Wypadek dziecka w szkole - co robić?

W razie wypadku dziecka podczas zajęć, a także na różnego rodzaju wycieczkach i wyjazdach szkolnych, uruchamiane są specjalne procedury, związane między innymi ze zgłaszaniem tego faktu rodzicom. Do tego dochodzą jeszcze kwestie dotyczące zadośćuczynienia. O czym powinni wiedzieć rodzice?

Klasyfikacja wypadków w szkole

Dane dostępne w serwisie Dane.gov pokazują, że w roku szkolnym 2017/2018 doszło do ponad 54 tysięcy wypadków z udziałem dzieci i młodzieży. Mowa tu między innymi o urazach nóg i rąk, a także ranach szarpanych czy też poparzeniach. I choć najczęściej podawanym powodem jest nieuwaga uczniów, Centralny Instytut Ochrony Pracy wskazuje, że w większości przypadków wina stoi po stronie osób, które są odpowiedzialne za ich opiekę. 

Czym jest wypadek w szkole? Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w kwestii określenia wypadku odsyła do przepisów dotyczących wypadków przy pracy. Zgodnie z przepisami, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą..

Przenosząc to na grunt szkolny, zdarzenie nagłe musi nastąpić wówczas, gdy dziecko znajduje się pod opieką szkoły. Czyli nie tylko na terenie placówki, ale również w przypadku ewentualnych wyjazdów. To jednak nie wszystko, ponieważ powyższe przepisy wskazują również na klasyfikację wypadków. Wymienić należy więc:

 • wypadek śmiertelny – za taki uznawany jest wypadek, który prowadzi do śmierci w okresie do 6 miesięcy od dnia zdarzenia,

 • wypadek ciężki – w jego wyniku nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała. Za takie uznaje się między innymi utratę wzroku, zdolności rozrodczej, złamanie, rozstrój zdrowia, nieuleczalną chorobę czy też trwałą chorobę psychiczną,

 • wypadek lekki – pozostałe wypadki. W ich następstwie dojść może do powierzchniowego zranienia.

Nawet niepozorne zakrztuszenie u dzieckamoże okazać się poważne w skutkach. Właśnie dlatego nauczyciele i opiekunowie powinni zostać przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy.

Jak często dochodzi do wypadku w szkole?

Jak się okazuje wypadki w szkole nie są rzadkością. Wystarczy przyjrzeć się liczbie wypadków w szkołach i placówkach edukacyjnych w 2018 roku z podziałem na województwa:

 • Dolnośląskie - 3590

 • Kujawsko-pomorskie - 2730

 • Lubelskie - 3228

 • Lubuskie - 1235

 • Łódzkie - 3292

 • Małopolskie - 5654

 • Mazowieckie - 5962

 • Opolskie - 1786

 • Podkarpackie - 2713

 • Podlaskie - 1918

 • Pomorskie - 2921

 • Śląskie - 8859

 • Świętokrzyskie - 1891

 • Warmińsko-mazurskie - 2060

 • Wielkopolskie - 4776

 • Zachodniopomorskie - 18441

Jak zatem wskazują dane, najwięcej wypadków w szkole ma miejsce w województwie śląskim, to nawet kilkukrotnie więcej niż w innych województwach. Następstwem wypadku jest najczęściej zwichnięcie lub złamanie kończyn dolnych. Jak postąpić w takiej sytuacji dowiesz się z naszego artykułu: Pierwsza pomoc u dzieci - złamanie.

Wypadek w szkole -  procedury

Zgodnie z rozporządzeniem, o wypadku niezwłocznie powinni zostać powiadomieni rodzice, pracownik BHP, społeczny inspektor pracy, rada rodziców oraz organ prowadzący szkołę. W razie wypadku śmiertelnego lub ciężkiego, poinformowana musi zostać także prokuratura, natomiast zatrucie zgłasza się również do państwowego inspektora sanitarnego.

Po zgłoszeniu wypadku, dyrektor szkoły ma obowiązek powołać specjalny zespół powypadkowy. Przygotowywane jest wtedy postępowanie, a także dokumentacja i protokół, który jest przedstawiany osobom mogącym zgłosić ewentualne zastrzeżenia.

