Świadomie zarządzaj swoimi pieniędzmi z PPK

W PPK Pracownicy mogą dobrowolnie oszczędzać kapitał przy wsparciu Pracodawcy i Państwa. Gromadzone środki są prywatne – uczestnicy PPK mogą nimi dysponować dowolnie i w każdym momencie. Poniżej podpowiadamy jak zarządzać swoim rachunkiem PPK.

Wypłata środków z PPK

Stan środków na rachunku PPK

Jak zrezygnować / ponownie przystąpić do PPK?

Jak zadeklarować wpłatę dodatkową do PPK?

Konwersja, czyli jak zmienić fundusz w PPK?

Dziedziczenie w PPK - jak wskazać uprawnionych?

Transfer PPK – jak połączyć rachunki PPK u różnych pracodawców?

Wypłata na wkład własny z PPK

Wypłata z PPK w sytuacji poważnego zachorowania

Historia transakcji w PPK

Zmiana danych w PPK

Świadczenie małżeńskie w PPK

Narzędzia

kalkulator
Kalkulator PPK
Oblicz, ile zgromadzisz w PPK
Przewodnik dla uczestników PPK
Sprawdź, jak zarządzać swoim rachunkiem PPK
n-serwis
Zarządzaj swoim rachunkiem przez Internet