Ubezpieczenie lokalu mieszkalnego – jakie wybrać?

Ubezpieczenie mieszkania, w którym żyjesz, i jego zawartości zapewnia ochronę na wypadek różnego rodzaju zdarzeń losowych. Sprawdź, czym jest lokal mieszkalny i w jaki sposób solidnie go ubezpieczysz.

Pojęcia dotyczące własności nieruchomości są bardzo dokładnie zdefiniowane. Lokal mieszkalny w rozumieniu przepisów prawa to wydzielona część nieruchomości. Bez względu na to, czy jesteś jego właścicielem, czy najemcą, powinieneś lokal mieszkalny ubezpieczyć.

Co to jest lokal mieszkalny?

Definicja lokalu mieszkalnego mówi, że jest to izba lub zespół izb wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, wydzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku. Każdy samodzielny lokal mieszkalny może stanowić odrębny przedmiot własności, jednak pod warunkiem, że jest on wyodrębniony z nieruchomości. Najlepszym przykładem lokalu mieszkalnego jest mieszkanie w bloku, gdzie budynek jest współwłasnością wszystkich właścicieli znajdujących się w nim mieszkań. Taka forma własności wiąże się z konkretnym zakresem praw i obowiązków wszystkich lokatorów. Udział w nieruchomości wspólnej oznacza współdzielenie kosztów remontów budynku czy eksploatacji części wspólnych. Z drugiej strony lokatorzy mają prawo do decydowania we wszystkich sprawach dotyczących utrzymania budynku i naturalnie mogą korzystać w tym samym zakresie ze wszystkich części wspólnych nieruchomości.

Nie tylko lokal mieszkalny, ale również przynależne do niego pomieszczenia mogą stanowić odrębną własność. Jako pomieszczenie przynależne rozumiemy np. piwnicę, schowek lokatorski czy garaż. Nie muszą one przylegać do lokalu – jedynym warunkiem jest to, aby znajdowały się w obrębie nieruchomości gruntowej danego budynku. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że mówimy wyłącznie o pomieszczeniach. Wydzielone powierzchnie, np. miejsca parkingowe przed budynkiem i w garażu podziemnym oraz ogródki przydomowe, nie mogą być przynależne do lokalu mieszkalnego. Przekazanie ich lokatorom odbywa się na mocy umowy o wyłącznym korzystaniu z tych przestrzeni, która zawierana jest pomiędzy właścicielami wszystkich lokali.

Ubezpieczenie lokalu mieszkalnego

Samodzielny lokal mieszkalny, którego jesteś właścicielem, ubezpieczysz za pomocą standardowej polisy. Jej zakres możesz dobrać samodzielnie – dodatkowe pakiety pozwalają uzyskać kompleksową ochronę Twojego mienia.

Jakie ubezpieczenie mieszkania wybrać? Najlepszym rozwiązaniem jest polisa o dużym zakresie ryzyk. Dzięki takiemu ubezpieczeniu będziesz mógł spać spokojniej. Pamiętaj, że ceny nieruchomości stale rosną – Twoja polisa powinna opiewać na kwotę, która pozwoli na odtworzenie standardu nieruchomości, bez względu na rozmiar szkód po zdarzeniu losowym. My oferujemy elastyczną sumę ubezpieczenia do kwoty dwóch milionów złotych. Co to oznacza? Otóż Twoje mieszkanie nie zostanie wycenione podczas podpisywania umowy, ale w dniu powstania szkody. Dzięki temu wysokość uzyskanego odszkodowania będzie adekwatna do aktualnej wartości mieszkania.

Właściciel lokalu we współdzielonej nieruchomości powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie mieszkania z OC w życiu prywatnym to polisa, która pokryje koszty ewentualnych szkód, które Ty lub Twoi domownicy niechcący wyrządzicie sąsiadowi. Bez tego zabezpieczenia za tego rodzaju szkody będziesz musiał zapłacić z własnej kieszeni.

Jeśli zarabiasz na życie, wynajmując mieszkanie lub mieszkania, sprawdź nasze ubezpieczenie mieszkania na wynajem. Uwzględniliśmy w nim to, że wynajem jest formą dodatkowego dochodu. Zakres polisy rozszerzyliśmy tu na przykład o sytuacje, w których po szkodzie musisz zapewnić lokal zastępczy najemcom.

Ubezpieczenie mieszkania nie jest obowiązkowe, ale zdecydowanie warto je mieć. Najlepszym rozwiązaniem jest wybranie polisy dedykowanej, która jest rozbudowana o pakiety dodatkowe, zgodnie z realnymi potrzebami lokatorów.

Zespół Nationale-Nederlanden 11.10.2021