Jak ubezpieczyć mieszkanie w TBS?

Mieszkanie w TBS formalnie nie jest własnością lokatora, ale można je ubezpieczyć. Sprawdź, jak zabezpieczyć swoje mienie i poczynione inwestycje.

Mieszkanie w TBS, czyli systemie budownictwa socjalnego, możesz ubezpieczyć. Brak tytułu własności lokalu nie jest tutaj przeszkodą. Sprawdź, jak skutecznie objąć ochroną swój majątek, gdy mieszkasz w TBS-ie.

System TBS pozwala osobom mniej zamożnym zamieszkać na stałe w jednym lokalu i zrezygnować z kłopotliwego wynajmu. Jest to jednak podobna forma, bo mieszkanie nie jest własnością lokatora. Z tą różnicą, że może on przebywać w tym miejscu przez całe życie, a cena za korzystanie z lokalu jest bardziej stabilna. Ubezpieczenie mieszkania w TBS jest możliwe, ale na innych zasadach niż przy prywatnej nieruchomości.

Mieszkanie TBS – co to znaczy?

Aby wyjaśnić kwestię ubezpieczenia mieszkania TBS, wpierw zajmiemy się samą istotą tego systemu. Skrót oznacza Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Zostało ono powołane do życia na mocy specjalnej ustawy z 1995 roku. Program skierowany jest do osób o niskich dochodach, które nie mogą sobie pozwolić na własnościowy lokal. Osoby uprawnione do mieszkania w TBS-ach nie są zatem właścicielami zajmowanej nieruchomości, tylko najemcami. Jest to o tyle korzystna opcja, że wysokości czynszów w TBS-ach zapisane są w ustawie i są niższe w porównaniu do cen na rynku komercyjnym. Miesięczny wydatek nie może wynosić tutaj więcej niż 4–5% wartości odtworzeniowej lokalu. Co więcej, umowa na wynajem mieszkania w TBS jest długoterminowa, co daje dodatkowe korzyści – stabilność i spokój.

Korzystanie z mieszkania wynajętego długoterminowo ma również drugą stronę medalu. Aby skorzystać z tej opcji, powinieneś wykazać dochody, które nie przekraczają zapisanej w ustawie granicy. Ponadto musisz wpłacić kaucję, która wynosi kilkakrotność miesięcznego czynszu. Są też TBS-y, które wymagają również wpłaty kosztów partycypacji, najczęściej wynoszącej 15% wartości nieruchomości. Są to sumy, które Towarzystwo ma obowiązek zwrócić, gdy jako najemca wyprowadzisz się z mieszkania.

Inną możliwością skorzystania z TBS-u jest odkupienie partycypacji od innego lokatora. Decydując się na taką inwestycję, musisz mieć jednak świadomość, że prawdopodobnie nie uda Ci się w przyszłości wykupić mieszkania na własność. Wprawdzie ustawa przewiduje taką możliwość, ale jest ona obwarowana warunkami często niemożliwymi do spełnienia.

Ubezpieczenie mieszkania w TBS

Lokator mieszkania w TBS-ie jest najemcą, zatem ubezpieczenie takiego miejsca musi odpowiadać jego sytuacji prawnej. Nie będąc właścicielem nieruchomości, nie możesz skorzystać ze standardowej polisy, czyli ubezpieczenia mieszkania przez właściciela lokalu. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, abyś wykupił ubezpieczenie najemcy. To przecież naturalne, że żyjąc przez lata w TBS-ie, gromadzisz w mieszkaniu swój majątek ruchomy.

Ubezpieczenie najemcy zapewnia ochronę nie tylko w kwestii przedmiotów, których jesteś właścicielem, ale w ramach limitów wskazanych na polisie również rzeczy, które np. wypożyczyłeś od pracodawcy czy należących do Twoich gości. Gdy w mieszkaniu wydarzy się np. pożar lub zalanie, które spowoduje ich zniszczenie, Ty lub właściciel danej rzeczy otrzymacie za nie rekompensatę w postaci odszkodowania z tytułu posiadanej polisy. Co ważne, ubezpieczenie najemcy może obejmować również ubezpieczenie Twoich rzeczy od kradzieży – Ty decydujesz o zakresie swojej polisy.

Mieszkanie TBS jako lokator urządzasz sam. Za zgodą zarządu możesz je nawet wyremontować i podnieść jego standard. Dlatego ubezpieczenie najemcy może obejmować również stałe elementy wyposażenia, elementy szklane i AGD w zabudowie, a nawet okna, których jesteś właścicielem.

Ważnym elementem polisy mieszkaniowej w przypadku lokalu znajdującego się w zasobach TBS jest również OC. W blokach zdarza się, że szkoda powstała w jednym lokalu powoduje również zniszczenia u sąsiadów. Klasycznym przykładem jest zalanie. Jeśli zalanie nastąpiło w wyniku awarii u Ciebie (a nie z części wspólnych TBS) i posiadasz ubezpieczenie OC, koszty naprawy szkód po zalaniu sąsiada pokryje odszkodowanie. W przeciwnym razie będziesz musiał zapłacić z własnej kieszeni.

Zespół Nationale-Nederlanden 07.12.2021