Koszty pracodawcy w PPK - ile PPK będzie kosztowało moją firmę?

Wszyscy pracodawcy, którzy uruchomią PPK, muszą odprowadzać wpłaty za uczestników programu. 7.753,50 PLN – tyle miesięcznie musi przeznaczyć na wpłaty do PPK firma, która zatrudnia 100 osób. Sprawdź, jakie są koszty PPK dla pracodawcy i jak łatwo je obliczyć.

Dobrze skonstruowany budżet to podstawa sprawnego wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Podpowiadamy jak oszacować koszty, korzystając z dedykowanych narzędzi od Nationale-Nederlanden. 


Wpłaty do PPK a koszty pracodawcy

Najważniejszy koszt, z którym muszą liczyć się wszyscy Pracodawcy wdrażający PPK, to wpłaty podstawowe pracodawcy. Zgodnie z ustawą o PPK firma ma obowiązek odprowadzać za każdego zatrudnionego, który przystąpił do programu, 1,5% jego wynagrodzenia brutto.

7.753,50 zł – tyle miesięcznie musi przeznaczyć na wpłaty do PPK firma, która zatrudnia 100 osób 

Powyższe obliczenie opiera się na założeniu, że miesięczna pensja pracowników wynosi 5169 zł (średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2019 r. według GUS), a pracodawca dokonuje jedynie wpłat podstawowych w wysokości 1,5%. 

Pracodawcy mogą samodzielnie oszacować wielkość kosztów z tytułu wpłat do PPK używając Kalkulatora PPK dla Pracodawcy.


 

Kalkulator PPK dla pracodawcy
Oblicz koszty wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Twojej firmie.
 

> Oblicz


Pozostałe koszty Pracodawcy w PPK

Wpłata podstawowa za uczestników PPK to koszt dla pracodawcy, który poniesie każda firma uruchamiająca pracownicze plany kapitałowe. Możliwe również, że konieczne będzie poniesienie kosztów z tytułu:

  • wpłat dodatkowych pracodawcy na PPK (do 2,5% wynagrodzenia brutto pracowników),
  • aktualizacji systemu kadrowo-płacowego, by obsługiwał PPK,
  • dodatkowego etatu dla osób obsługujących PPK,
  • ewentualnej dodatkowej opłaty dla biura rachunkowego (jeśli obsługuję firmę) za obsługę PPK.

Wszystkie powyższe opłaty za PPK można dodać do całkowitego budżetu PPK używając Kalkulatora PPK dla Pracodawcy.

Więcej porad i wskazówek na temat budżetu: „Budżet pracodawców w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych  - porady i wskazówki”.


PPK  - koszty pracownika i pracodawcy a opłaty funduszy w PPK 

Pracodawca nic nie płaci z tytułu zawarcia umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową – wszelkie narzędzia i wsparcie są bezpłatne. Opłaty ponoszą jedynie uczestnicy PPK – w postaci kosztów funduszy, w ramach których gromadzone są wpłaty. Podstawowe znaczenie ma opłata stała za zarządzanie (wynagrodzenie dostawcy PPK za zarzadzanie środkami) – to przede wszystkim ona jest elementem konkurencji między instytucjami finansowymi, która w Nationale-Nederlanden kształtuje się następująco:

  • Fundusz Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2025 – 0,2% wartości aktywów netto (stawka roczna)*,
  • Fundusze Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2030-60 – 0,42% wartości aktywów netto (stawka roczna)*

Więcej na temat opłat: „Niski opłaty dla uczestników PPK”.

* Przy uwzględnieniu ograniczenia, o którym mowa w art. 49 ust. 5 Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych

Zespół Nationale-Nederlanden 28.02.2020