Przepisy 2019/2020 dotyczące ubezpieczenia dzieci w szkole nie wskazują obowiązku udostępniania przez placówki polisy NNW, z wyjątkiem organizacji wycieczki zagranicznej. W przypadku braku takiego ubezpieczenia, warto wykupić je samodzielnie.

Kiedy trzeba powiadomić o wypadku ucznia?

Jak wskazuje prawnik Joanna Swadźba na Portalu Oświaty, „o wypadku powiadamia się wskazane podmioty niezwłocznie – to oznacza, że powiadomienia tego należy dokonać bez nieuzasadnionej zwłoki, najwcześniej jak jest to możliwe2”.

Jeśli więc rodzice lub podmioty wskazane w rozporządzeniu (pracownik BHP, inspektor pracy, rada rodziców, organ prowadzący szkołę) nie zostaną zawiadomieni na czas, rozpocząć można odpowiednie postępowanie przeciwko placówce.

Ubezpieczenie szkolne a odszkodowanie

Nie wszyscy rodzice wiedzą, że w razie wypadku, mogą oni starać się nie tylko o świadczenia z zakresu ubezpieczenia szkolnego. Istnieje także możliwość ubiegania się o odszkodowanie, które wypłaci szkoła.

Oczywiście pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim dojść musi do szkody (uszczerbek majątkowy lub niemajątkowy), a także działania niezgodnego z przepisami lub zaniechania działania przez osobę odpowiedzialną za opiekę nad uczniem. Kluczowy jest także związek między wspomnianym działaniem (lub jego brakiem) a powstaniem szkody.

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w szkole?

Konieczne jest złożenie pozwu cywilnego o odszkodowanie przeciw organowi, który prowadzi szkołę. Jeśli placówka wykupiła specjalną polisę OC, wszelkie roszczenia mogą być kierowane do odpowiedniego zakładu ubezpieczeń.

Warto podkreślić, że pieniądze za wypadek uzyskać można poprzez własną polisę. Ubezpieczenie szkolne 2019/2020 bardzo często zapewnia znacznie szerszy zakres ochrony. Gwarantuje także szybką wypłatę świadczeń, które okażą się przydatne po wypadku.

Zawiadomienie o wypadku ucznia

W sytuacji, gdy dojdzie do wypadku, konieczne jest nie tylko zawiadomienie o tym fakcie rodziców i uprawnione podmioty, ale również wypełnienie zawiadomienia o wypadku ucznia w formie druku. Składa je nauczyciel lub uczeń będący świadkiem zdarzenia.

Ubezpieczenie szkolne 2019/2020 - co trzeba wiedzieć?

Rodzice nie zawsze są świadomi swoich praw odnośnie wypadków ich pociech na terenie szkoły. Warto podkreślić, że przepisy 2019/2020 nie wspominają o obowiązku wykupienia ubezpieczenie dzieci w szkole przez placówkę. Jest to świadczenie dobrowolne, chyba że mowa jest o organizacji wycieczek zagranicznych.

Niemniej, nawet w sytuacji, w której polisy NNW nie ma, rodzice mogą starać się w szkole o odszkodowanie w razie wypadku (nawet lekkiego). Konieczne jest oczywiście złożenie pozwu.

Klasyfikacja wypadków lekkich, ciężkich i śmiertelnych jest dość jasna. Ważne jest to, że osoby odpowiedzialne za opiekę nad dziećmi mają obowiązek zgłaszania tego typu zdarzeń. Zawiadomienia muszą być natychmiastowe. Bez względu na rodzaj wypadku, wykupiona polisa zagwarantuje wypłatę świadczeń. Oferta ubezpieczeń szkolnych 2019/2020 jest bardzo szeroka. Co więcej, takie ubezpieczenie działa w szkole i poza nią. Oznacza to więc, że obejmuje wypadki na lekcjach, podczas zajęć pozaszkolnych, w domu, a nawet na wycieczkach. Wydaje się zatem, że będzie to najlepszy, możliwy wybór. Ponadto, środki wypłacane są od razu po zgłoszeniu zdarzenia.

Zobacz też: Do kiedy obowiązuje ubezpieczenie szkolne?

 

Zespół Nationale-Nederlanden 01.03.2020