Notowania UFK

Aktualne notowania jednostek Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UFK dla produktów zakupionych w dawnym NNLife TUnŻiR S.A.

Fundusze Nationale-Nederlanden TFI zostały przeniesione do Rockbridge TFI

21 grudnia 2022 spółka Nationale-Nederlanden TFI S.A. połączyła się z Rockbridge TFI S.A.  
 
Spółki połączyły się zgodnie z art. 492 §1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Nationale-Nederlanden TFI S.A. (spółka przejmowana) na Rockbridge TFI S.A. (spółka przejmująca).