Jak zacząć inwestować? Zwróć uwagę na IKE, IKZE i PPK

Dzięki IKE, IKZE i PPK od Nationale-Nederlanden możesz gromadzić środki na emeryturę i inwestować pieniądze na rynku finansowym. W tych produktach nie musisz samodzielnie wybierać akcji i obligacji. Twoje oszczędności trafią do funduszy emerytalnych, którym codziennie zarządza nasz zespół ekspertów. To oni podejmują decyzje w jakie instrumenty finansowe inwestować. Nasze fundusze emerytalne lokują środki m.in. w akcje liderów z różnych branż takich jak InPost, LPP, Dino, polskich i zagranicznych banków, Siemensa czy spółki Alphabet, właściciela firmy Google.

Chcesz zacząć inwestować, ale nie masz ani dużych środków, ani czasu żeby na bieżąco śledzić rynki finansowe i samodzielnie wybierać akcje czy obligacje? Zwróć uwagę na IKE, IKZE i PPK z oferty Nationale-Nederlanden. Dzięki tym produktom możesz oszczędzać na emeryturę a Twoje środki będą inwestowane w papiery wartościowe polskich oraz zagranicznych spółek. 

Co to jest IKE, IKZE i PPK

Co oznacza każdy ze skrótów? IKE to indywidualne konto emerytalne. IKZE to indywidulane konto zabezpieczenia emerytalnego. PPK to pracownicze plany kapitałowe. We wszystkich trzech produktach możesz gromadzić i inwestować dodatkowe oszczędności na emeryturę.

 • IKE i IKZE zakładasz samodzielnie w wybranej przez siebie instytucji finansowej. Ty decydujesz kiedy i ile wpłacisz na swój indywidualny rachunek. Ogranicza Cię tylko ustawowy maksymalny roczny limit wpłat. Oba produkty dają też korzyści podatkowe. Dowiedz się więcej o IKE i IKZE w Nationale-Nederlanden.
 • Do PPK możesz przystąpić w swoim miejscu pracy1. Na Twój indywidualny rachunek trafiają Twoje wpłaty (2% wynagrodzenia brutto) oraz wpłaty pracodawcy (1,5% wynagrodzenia brutto). Dowiedz się więcej o PPK w Nationale-Nederlanden.

Środki w IKE, IKZE i PPK należą do Ciebie. Ty decydujesz kiedy je wypłacisz. Pieniądze możesz wykorzystać jako wsparcie na emeryturze lub wycofać je wcześniej2. Wypłata środków zanim osiągniesz określony wiek może się jednak wiązać z dodatkowymi obowiązkami. 

Dowiedz się więcej na temat różnic między IKE, IKZE oraz PPK

Oszczędności na IKE, IKZE i PPK są dziedziczone. Możesz też wskazać konkretne osoby, które otrzymają te środku po Twojej śmierci. 

Sprawdź, jak założyć IKE i IKZE

Jak zacząć inwestować małe kwoty. Postaw na IKE, IKZE lubi PPK 

Żeby inwestować w IKE, IKZE i PPK nie musisz przeznaczać na to dużych kwot. 

 • W IKE i IKZE w Nationale-Nederlanden DFE minimalna pierwsza wpłata to 150 zł. Każda kolejna to co najmniej 50 zł.
 • W PPK wpłata pracownika wynosi 2% wynagrodzenia brutto, a pracodawcy 1,5% wynagrodzenia brutto. Można wpłacać więcej. Pracownik i pracodawca mogą zdecydować się na tzw. wpłaty dodatkowe. Pracownik może zwiększyć swoje wpłaty o maksymalnie 2%, a pracodawca o 2,5%. 

