Malaria – występowanie, objawy i możliwości leczenia

Malaria to choroba zakaźna, która kojarzy się głównie z Afryką. Zarazić się nią możesz również w Ameryce Południowej i Środkowej, w Indiach czy Azji Południowo-Wschodniej.

Malaria jest chorobą zakaźną, w której przenoszeniu główną rolę odgrywają niektóre rodzaje komarów, a w pewnych rejonach – również muchy tse-tse. Choroba szerzy się przede wszystkim w krajach o ciepłym i wilgotnym klimacie, ale możliwe jest też zarażenie się malarią w naszej strefie klimatycznej.

Szybkie podjęcie odpowiedniej terapii pozwala na całkowite wyleczenie. Jednak w niektórych odmianach malarii wystąpić mogą ciężkie powikłania, prowadzące nawet do śmierci chorego. Sprawdź, jak sobie pomóc i zabezpieczyć się przed wyjazdami w strefy, gdzie malaria występuje najczęściej.

Czym jest malaria?

Malaria jest chorobą zakaźną powodowaną przez kilka odmian pierwotniaków z rodzaju Plasmodium. Rozwija się po przedostaniu się do krwi tzw. zarodźców, które bardzo szybko lokują się w komórkach wątrobowych. Po okresie inkubacji i przemian, trwającym kilka do kilkunastu dni, dochodzi do ich ponownego pojawienia się we krwi. Namnażając się, atakują czerwone ciałka krwi.

Najczęściej malaria przybiera postać ataków wysokiej gorączki z napadami silnych dreszczy, które przemijają samoistnie. Towarzyszącymi objawami są silne bóle głowy oraz dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego: biegunki, wzdęcia czy wymioty. Napady pojawiać się mogą cyklicznie co 24–72 godziny. Zachorowanie pozostawia czasową odporność, która może złagodzić objawy przebiegu choroby przy kolejnych zakażeniach albo zdarzających się – niekiedy nawet po kilku latach – nawrotach.

Ciężkie postacie malarii mogą powodować silną niedokrwistość, powiększenie (a czasem pęknięcie) śledziony, zaburzenia pracy nerek i wątroby, niewydolność oddechową, skazę krwotoczną, zaburzenia świadomości i śpiączkę, a nawet śmierć chorego.

Gdzie występuje malaria i jak się przed nią zabezpieczyć?

Malaria jest chorobą, która występuje w gorących i wilgotnych rejonach świata. Do zakażeń dochodzi najczęściej w subsaharyjskich rejonach Afryki, w Azji Południowo-Wschodniej, Indiach czy Ameryce Środkowej i Południowej.

Podstawową formą profilaktyki jest unikanie kontaktu z owadami przenoszącymi zarodźce malarii. Podczas wypraw w wyżej wymienione regiony korzystaj z moskitier. Noś jasne, dobrze okrywające ciało, luźne ubranie. Unikaj terenów, na których liczba komarów może być wyjątkowo duża. Aby zapobiec rozwojowi choroby, możesz też stosować profilaktycznie leki przeciwmalaryczne. Zmniejszają one ryzyko rozwoju choroby w przypadku zakażenia. Dostępne na rynku szczepionki przeciw malarii mają jedynie ograniczone zastosowanie i skuteczność. Wskazania do ich użycia powinieneś omówić z lekarzem specjalizującym się w chorobach tropikalnych.

Zazwyczaj nie dochodzi do bezpośrednio zarażenia malarią od chorego człowieka (np. drogą kropelkową czy przez podanie ręki). Pamiętaj jednak, że niebezpieczny jest kontakt krwi zakażonej osoby z uszkodzonym naskórkiem czy śluzówkami.

W warunkach polskich pacjenci z malarią to głównie ludzie powracający z pobytu za granicą. Do zakażenia może dojść po przetoczeniu krwi pochodzącej od chorej osoby lub nosiciela, wykonaniu iniekcji lub pobraniu krwi tą samą igłą albo przy powtórnym użyciu narzędzi chirurgicznych. Pierwotniaki mogą przenosić się też na zdrowego człowieka, jeśli korzysta z tej samej żyletki czy maszynki do golenia, co osoba zakażona.

Leczenie malarii

Leczenie łagodniejszych form malarii to przede wszystkim podawanie odpowiednich leków. Objawy często pojawiają się jeszcze w trakcie pobytu za granicą. Dlatego warto przed wyjazdem wykupić ubezpieczenie turystyczne – może okazać się pomocne, jeśli będziesz potrzebować opieki medycznej w obcym kraju. Jeśli zachorujesz na ciężką postać choroby, to ewentualne nawroty i powikłania mogą wymagać długotrwałego leczenia. I w tej sytuacji możemy ułatwić Ci pokrycie kosztów terapii oraz udzielić wsparcia finansowego, które zrekompensuje Ci dochody utracone w związku z niezdolnością do pracy. Tak komfortowy powrót do zdrowia zapewni Ci ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego. Sprawdź jego warunki i dowiedz się, jakie jeszcze wsparcie zagwarantujemy Ci w ramach tego ubezpieczenia.

Zespół Nationale-Nederlanden 01.07.2020