W co najczęściej inwestują Polacy?

Z roku na rok Polacy coraz chętniej inwestują zgromadzone środki. Jakie produkty inwestycyjne wybierają najchętniej? Czy bliższe są im agresywne strategie pomnażania pieniędzy, czy jednak wybierają stabilny, aczkolwiek mniejszy zysk? Inwestycja kapitału to dobry pomysł w sytuacji, gdy dysponujemy dodatkowym dochodem. Załóżmy, że dostaliśmy podwyżkę bądź otrzymaliśmy spadek. Co zrobić z przypływem gotówki? Zamiast trzymać środki na koncie, warto pomyśleć o inwestycji.

Inwestycja w nieruchomości
Zakup nieruchomości to najchętniej wybierany przez Polaków sposób inwestowania. Jak wynika z danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w 2016 roku zdecydowało się na ten krok aż 51% badanych inwestorów.

Nieruchomości stanowią fundament majątku naszych rodaków. Chętniej niż inne nacje kupujemy mieszkania i domy, podczas gdy np. nasi zachodni sąsiedzi częściej decydują się na wynajem. Co jest tego przyczyną?

Dlaczego kupowanie nieruchomości jest w Polsce tak popularne?
Polacy chętnie kupują nieruchomości z kilku względów. Po pierwsze, rata kredytu jest często tylko nieznacznie wyższa niż czynsz za wynajem. Po drugie, coraz częściej zakup nieruchomości nie służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywców, lecz jest traktowany jako lokata kapitału.

Do zakupu nieruchomości w celach inwestycyjnych zachęcają Polaków również rekordowo niskie stopy procentowe. Oznaczają one nie tylko niskie oprocentowanie lokat, ale i niskie raty kredytów hipotecznych. W konsekwencji spada zainteresowanie lokatami jako dobrym sposobem na pomnażanie kapitału, a rośnie popularność inwestowania w nieruchomości.

Finansowe wsparcie banku w postaci kredytu hipotetycznego niweluje bowiem podstawową barierę wejścia inwestora na rynek nieruchomości – konieczność zgromadzenia odpowiednio wysokich środków pieniężnych. Osoby zainteresowane tym produktem bankowym, zainteresuje zapewne także nasz artykuł: Kredyt hipoteczny a ubezpieczenie na życie.

Jakie nieruchomości kupujemy?
Jak mówi Marcin Jańczuk dyrektor Marketingu i PR w Metrohouse oraz analityk rynku mieszkaniowego: “Inwestując w mieszkania poszukujemy stosunkowo niedrogich produktów. Przykładowo w Warszawie, średnia cena mieszkania zakupionego w celach inwestycyjnych to 311 tys. zł (...) Zwykle przedmiotem inwestycji jest mieszkanie jedno lub dwupokojowe, często w stanie do remontu”. 

Lokaty bankowe
Chociaż lokaty bankowe są wciąż popularne – według badania Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Instytutu Rozwoju Gospodarczego ich posiadanie deklaruje 43% Polaków – cieszą się coraz mniejszym zainteresowaniem. Z czego to wynika?

Przede wszystkim ze spadku ich opłacalności. Ta zaś jest skutkiem wspomnianego już niskiego oprocentowania lokat, inflacji oraz podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki. Wszystkie te elementy skutecznie zjadają wypracowane zyski.

Niemniej lokaty bankowe zdołały wypracować sobie opinię bezpiecznych instrumentów finansowych. Nie dziwi zatem fakt, że w 2017 roku Polacy trzymali na nich aż 280 mld złotych.

Lokaty bankowe należą również do jednych z najbardziej rozpoznawalnych produktów finansowych. Zgodnie z badaniem „Inwestycje Polaków”, które zostało przeprowadzone pod koniec 2018 roku przez Kantar Public na zlecenie UOKiK, aż 88% badanych przyznało, że słyszało o lokacie bankowej lub rozumie jej działanie.

Fundusze inwestycyjne
We wspomnianym badaniu Kantar Public Polacy wykazali się również umiarkowaną znajomością funduszy inwestycyjnych – 40% badanych przyznało, że zna te produkty finansowe. Jednak tylko co czwarty z nich rozumiał, jak działają.

Brak wiedzy na temat funduszy inwestycyjnych sprawia, że są one postrzegane jako ryzykowny sposób na pomnażanie kapitału. Niemniej z uwagi na niskie oprocentowanie lokat bankowe Polacy coraz chętniej angażują się również w fundusze inwestycyjne.

Jakie fundusze inwestycyjne wybierają Polacy?
Wśród Polaków rośnie zainteresowanie funduszami inwestycyjnymi, w tym. gotówkowymi i pieniężnymi. Pozwalają one osiągnąć wyższy zysk niż lokaty bankowe, a przy tym charakteryzują się stosunkowo niskim ryzykiem inwestycyjnym. Część funduszy oferuje dość niski próg wejścia, często zaczynający się już od kilkuset złotych, co oznacza, że na pomnażanie kapitału mogą zdecydować się również te osoby, które zgromadziły niewielkie oszczędności.

Przy wyborze odpowiedniego funduszu inwestycyjnego należy wziąć pod uwagę wiele czynników, w tym:

  • profil ryzyka (tolerancja na ewentualne straty),

  • oczekiwaną stopę zwrotu,

  • horyzont inwestycyjny (ile czasu chcemy inwestować środki),

  • renomę firmy oferującej fundusz inwestycyjny.

Na rynku funkcjonują również fundusze emerytalne. Są one podstawą produktów emerytalnych takich jak Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Zaletą funduszy emerytalnych jest to, że inwestują one tak, by wartość gromadzonych środków mogła rosnąć, ale stopień ryzyka jest dość ograniczony – w końcu to pieniądze, które odkładamy na emerytalną przyszłość. W ramach funduszy emerytalnych można inwestować, wybierając IKE, IKZE i PPK oferowane przez tzw. powszechne towarzystwa emerytalne – np. Nationale-Nederlanden PTE. 

Zobacz też: PPK czy IKZE lub IKE – co wybrać oszczędzając na emeryturę?

IKE i IKZE
W tym miejscu warto przyjrzeć się bliżej produktowm emerytalnym: IKE oraz IKZE. Czym się różnią? Powstały z myślą o gromadzeniu kapitału na czas emerytury. Odkładanie środków na konto emerytalne pozwala skorzystać ze zwolnień podatkowych w tym, podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od zysków kapitałowych. Ze środków zgromadzonych na IKE można skorzystać po ukończeniu określonego wieku (55 lub 60 lat), a także zasilaniu konta emerytalnego przez min. 5 lat. IKZE pozwala zaś skorzystać z ulgi podatkowej już w tym samym roku, w którym zasilone zostało konto emerytalne. Kwota wpłacana na rachunek przekłada się na mniejszą podstawę opodatkowania. W ten sposób można obniżyć podatek nawet o 32%.

W co inwestują Polacy - podsumowanie
Jak pokazują statystyki, Polacy najchętniej inwestują w nieruchomości, lokaty bankowe i fundusze inwestycyjne. Przy czym to pierwsze rozwiązanie cieszy się największą popularnością. Taka różnorodność pozwala wybrać odpowiedni profil oszczędzania i jest kluczem do sukcesu. Pozwala bowiem zdywersyfikować źródła przychodu. Jeśli zastanawiasz się nad inwestycją, ale nie wiesz ile środków warto odłożyć na ten cel, przeczytaj nasz artykuł: Ile odkładać co miesiąc

Zespół Nationale-Nederlanden 01.03.2020