Najlepsze IKE i IKZE na rynku w Nationale-Nederlanden DFE. Ranking Analiz Online.

IKE i IKZE w Nationale-Nederlanden DFE zajęło pierwsze miejsce w podsumowującym rankingu Analiz Online „IKE-IKZE w DFE” (opublikowany w dn. 25.11.2021). To zasługa bardzo dobrych wyników funduszu na tle rynku, niskich opłat oraz wygodnej internetowej obsługi produktów.

Ranking przygotowany przez Analizy Online porównuje indywidualne konta emerytalne (IKE) oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) w formie dobrowolnych funduszy emerytalnych (DFE). W ramach tych produktów oszczędzający nie muszą samodzielnie wybierać jak inwestować środki – wpłaty na IKE i IKZE trafiają do jednego funduszu emerytalnego i tam są inwestowane.

IKE-IKZE w Nationale-Nederlanden DFE zajęło pierwsze miejsce w rankingu „IKE-IKZE w DFE”. O wysokim miejscu zadecydowały: bardzo dobre wyniki inwestycyjne, niskie koszty oraz wygoda obsługi. 


Konkurencyjne wyniki 

Fundusz Nationale-Nederlanden DFE, w ramach którego są inwestowane wpłaty na IKE i IKZE, działa od lipca 2012 r. Od tego czasu fundusz zarobił +213,40% (dane na 31.10.2021), znacznie powyżej rynkowej średniej wszystkich dobrowolnych funduszy emerytalnych, która wyniosła +134,56%. Fundusz cechuje się także wysoką efektywnością w pomnażaniu kapitału, mierzoną jako lata kalendarzowe z dodatnią stopą zwrotu (tylko w 2018 r. wynik był ujemny, a w pozostałych pełnych latach kalendarzowych wypracowano zysk). 

 

Dowiedz się więcej o IKE i IKZE w Nationale-Nederlanden DFE


Niskie opłaty
W ramach  obecnie trwającej promocji, która trwa do 31.12.2021, nie jest pobierana opłata za otwarcie  IKE i IKZE w Nationale-Nederlanden DFE (regularna opłata wynosi 80 zł). Od wpłat na IKE i IKZE nie są również pobierane opłaty za nabycie. Stawka opłaty stałej za zarządzanie funduszem Nationale-Nederlanden DFE wynosi 2% rocznie, a systematycznie oszczędzający mogą ją obniżyć i skorzystać z tańszych jednostek1


Wygodna obsługa IKE i IKZE
IKE i IKZE w Nationale-Nederlanden DFE można założyć online na stronie nnikze.pl (Załóż). Weryfikacja tożsamości odbywa się poprzez przelew bankowy na kwotę 1 zł. Po założeniu IKE i IKZE, oszczędzający otrzymują wszystkie dokumenty na adres e-mail i mogą na bieżąco sprawdzać wartość swoich oszczędności oraz o nich decydować w Serwisie Klienta nnikze.pl.

 

Otwórz IKZE w Nationale-Nederlanden DFE

 

Fundusz oferuje jednostki B. Są one dostępne dla osób, które systematycznie dokonywały wpłat na IKE/IKZE przez 5 lat kalendarzowych – wpłata w każdym roku musiała wynosić co najmniej 600 zł. Opłata stała jednostki B wynosi 1,85%. W styczniu 2022 r. fundusz uruchomi jednostkę C, której opłata będzie wynosiła 1,7%. Będzie ona dostępna dla osób, których środki na IKE i IKZE są zgromadzone na jednostce B oraz które przez 5 lat kalendarzowych dokonywały systematycznych wpłat na IKE/IKZE co najmniej 600 zł rocznie. 


Dowiedz się więcej:

> Dlaczego warto oszczędzać w IKE i IKZE

> Jak inwestowane są wpłaty na IKE i IKZE