Co to jest miesiąc polisowy i jak go obliczyć?

Miesiąc polisowy jest określony w umowie ubezpieczenia. Umiejętność jego obliczenia jest ważna ze względu na czas trwania polisy.

Miesiąc polisowy pozwala ustalić datę rozpoczęcia ubezpieczenia. Jest to istotne dla określenia okresu trwania odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. Co bardzo ważne, miesiąc związany z polisą liczy się inaczej niż kalendarzowy.

Każde ubezpieczenie zaczyna obowiązywać od konkretnego dnia wskazanego przez ubezpieczonego. To właśnie ta data rozpoczyna miesiąc polisowy. Na przykład, gdy zawarłeś umowę z ubezpieczycielem 10 maja, to każdy kolejny miesiąc polisowy będzie liczony od tej daty. Jej wyznaczenie jest bardzo ważne z tego względu, że wskazuje czas, w którym ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić Ci stosowne odszkodowanie.

Czy miesiąc polisowy zawsze liczy się w taki sam sposób?

Umowy mogą być zawierane na różny okres. Wszystko zależy od konkretnego ubezpieczenia. Niektóre polisy rowerowe obowiązują tylko w sezonie letnim, a inne przez cały rok. Przykładowo nasze ubezpieczenie roweru i rowerzysty możesz wykupić na 6 miesięcy lub na 12. Masz do wyboru możliwość objęcia ochroną wyłącznie siebie, tylko roweru lub jednego i drugiego.

Tak naprawdę ubezpieczenie rowerowe jest wyjątkiem od niepisanej reguły, że zazwyczaj umowę polisy zawiera się na 12 miesięcy. Na dłużej możesz podpisać umowę o ubezpieczenie na życie lub mieszkania.

Jaki jest związek pomiędzy miesiącem polisowym a sumą ubezpieczeniową?

Gdy masz wykupione ubezpieczenie na życie i zdrowie, prawdopodobnie posiadasz również prawo do zmiany sumy ubezpieczeniowej raz na rok. Możesz ją na przykład zwiększyć. Wtedy bliscy otrzymają wyższe świadczenie pieniężne po Twojej śmierci. To samo odnosi się do ubezpieczenia od poważnego wypadku, od pobytu w szpitalu lub choćby zachorowania na raka. Aby podwyższyć wspomnianą sumę, musisz wiedzieć, kiedy dokładnie możesz to zrobić.

Miesiąc polisowy a ubezpieczenie komunikacyjne

Wyobraź sobie, że Twoja umowa z towarzystwem ubezpieczeniowym o obowiązkowe OC posiadacza pojazdu mechanicznego właśnie dobiega końca. Naprawdę bardzo rzadko zdarza się tak, że ktoś zawiera ją dokładnie ostatniego dnia miesiąca. Mogą to być różne daty. Polisa OC zazwyczaj przedłuża się automatycznie i nie musisz się martwić, że przeoczysz datę podpisania umowy. Tutaj miesiąc polisowy nie ma tak dużego znaczenia, jak w przypadku wcześniej omówionych tutaj ubezpieczeń.

Jak oblicza się miesiąc polisowy?

W tym konkretnym przypadku obliczenie terminu rozpoczęcia i zakończenia polisy jest bardzo proste. Jeżeli ubezpieczenie zawarłeś 10 maja, to kolejny miesiąc zacznie się 10 czerwca, a jeszcze następny 10 lipca.

Od tej prostej zasady jest wyjątek. Niektóre miesiące są krótsze. Co w sytuacji, gdy zawarłeś umowę 31 marca? Czy kończy się ona jeszcze w kwietniu, czy już na początku kolejnego miesiąca, czyli w maju? Jeżeli w danym miesiącu nie ma odpowiedniego dnia kalendarzowego, to ubezpieczenie kończy się ostatniego dnia kolejnego miesiąca. W omawianym tutaj przypadku będzie to 30 kwietnia. W razie wątpliwości zawsze możesz jeszcze zajrzeć do ogólnych warunków ubezpieczenia, które otrzymałeś od swojego towarzystwa.

Miesiąc polisowy a wypowiedzenie umowy z ubezpieczycielem

Jeżeli chcesz coś zmienić w zawartej umowie ubezpieczenia dobrowolnego, to najpierw sprawdź, czy wypowiedzenie umowy dotyczy miesiąca polisowego, czy może roku. Zobacz, w jakim terminie możesz rozwiązać umowę i od kiedy będzie to wypowiedzenie obowiązywało.

Czy miesiąc polisowy ma wpływ na karencję?

O karencji możemy mówić w przypadku ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia turystycznego i mieszkania. Zapobiega ona wyłudzaniu odszkodowań od towarzystw. W praktyce oznacza to, że ubezpieczyciel może wprowadzić na przykład 30-dniowy okres karencji przed rozpoczęciem obowiązywania polisy.

Zespół Nationale-Nederlanden 16.06.2021