Notowania UFK

Aktualne notowania jednostek Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UFK dla produktów zakupionych w dawnym MetLife TUnŻiR S.A.