Odwołanie wycieczki a zwrot pieniędzy – czy możesz go uzyskać?

Odwołany wyjazd bywa rozczarowaniem, ale może stać się powodem do uzyskania odszkodowania. Skrócona lub anulowana wycieczka zdarza się, szczególnie jeśli w grę wchodzą podróże do innych krajów. Jeśli zastanawiasz się, czy po odwołaniu zaplanowanego zagranicznego wyjazdu będzie należało Ci się odszkodowanie lub zwrot pieniędzy, przeczytaj nasz artykuł i zdobądź wszystkie potrzebne informacje.

Odwołanie wycieczki – o co możesz się ubiegać?

Planując zagraniczne wakacje, warto, abyś zaznajomił się ze wszystkimi regulacjami prawnymi dotyczącymi ewentualnych zmian w realizacji umownego wypoczynku. Umożliwi Ci to uniknięcie ewentualnego rozczarowania lub odpowiednie zabezpieczenie na wypadek potencjalnych niepowodzeń.

Miej na uwadze, że organizator wycieczki ponosi odpowiedzialność za wszelkie niezgodności w zakresie świadczenia usług turystycznych z umową. To z kolei oznacza, że w przypadku zaistnienia jakichkolwiek warunków odbiegających od tych, które zostały jasno opisane w zawartej umowie, organizator turystyki zobowiązany jest do niezwłocznego ich usunięcia, o ile jest to możliwe. Jeśli nie, powinien on zaproponować spełnienie świadczenia zastępczego lub stosowną do okoliczności obniżkę ceny. Regulacja ta dotyczy sytuacji, w których hotel lub inne warunki turystyczne znacznie odbiegają od ustalonych norm.

Jeśli jednak wycieczka zostanie odwołana z powodu epidemii koronawirusa lub innych nadzwyczajnych, niedających się do przewidzenia okoliczności, odszkodowanie bądź inne zadośćuczynienie nie przysługuje. Wynika to bezpośrednio z jednego z przepisów Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Zgodnie art. 50 ust. 3 pkt. 3 „podróżnemu nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność w przypadku, gdy organizator turystyki udowodni, że niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami”. Jeśli więc planujesz kosztowną wycieczkę w dość ryzykownym czasie, pamiętaj, że w razie zamknięcia granic lub innych nieprzewidzianych okoliczności, utrudniających działalność turystyczną, nie będzie przysługiwało Ci żadne świadczenie pieniężne.

Czy warto inwestować w ubezpieczenie turystyczne?

Jeśli chcesz odpowiednio zabezpieczyć się finansowo przed wyżej wymienionymi okolicznościami, mogącymi spowodować konieczność odwołania wycieczki, powinieneś rozważyć wykupienie ubezpieczenia turystycznego. Inwestycja w tego typu polisę gwarantuje Ci, że zarówno w sytuacji odwołania, jak i skrócenia zaplanowanej wycieczki będziesz mógł liczyć na zwrot pieniędzy, bez względu na okoliczności, z powodu których zaistniała taka konieczność. Oprócz tego ubezpieczenie gwarantuje pokrycie kosztów leczenia wynoszących nawet milion złotych, a także specjalistyczną pomoc w sytuacji wypadku, nagłej choroby lub zaostrzenia objawów występującego wcześniej schorzenia. Będziesz mógł również liczyć na organizację transportu do Polski oraz pokrycie wszystkich związanych z nim kosztów. Polisa obowiązuje również w sytuacji zachorowania na koronawirusa, co jest szczególnie istotne w trakcie pandemii.

Dodatkowym atutem ubezpieczenia jest możliwość dowolnego rozszerzenia jego pakietu. Możesz do zapisów umownych dodać np. ubezpieczenie OC, dzięki któremu będziesz w stanie bez problemu pokryć koszty wyrządzonych szkód. Dzięki tej polisie będziesz mógł cieszyć się większym komfortem psychicznym i spokojem wewnętrznym, mając pewność, że w razie wystąpienia jakichkolwiek negatywnych okoliczności będziesz mógł liczyć na wypłatę pieniędzy oraz specjalistyczną pomoc.

Odwołanie wycieczki może być spowodowane wieloma czynnikami. Już teraz wybierz odpowiednią polisę i zabezpiecz się przed ewentualnymi stratami finansowymi.

Zespół Nationale-Nederlanden 06.10.2021