Nationale-Nederlanden PTE wspiera firmy w Pracowniczych Planach Kapitałowych

Wdrażając Pracownicze Plany Kapitałowe, wato kierować się doświadczeniami firm , które już to zrobiły, i postawić na instytucję finansową, która odniosła sukces w ramach tzw. I fali PPK. Nationale-Nederlanden PTE jest liderem PPK wśród instytucji prywatnych.

W 2020 r. kolejne grupy pracodawców staną przed wyborem instytucji finansowej zarządzającej pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK). W ramach II fali PPK uruchamiają firmy zatrudniające między 50 a 249 osób - mogą to zrobić od 1 stycznia 2020 r. Natomiast firmy z III fali PPK, zatrudniające między 20 a 49 osób, będą mogły uruchomić program poczynając od 1 lipca 2020 r. Wskazówką przy wyborze może być dotychczasowy sukces instytucji finansowej na rynku PPK. 

Najwięksi wybrali PPK – warto podążyć ich śladem

PPK to w Polsce zupełna nowinka – produkt funkcjonuje od II połowy 2019 r. Wtedy tzw. I fala Pracodawców, czyli największe polskie firmy, musiały uruchomić PPK przy współpracy z instytucjami finansowymi. Wynik tego pierwszego etapu wdrożenia może być swoistym drogowskazem dla mniejszych przedsiębiorstw. Pracodawcy analizując ofertę dostawców PPK, biorą bowiem pod uwagę wiele kryteriów (w tym efektywność zarządzania kapitałem i pozycję spółki na rynku), a doświadczenia innych firm z pewnością ułatwią podjęcie decyzji. 
Nationale-Nederlanden PTE jest liderem rynku PPK. I fala przyniosła 549 zawartych umów o zarządzanie, a biorąc pod uwagę całą grupę NN w Polsce, zawarliśmy ok. 720 umów o zarządzanie. To najlepszy wynik wśród prywatnych firm zarządzających aktywami. Biorąc pod uwagę wszystkich dostawców – zajmujemy 3. miejsce, tuż po TFI z dominującym akcjonariatem Skarbu Państwa. Nasz udział w rynku PPK, pod względem zawartych umów, to 18,6% (uwzględniając PTE i TFI). 

Zaufali nam między innymi:

  • Stokrotka

  • Ziaja

  • Warbud

  • Sodexo

  • Akademia Leona Koźmińskiego

  • Społem

  • Norauto

  • HAYS

  • Amrest

W ramach PPK zarządzanych przez Nationale-Nederlanden PTE środki gromadzi ok. 150 tys. zatrudnionych. 

Solidne wsparcie dla Pracodawców w PPK

Dostawca o dużym udziale w rynku PPK to nie tylko łatwiejszy wybór, ale także pewność, że oferowane wsparcie i narzędzia są sprawdzone i skuteczne. Nationale-Nederlanden PTE zapewnia Pracodawcom kompleksowe materiały i usługi do sprawnego wdrożenia i obsługi PPK. Zostały one opracowane nie tylko z perspektywy instytucji finansowej, ale także Pracodawcy (więcej: „Wdrożenie PPK w dużej firmie”) – PPK wdrożyliśmy we wszystkich naszych spółkach, więc znamy problem PPK od podszewki.

Doświadczony zarządzający aktywami emerytalnymi

Oprócz kompleksowej oferty w zakresie PPK, Nationale-Nederlanden PTE zawdzięcza swój sukces w ramach pierwszej fazy także swojemu 20-letniemu doświadczeniu w zarządzaniu aktywami emerytalnymi. Od 1999 r. zarządzamy największym otwartym funduszem emerytalnym (OFE) – jego aktywa wynoszą ok. 39,8 mld zł, a swoje oszczędności w ramach funduszu gromadzi 3 mln uczestników. Nasza oferta obejmuje również IKE i IKZE, trzykrotnie nagradzane jako najlepsze IKE i IKZE w rankingu „Rzeczpospolitej”. 
Zespół inwestycyjny Nationale-Nederlanden PTE zna się na efektywnym pomnażaniu długoterminowych oszczędności. Nationale-Nederlanden OFE wypracowało najwyższą długoterminową stopę zwrotu spośród wszystkich OFE – od uruchomienia funduszu w maju 1999 r. do 31 grudnia 2019 r. zarobiliśmy +345,2%. 
Nasze wieloletnie doświadczenie to podstawa do uruchomienia i zarządzania ośmioma funduszami zdefiniowanej daty – Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro – które będą stanowiły podstawę PPK.  Podstawą naszej filozofii jest lokowanie środków w aktywa o długoterminowym potencjale wzrostu – nie interesują nas spekulacje, nastawione na krótkotrwały efekt, ani mody inwestycyjne (więcej: „Fundusze NN PTE”).


Nota prawna: Wyniki finansowe osiągane w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, co może oznaczać utratę przynajmniej części wpłaconego kapitału - w zależności od warunków rynkowych oraz wyników decyzji inwestycyjnych.

Zespół Nationale-Nederlanden 02.01.2020