Nationale-Nederlanden PTE wspiera firmy w Pracowniczych Planach Kapitałowych

Wdrażając Pracownicze Plany Kapitałowe, wato kierować się doświadczeniami firm, które już to zrobiły, i postawić na instytucję finansową, która odniosła sukces w ramach dotychczasowych wdrożeń PPK. Nationale-Nederlanden PTE jest liderem PPK wśród instytucji prywatnych.

W 2021 r. kolejne grupy pracodawców staną przed wyborem instytucji finansowej zarządzającej pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK). W ramach IV fali PPK uruchamiają podmioty z sektora finansów publicznych i wszystkie pozostałe podmioty zatrudniające, które dotychczas nie wdrożyły PPK (z wyjątkiem samozatrudnionych). Wskazówką przy wyborze może być dotychczasowy sukces instytucji finansowej na rynku PPK. 

Najwięksi wybrali PPK – warto podążyć ich śladem

PPK to w Polsce zupełna nowinka – produkt funkcjonuje od II połowy 2019 r. Wtedy tzw. I fala Pracodawców, czyli największe polskie firmy, musiały uruchomić PPK przy współpracy z instytucjami finansowymi. W 2020 r. PPK wdrożyły średnie i małe przedsiębiorstwa – w ramach II fali podmioty zatrudniające między 50 a 249 osób, a w ramach III fali te zatrudniające między 20 a 49 osób. Dotychczasowy sukces instytucji finansowych może być swoistym drogowskazem dla podmiotów, które mają wdrożenie PPK przed sobą. Pracodawcy analizując ofertę dostawców PPK, biorą bowiem pod uwagę wiele kryteriów (w tym efektywność zarządzania kapitałem i pozycję spółki na rynku), a doświadczenia innych firm z pewnością ułatwią podjęcie decyzji. 
Nationale-Nederlanden PTE jest liderem rynku PPK. Trzy fale przyniosły ponad 4400 zawartych umów o zarządzanie. To najlepszy wynik wśród prywatnych firm zarządzających aktywami.  

Zaufali nam między innymi:

  • Stokrotka

  • Ziaja

  • Warbud

  • Sodexo

  • Akademia Leona Koźmińskiego

  • Społem

  • Norauto

  • HAYS

  • Amrest

W ramach PPK zarządzanych przez Nationale-Nederlanden PTE środki gromadzi ok. 150 tys. zatrudnionych. 

Solidne wsparcie dla Pracodawców w PPK

Dostawca o dużym udziale w rynku PPK to nie tylko łatwiejszy wybór, ale także pewność, że oferowane wsparcie i narzędzia są sprawdzone i skuteczne. Nationale-Nederlanden PTE zapewnia Pracodawcom kompleksowe materiały i usługi do sprawnego wdrożenia i obsługi PPK. Zostały one opracowane nie tylko z perspektywy instytucji finansowej, ale także Pracodawcy (więcej: „Wdrożenie PPK w dużej firmie”) – PPK wdrożyliśmy we wszystkich naszych spółkach, więc znamy problem PPK od podszewki.

Doświadczony zarządzający aktywami emerytalnymi

Oprócz kompleksowej oferty w zakresie PPK, Nationale-Nederlanden PTE zawdzięcza swój sukces w ramach pierwszej fazy także swojemu 20-letniemu doświadczeniu w zarządzaniu aktywami emerytalnymi. Od 1999 r. zarządzamy największym otwartym funduszem emerytalnym (OFE) – jego aktywa wynoszą ok. 33,4 mld zł, a swoje oszczędności w ramach funduszu gromadzi 3 mln uczestników. Nasza oferta obejmuje również IKE i IKZE, trzykrotnie nagradzane jako najlepsze IKE i IKZE w rankingu „Rzeczpospolitej”. 
Zespół inwestycyjny Nationale-Nederlanden PTE zna się na efektywnym pomnażaniu długoterminowych oszczędności. Nationale-Nederlanden OFE wypracowało najwyższą długoterminową stopę zwrotu spośród wszystkich OFE – od uruchomienia funduszu w maju 1999 r. do 30 września 2020 r. zarobiliśmy +275,8%. 
Nasze wieloletnie doświadczenie to podstawa do uruchomienia i zarządzania ośmioma funduszami zdefiniowanej daty – Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro – w ramach których są inwestowane wpłaty do PPK.  Podstawą naszej filozofii jest lokowanie środków w aktywa o długoterminowym potencjale wzrostu – nie interesują nas spekulacje, nastawione na krótkotrwały efekt, ani mody inwestycyjne (więcej: „Fundusze NN PTE”).


Nota prawna: Wyniki finansowe osiągane w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, co może oznaczać utratę przynajmniej części wpłaconego kapitału - w zależności od warunków rynkowych oraz wyników decyzji inwestycyjnych.

Zespół Nationale-Nederlanden 19.11.2020