Dziedziczenie w PPK - jak działa?

W przypadku śmierci uczestnika PPK, kapitał otrzymują spadkobiercy i uposażeni – osoby wskazane przez uczestnika PPK. Środki dziedziczone z PPK nie są objęte podatkiem od spadków ani podatkiem Belki – na wniosek spadkobierców i uposażonych trafiają na ich rachunek PPK, IKE lub PPE. Uposażeni mogą również otrzymać odziedziczone środki w formie pieniężnej.

Czy PPK są dziedziczone? Zasady dziedziczenia środków z PPK

Kapitał gromadzony w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) est prywatną własnością uczestnika. Co to oznacza? Po pierwsze uczestnicy mogą realizować wypłaty z PPK w dowolnym momencie. Po drugie, w przypadku ich śmierci, kapitał jest dziedziczony. Wyjaśniamy jak dziedziczenie PPK działa w praktyce i jakie są zasady dziedziczenia pracowniczych planów kapitałowych.

Kto dziedziczy środki z PPK?

  • Uczestnik PPK może wskazać uposażonych – to osoby, które są uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych przez PPK w razie śmierci uczestnika PPK.
  • Jeśli nie wskazano uprawnionych, w przypadku śmierci uczestnika PPK, kapitał zgromadzony na rachunku PPK jest przekazywany spadkobiercom zgodnie z dziedziczeniem ustawowym lub na podstawie testamentu. 
  • Jeśli uczestnik PPK pozostawał w związku małżeńskim i nie zawarto rozdzielności majątkowej, połowa środków zgromadzonych na rachunku PPK trafia do małżonka zmarłego uczestnika (w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej).

Jak kapitał z PPK trafia do spadkobierców?

To po stronie spadkobierców i uposażonych leży obowiązek „upomnienia się” o środki zgromadzone na PPK przez zmarłego uczestnika. Muszą poinformować instytucję finansową o śmierci uczestnika PPK i zawnioskować o przekazanie należnych środków. Jeśli zmarły uczestnik PPK posiadał więcej niż jeden rachunek PPK, spadkobiercy i uposażeni muszą wnioskować o przekazanie środków z każdego z tych rachunków. 
Środki zgromadzone na PPK zmarłego uczestnika są przekazywane spadkobiercom lub uposażonym: na ich rachunek PPK, IKE lub PPE (wypłata transferowa) lub w formie pieniężnej. 
Zaletą jest również to, że odziedziczone z PPK środki, które zostaną przekazywane spadkobiercom i uposażonym nie są obciążane podatkiem od spadków ani podatkiem od zysków kapitałowych. 
Zobacz też: PPK a emerytura - co warto wiedzieć o oszczędzaniu z PPK

Jak wskazać uposażonych w PPK?

Dane osób uposażonych wskazuje się składając dyspozycję poprzez serwis Moje NN. Przy każdej osobie, która będzie dziedziczyć środki z PPK należy wskazać jaką część (%) zgromadzonych środków otrzyma w przypadku śmierci uczestnika – łącznie udziały powinny sumować się do 100%. Po wypełnieniu i przesłaniu wniosku w formie online, konieczny jest jego wydruk i przesłanie pocztą na adres agenta transferowego (w przypadku Nationale-Nederlanden PTE jest to Moventum). 

Sprawdź jakie korzyści przygotowaliśmy dla Ciebie w ramach PPK dla pracownika od Nationale-Nederlanden.

Zespół Nationale-Nederlanden 30.03.2020