Umowa najmu lokalu na czas określony czy nieokreślony - jaką wybrać i co powinna zawierać?

Zainwestowałeś w mieszkanie na wynajem? Pora zacząć na nim zarabiać. Sprawdź, jak prawidłowo skonstruować umowę najmu mieszkania.

W internecie znajdziesz gotowe wzory umowy najmu lokalu mieszkalnego, jednak nie każdy z nich dobrze zabezpieczy interesy właściciela nieruchomości i jej lokatorów. Z naszego poradnika dowiesz się, jakie punkty powinna zawierać dobrze sformułowana umowa najmu lokalu mieszkalnego.

Ceny mieszkań rosną, w przeciwieństwie do oprocentowania na kontach oszczędnościowych. Wejście na rynek wynajmu to sposób, aby uchronić pieniądze przed wysoką inflacją. Dlatego Polacy chętnie inwestują w nieruchomości. Wynajem to dobra forma zarabiania dodatkowych pieniędzy i biznes, który nie wymaga dużego zaangażowania. Aby była to rzeczywiście bezproblemowa droga, na jej początku powinieneś solidnie się zabezpieczyć. Dlatego tak ważne jest poprawne sporządzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas określony

Jeśli zawierasz umowę na określony czas, to ta informacja musi znaleźć się w dokumencie. W treści umowy na czas określony musi znaleźć się data jej wygaśnięcia. Jest to termin, do którego najemca ma obowiązek wyprowadzić się, czyli opróżnić lokal ze swoich rzeczy i zdać mieszkanie. 

Jest to rozwiązanie korzystne dla każdej ze stron. Najemca ma pewność, że w danym okresie nie będzie zmuszony do poszukiwania nowego miejsca. Zaś wynajmujący do tego czasu ma zapewniony stały przychód z najmu. Oczywiście umowę najmu na czas określony można rozwiązać, ale tylko w sytuacjach, które opisane są w dokumencie.

Umowa na czas nieokreślony

Podpisanie umowy najmu bez podania daty jej wygaśnięcia oznacza, że obowiązuje ona na czas nieokreślony. Gdy będziesz chciał ją rozwiązać, konieczne będzie wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego. Jego warunki również muszą zostać dokładnie określone. Zapis o formie, w jakiej wypowiadasz umowę (pisemnie lub ustnie) oraz po jakim czasie osoba musi wyprowadzić się z lokalu, są bardzo istotne. Jeśli w dokumencie nie znalazła się informacja o tym, jaki okres wypowiedzenia obowiązuje strony, wówczas tę kwestię regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Warto wiedzieć, że w przypadku umowy najmu najkrótszy okres wypowiedzenia określony w ustawie to trzy miesiące w przypadku, gdy czynsz rozliczany jest co miesiąc. 

Każdą umowę najmu można wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, jednak tylko w bardzo szczególnych sytuacjach. Na przykład w wyniku rażącego zaniedbania wynajmowanego mieszkania, niepłacenia czynszu czy podnajęcia lokalu osobom trzecim bez zgody właściciela.

Prawa i obowiązki stron w umowie najmu lokalu mieszkalnego

Musisz pamiętać, że obowiązki najemcy ograniczają się do należytego dbania o mieszkanie. Jako wynajmujący, udostępniając lokal, nie możesz jednak wymagać wykonywania konkretnych czynności w tym zakresie, np. mycia okien czy plewienia ogródka.

Zapisy w umowie nie uchronią Cię przed nieprzewidzianymi sytuacjami. Spokojny lokator może niechcący wyrządzić szkodę w Twoim mieszkaniu i u sąsiadów. Nasze ubezpieczenie lokalu na wynajem uwzględnia różne zdarzenia losowe (sprawdź szczegóły w OWU). Objęty ochroną może być również najemca – polisa zapewnia nie tylko pokrycie kosztów szkód wyrządzonych osobom trzecim, ale również ochronę majątku osoby, która znajduje się w lokalu.

Sprawdź, co obejmuje ubezpieczenie najemcy.
 

Kwestie finansowe – czynsz, kaucja, rozliczenie nakładów

Forma, w jakiej będziesz rozliczał się z najemcą, to kluczowy punkt umowy. Najważniejsza jest kwota miesięcznego czynszu, jednak równie istotne jest, aby dokładnie opisać, w jaki sposób rozliczane będą opłaty za media. Pobieranie kaucji to forma zabezpieczenia dla wynajmującego na wypadek nieuiszczenia przez najemcę wymaganych opłat. Z reguły wynosi ona tyle co miesięczny czynsz.
Co kryje się pod określeniem „rozliczenie nakładów”? To ważne zapisy, które informują o tym, kto odpowiada za naprawy w wynajmowanym mieszkaniu. Na Tobie, jako właścicielu, ciąży obowiązek utrzymywania lokalu w stanie odpowiednim do zamieszkania. Jednak najemca ma za zadanie dokonywać drobnych napraw, które wynikają z normalnego użytkowania. Ten zapis jest bardzo ważny, gdy mieszkanie wynajmujesz długoterminowo. Naturalnie najemca i właściciel mogą zgodzić się na to, aby lokatorzy przeprowadzili większy remont, na poczet którego rozliczone będą czynsze.
Dobrze przygotowana umowa najmu to najlepsze zabezpieczenie interesów obu stron –  właściciela mieszkania i jego lokatorów. Dzięki temu, nawet gdy współpraca nie układa się tak, jakbyś tego chciał, masz dokument, który pozwoli Ci łatwo rozstrzygnąć ewentualne spory.

Zespół Nationale-Nederlanden 23.01.2022