Czy pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop?

Urlop wypoczynkowy przyznawany jest pracownikowi w wybranym przez niego terminie i zgodnie z firmowym planem urlopowym. Epidemia koronawirusa wprowadziła spory zamęt w normalnym działaniu firm i zrodziła pytanie: czy pracodawca może skierować pracownika na przymusowy urlop?

Rządowe tarcze antykryzysowe to nie tylko finansowe wsparcie i czasowe zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS. To również sporo zmian w Kodeksie pracy – największe kontrowersje wśród pracowników wzbudza przymusowy urlop wypoczynkowy.

Urlop wypoczynkowy a Kodeks pracy – czy urlop wypoczynkowy może być przymusowy?

Pracodawcy w urlopach wypoczynkowych upatrują szansę na przetrwanie złej sytuacji gospodarczej. Jednak taka praktyka jest uzasadniona przepisami wyłącznie w dwóch ściśle określonych w Kodeksie pracy przypadkach. Urlop wypoczynkowy udzielany jest pracownikowi w wybranym przez niego terminie, jednak musi on być zaplanowany z wyprzedzeniem i zgodny z ustalonym planem urlopowym. Plan jest tworzony po to, aby zapewnić ciągłość działania przedsiębiorstwa. Inaczej sprawa ma się w przypadku zaległego urlopu z roku poprzedniego. Jeśli pracownik posiada jeszcze niewykorzystany urlop z 2019 roku, pracodawca może z tego skorzystać w okresie zamknięcia firmy z powodu epidemii. Kolejna sytuacja dotyczy pracowników w okresie wypowiedzenia – wówczas pracodawca może wysłać taką osobę na urlop w celu wykorzystania przysługujących jej dni wolnych, do których prawo uzyskała podczas pracy w tej konkretnej firmie. Warto zwrócić na to uwagę – z pewnością w dobie spowolnienia gospodarczego pracodawca nie będzie skory do wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Rozporządzenia i przepisy, które weszły w życie w dobie pandemii koronawirusa, nie dają pracodawcy uprawnień do tego, aby wysłać pracownika na urlop z puli za rok 2020 w terminie innym niż uwzględniony wcześniej w zakładowym planie urlopowym. Jedynym rozwiązaniem jest dojście do porozumienia pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Wówczas pracownik może zgodzić się na urlop w czasie epidemii w szeroko pojętym interesie firmy. Jednak jest to uzależnione wyłącznie od dobrej woli zatrudnionego.

Koronawirus: urlop wypoczynkowy a urlop bezpłatny – jaki Ci przysługuje?

W skrajnych przypadkach pojawia się również groźba wysłania pracownika na urlop bezpłatny. Wymiar urlopu bezpłatnego jest nielimitowany i w trakcie jego trwania zarówno pracownik, jak i pracodawca zwolnieni są ze swoich obowiązków. Zatem nie wlicza się on do stażu pracy i nie jest naliczana za ten okres pensja, ale pracodawca nie może takiemu pracownikowi wręczyć wypowiedzenia. Musisz jednak pamiętać, że taki urlop przysługuje każdemu pracownikowi tylko na jego wniosek. Pracodawca nie może zmusić Cię do skorzystania z urlopu bezpłatnego, nawet w skrajnie złej sytuacji finansowej firmy.

Osoby zatrudnione w firmach z branż zagrożonych przez następstwa gospodarcze epidemii koronawirusa słusznie obawiają się o swoją płynność finansową. Mimo programów pomocowych i wsparciu z tzw. tarcz antykryzysowych, niektóre firmy będą musiały zawiesić lub zakończyć działalność, a ich pracownicy stracą zatrudnienie. Wielu młodych ludzi ze swoich pensji spłaca kredyty hipoteczne i utrzymuje rodziny. Aby spokojnie patrzeć w przyszłość, wykup ubezpieczenie na życie

W okresie niepewności i zawirowań gospodarczych warto, abyś zadbał o zabezpieczenie dla siebie i swojej rodziny. Twoja stabilność finansowa leży w Twoich rękach – dobrze przemyślane ubezpieczenie to sposób na zabezpieczenie się na wypadek nieprzewidzianych sytuacji.
 

Zespół Nationale-Nederlanden 08.04.2020