrażany stopniowo i na początku będzie dotyczył jedynie pracowników dużych firm (powyżej 250 zatrudnionych) oraz firm wchodzących w skład grup kapitałowych, które zdecydują się na wcześniejsze wdrożenie PPK.

Czy muszę przystąpić do PPK?

Jeśli masz od 18 do 54 lat, to zostaniesz automatycznie zapisany do programu (możesz się z niego wypisać). Jeśli masz od 55 do 69 lat, to możesz dobrowolnie przystąpić do PPK, składając odpowiedni wniosek u pracodawcy. 

A jeśli zrezygnuję, to co?

Po ewentualnym wypisaniu, możesz w dowolnym momencie wrócić do oszczędzania w ramach PPK. Co 4 lata będziesz też ponownie włączany do programu, o czym będzie Cię informował pracodawca. 

Czy muszę coś robić w związku z wprowadzeniem PPK?

Nie. Większość obowiązków, dotyczących wprowadzenia PPK w firmie – w tym wybór instytucji do obsługi PPK, leży po stronie pracodawcy.  

Ile mnie to będzie kosztowało?

Wpłata podstawowa na poczet PPK wynosi 2% wynagrodzenia brutto. Będzie ona automatycznie potrącana z pensji. Możesz też zwiększyć wysokość swojej wpłaty do maksymalnie 4%. 

Ile wyniesie wpłata pracodawcy?

Podstawowa wpłata pracodawcy wynosi 1,5% wynagrodzenia brutto. Możliwe jest jednak jej zwiększenie. 
Twoje konto w PPK zostanie też zasilone jednorazową wpłatą powitalną z Funduszu Pracy w wysokości 250 zł. Ponadto, co roku z tego funduszu otrzymasz dopłatę roczną w wysokości 240 zł.

Czy mogę wypłacić pieniądze z PPK?

Tak, oszczędności zgromadzone w ramach PPK możesz wycofać w dowolnym momencie. Całość zgromadzonego kapitału może zostać wypłacona po osiągnięciu przez uczestnika 60 roku życia lub w szczególnych przypadkach losowych. Wcześniejsze wycofanie, za wyjątkiem określonych przypadków, wiąże się ze stratą części środków pochodzących z wpłat pracodawcy i utratą całości dopłat od państwa oraz potrąceniem podatku od zysków kapitałowych od pozostałych środków. 
W przypadku wypłaty po 60 roku życia będzie ona podzielona na dwie części: jednorazową wypłatę 25% zgromadzonej kwoty oraz część wypłacaną przez 10 lat w miesięcznych ratach (pozostałe 75% środków). Można również wypłacić całość środków w ratach przy zastrzeżeniu, że okres wypłat nie może być krótszy niż 10 lat. W przeciwnym przypadku zgromadzone oszczędności zostaną pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych.

W jakich sytuacjach mogę wypłacić środki z PPK przed 60. rokiem życia bez potrąceń?
Uczestnicy do 45 roku życia mogą skorzystać ze 100% kapitału w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu na sfinansowanie budowy domu lub nabycia mieszkania. Wiąże się to z obowiązkiem zwrotu kapitału do PPK w ciągu maksymalnie 15 lat. Natomiast w sytuacji poważnego zachorowania uczestnika lub jego najbliższych można bezzwrotnie skorzystać z 25% oszczędności.

Liliana Lewandowska 27.05.2019