Wyniki funduszy Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro

Wpłaty uczestników PPK są inwestowane w ramach funduszy Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro. Nasi eksperci wyjaśniają jak interpretować wyniki tych funduszy – co kwartał opisujemy sytuację na rynkach oraz omawiamy nasze decyzje inwestycyjne.

Komentarz inwestycyjny: II kwartał 2020

 • wszystkie fundusze DFE Nasze Jutro zakończyły II kwartał 2020 r. na solidnym plusie

 • najlepiej poradziły sobie fundusze o datach docelowych inwestycji 2045, 2050 i 2055

 • bardzo udany II kwartał 2020 r. pozwolił znacząco zniwelować  straty poniesione w lutym i marcu w wyniku pandemii koronawirusa

Komentarz inwestycyjny: I kwartał 2020

 • I kwartał 2020 na rynku akcji skończył się na potężnym minusie

 • pandemia koronawirusa pozytywnie wpłynęła na rynek papierów dłużnych

 • największe straty odnotowały fundusze o późniejszych datach docelowych inwestycji

Komentarz inwestycyjny: IV kwartał 2019

 • obecnie fundusze Nationale-Nederlanden Nasze Jutro skupiają się głównie na polskich papierach wartościowych

 • fundusze zdołały wypracować wysokie dodatnie stopy zwrotu, znacznie wyższe niż średnia rynkowa

 • wśród naszych funduszy najwyższe wyniki wypracowały te o wyższym udziale akcji w aktywach

Inwestowanie w PPK z Atlasem inwestycyjnym

PPK to nie tylko długoterminowe oszczędzanie, ale także szansa na sprawdzenie się w inwestowaniu. Uczestnicy mogą zmieniać fundusze i samodzielnie budować swój portfel inwestycyjny. Podpowiadamy, jak poruszać się po rynkach - zapoznaj się z "Atlasem inwestycyjnym". 

Atlas inwestycyny (wg stanu na 30.09.2019)

 • Trzeci kartał był łaskawy dla rynków rozwiniętych jednak nie dla rynków rozwijających się. 

 • Osłabienie się złotego do wszystkich innych walut krajów rozwiniętych  nie sprzyjało polskim akcjom. 

 • Najdroższym krajem do inwestowania od dłuższgo czasu pozostają Stany Zjednoczone, najtańszym dalej jest Polska. 

Atlas inwestycyjny (wg stanu na dzień 30.06.2019)

 • Po wzrostach w pierwszym kwartale, w drugim tempo wyhamowało, ale na niektórych rynkach nadal było solidne. 

 • Złotówka wzmocniła się do wszystkich walut poza jenem, gdzie ta siła była na tym samym poziomie. 

 • Akcje najdroższe pozostają w USA. Do tego grona dołączyły akcje austarlijskie i szwajcarskie. Najtańsze pozostają polskie i japońskie. 

Atlas inwestycyjny (wg stanu na 31.03.2019)

 • W pierwszym kwartale rynki odrabiały straty z poprzedniego kwartału.

 • Wzrosty rynków zagranicznych były zdecydowanie wyższe niż rynku polskiego (w kwotowanej walucie). 

 • Po dynamicznych wzrostach rynek amerykański pozostaje nadroższym rynkiem. Polski rynek pownownie stał się najtańszym spośród analizowanych rynków. 

Przydatne narzędzia

kalkulator PPK

Kalkulator PPK

Oblicz, ile zgromadzisz w PPK
przewodnik ppk dla uczestników

Przewodnik PPK

Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o zarządzaniu PPK

Notowania PPK

Sprawdź wyniki funduszy

Nota prawna:
Wyniki finansowe osiągane w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, co może oznaczać utratę przynajmniej części wpłaconego kapitału - w zależności od warunków rynkowych oraz wyników decyzji inwestycyjnych.