Jak często trzeba wpłacać do IKE, IKZE i PPK

 • Ty decydujesz, kiedy wpłacasz na IKE i IKZE. W Nationale-Nederlanden DFE nie musisz pamiętać o wpłatach – możesz ustawić automatyczne płatności cykliczne kartą. Możesz też jednorazowo wpłacać blikiem, kartą i przelewem w serwisie obsługowym lub po prostu zrobić tradycyjny przelew ze swojego konta.
 • W PPK na Twój rachunek wpłaty będą trafiać regularnie z każdego Twojego wynagrodzenia. Wpłaty będzie przekazywał Twój pracodawca. W każdym momencie możesz wstrzymać i wznowić wpłaty do programu. Poinformuj o tym pracodawcę.

Jeśli dopiero zaczynasz inwestować, najlepiej rób to regularnie. Dlaczego?

 • Mniejsze, ale regularne kwoty to mniejsze obciążenie dla Twojego budżetu.
 • Ograniczysz ryzyko inwestycyjne. Częste wpłaty zmniejszą wpływ wahań rynkowych na Twoje oszczędności3

W co inwestuje IKE, IKZE i PPK

Na IKE, IKZE i PPK warto zwrócić uwagę, gdy nie chcesz samodzielnie podejmować decyzji, w jakie akcje czy obligacje inwestować. Jeśli wybierzesz produkty z oferty Nationale-Nederlanden, Twoje środki zainwestujemy w funduszach emerytalnych. Zajmuje się nimi zespół ekspertów, czyli tzw. zarządzający. To osoby, które codziennie śledzą rynki finansowe i czuwają nad portfelami funduszy, czyli m.in. dobierają do nich papiery wartościowe, kontrolują ryzyko oraz potencjał zysku. 

W naszym IKE, IKZE i PPK nie musisz samodzielnie wybierać funduszu: 

 • środki, które wpłacasz na IKE i IKZE trafią do dedykowanego funduszu emerytalnego –  Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego (DFE),
 •  w PPK przypiszemy Ci fundusz odpowiedni do Twojego wieku. Zrobimy to na podstawie Twojej daty urodzenia. Fundusz w nazwie będzie miał wskazany rok, w którym jego uczestnicy skończą 60 lat4. Możesz zmienić go na inny z oferty Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro lub inwestować jednocześnie w kilka funduszy. Dowiedz się jak zarządzać swoim PPK.

IKE i IKZE – jak inwestuje Nationale-Nederlanden DFE

Fundusz Nationale-Nederlanden DFE, który inwestuje oszczędności zgromadzone w IKE i IKZE, angażuje się w akcje i obligacje. Ich udział wynosi zwykle po ok. 50%. 

W części akcyjnej funduszu inwestujemy w polskie i zagraniczne spółki. Tych pierwszych jest więcej, a zagraniczne są dodatkiem. W ramach części obligacyjnej inwestujemy w papiery wartościowe polskich firm. Są to przede wszystkim obligacje Skarbu Państwa z domieszką papierów dłużnych firm o ograniczonym ryzyku kredytowym. 


PPK – jak inwestują Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro

Nasze fundusze inwestują w akcje i obligacje. Udział tych instrumentów w każdym funduszu jest inny i będzie się zmieniał w czasie. Im bliżej będzie do daty, którą fundusz ma w nazwie, tym większa część środków będzie lokowana w instrumenty o niższym poziomie ryzyka, czyli głównie obligacje. W ten sposób fundusz będzie „starzał się” z Tobą. 

Dowiedz się więcej, jak zmienia się udział akcji i obligacji w funduszach Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro.

W części akcyjnej funduszy skupiamy się na polskich spółkach. Inwestujemy w nie około 65% środków. 

 • Największą część oszczędności lokujemy w największe polskie firmy z indeksu WIG20. Stanowią one przynajmniej 40% środków. Zobowiązuje nas do tego ustawa o PPK.
 • Angażujemy się też w spółki zagraniczne ze Stanów Zjednoczonych oraz Europy Zachodniej. Inwestujemy w nie ok. 35% środków. W spółki amerykańskie lokujemy 25% środków, a europejskie 10%. 

W części obligacyjnej funduszy skupiamy się na polskich obligacjach skarbowych. 

Zobacz także: Jakie opłaty pobierają fundusze w IKE, IKZE oraz PPK?

W jakie akcje inwestuje IKE, IKZE i PPK

W jakie dokładnie spółki inwestowane są Twoje środki dzięki IKE, IKZE i PPK? Twój kapitał ulokujemy przede wszystkim w akcje wiodących polskich przedsiębiorstw. W portfelach naszych funduszy największy udział mają m.in.5 :

 • sieć paczkomatów InPost,
 • LPP, firma z branży odzieżowej, która jest właścicielem takich marek jak Reserved czy Mohito,
 • Benefit Systems, firma z branży świadczeń pracowniczych, która w swojej ofercie ma program MultiSport,
 • największe banki, w tym: PKO Bank Polski, Pekao, mBank, Santander Bank Polska,
 • Kruk, lider branży windykacyjnej, 
 • sieć sklepów spożywczych Dino
 • platforma sprzedażowa Allegro,
 • Budimex, przedstawiciel branży budowlanej,
 • spółki energetyczne Orlen i PGE,
 • Inter Cars, firma sprzedażą części samochodowe.

W portfelach naszych funduszy znaleźć można także akcje najbardziej znanych spółek na świecie. Największy udział mają m.in.:

 • Alphabet, czyli właściciel m.in. firmy Google,
 • amerykański bank JP Morgan,
 • Siemens, niemiecka firma z branży energetycznej, elektrotechnicznej i telekomunikacyjnej
 • Berkshire Hathaway, amerykański konglomerat, którym zarządza Warren Buffet,
 • niemiecki koncern logistyczny Deutsche Post,
 • amerykańska firma biotechnologiczna Cytokinetics
 • firmy z sektora energii odnawialnej Grenergy Renovables oraz Greenvolt-Energias Renovaveis.

Wyniki funduszy Nationale-Nederlanden DFE oraz Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro zależą od sytuacji na rynkach finansowych, naszych decyzji inwestycyjnych oraz wymogów i ograniczeń prawnych. Musisz liczyć się z ryzykiem, że wartość Twoich oszczędności ulokowanych w takich produktach jak IKE, IKZE, PPK może się zmienić. To znaczy, że możesz stracić część lub całość zainwestowanych środków. Nie gwarantujemy, że nasze fundusze osiągną swój cel inwestycyjny oraz powtórzą wyniki, które wypracowały w przeszłości.


1 Firmę, która zarządza Twoimi środkami w PPK wybiera Twój pracodawca. Nie możesz samodzielnie tego zrobić.

2 Dowiedz się więcej, jak wypłacać środki z PPK 
Dowiedz się więcej, jak wypłacać środki z IKE 
Dowiedz się więcej jak wypłacać środki z IKZE

3Gdy wpłacasz w różnych momentach, Twoje środki przeliczamy na jednostki funduszu o różnej cenie. Gdyby sytuacja na rynkach finansowych się pogorszyła i aktualna cena jednostki spadła, wpływ na Twoje oszczędności będzie ograniczony. Stratę poniesiesz tylko w przypadku wpłat przeliczonych na jednostki funduszu po cenie wyższej niż aktualna. Jednostki zakupione po cenie niższej niż aktualna przyniosą Ci zysk. 
Gdy wpłacasz jednorazowo, wszystkie środki przeliczymy na jednostki funduszu po tej samej cenie. Gdyby sytuacja na rynkach finansowych się pogorszyła, a cena jednostki spadła, Twoje oszczędności odczują to w jednakowy sposób.

4 Każdy fundusz kierujemy do osób urodzonych w określonych latach. Na przykład Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2025 to fundusz dla osób, które urodziły się w latach 1949-1967. Data w nazwie funduszu to rok, gdy 60 lat skończą osoby urodzone w roku, który jest środkiem przedziału wskazanych roczników. 

5 Wskazujemy spółki, które miały największy udział w aktywach według stanu na 31 grudnia 2023 r. Dokument, które przedstawiają strukturę aktywów naszych funduszy możesz znaleźć tutaj.
 

Zespół Nationale-Nederlanden 03.06.2024