Wypadek w drodze do pracy a ubezpieczenie i wypłata świadczenia

Za wypadek w drodze do miejsca pracy lub podczas powrotu do domu przysługuje Ci świadczenie. Dowiedz się, jakie są zasady jego otrzymania.

Wypadek w drodze do lub z pracy może przytrafić się każdemu. Zwłaszcza że jest on spowodowany czynnikami, które nie są zależne od Ciebie. Jako pracownik, który mu uległ, masz prawo do otrzymania świadczeń. Zobacz, jakie są warunki ich przyznawania.

Droga do pracy rozpoczyna się w momencie opuszczenia mieszkania i kończy po przekroczeniu bramy zakładu, czyli w chwili wejścia na jego teren. Analogicznie droga powrotna zaczyna się po opuszczeniu tegoż zakładu i kończy po przekroczeniu progu domu. W wyjątkowych okolicznościach pracownik nie musi poruszać się z lub do miejsca zamieszkania. Może to być również miejsce wykonywania innej pracy, zwykłego spożywania posiłków, pobierania nauki oraz wykonywania zadań zawodowych lub społecznych. Określenie pojęcia drogi jest ważne, aby wypadek został przypisany do konkretnego rodzaju, a tym samym zostały wszczęte odpowiednie procedury.

 
 

Ubezpiecz się w razie nieszczęśliwego wypadku (NNW)

Wypłacimy świadczenie w razie złamania lub zwichnięcia oraz pomożemy w organizacji i pokryjemy koszty badań i rehabilitacji, które pomogą Ci wrócić do sprawności.

Dowiedz się więcej

Jaka jest definicja wypadku w drodze do pracy?

Wypadek w drodze do pracy ma ściśle określoną definicję. Według niej jest to zdarzenie, które:

  • powstało nagle,
  • zostało wywołane przyczyną zewnętrzną,
  • miało miejsce podczas przemieszczania się do miejsca zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego.

Warto podkreślić, że o wypadku w drodze do lub z pracy mówi się, gdy droga ta nie została przerwana oraz była możliwie jak najkrótsza. Dopuszczalne są jednak trzy wyjątki:

  • droga do lub z pracy została przerwana przez uzasadnioną życiowo potrzebę,
  • przerwa nie trwała dłużej, niż to konieczne,
  • wybrana trasa nie była najkrótsza, ale za to zdecydowanie bardziej dogodna ze względów komunikacyjnych.

Wypadek w drodze do pracy musi być wywołany przyczyną zewnętrzną, a więc niezwiązaną z celowym działaniem pracownika. Są to wszystkie sytuacje, które powstają na skutek: czynników mechanicznych, działania sił przyrody, zaniechania innych osób lub ich działania. Mogą to być choćby wypadek komunikacyjny, potrącenie przez samochód, przewrócenie się na oblodzonym chodniku czy napaść.

Procedury po wypadku w drodze do pracy

Gdy zdarzy Ci się wypadek w drodze do pracy (lub z pracy), powinieneś niezwłocznie lub po ustaniu przeszkód to uniemożliwiających, poinformować o tym swojego pracodawcę. Wówczas sporządzona zostanie karta wypadku, uzupełniona na podstawie Twojego oświadczenia, oświadczenia świadków zdarzenia, informacji od podmiotów udzielających pomocy oraz tych, które badały przyczynę zdarzenia. Niezbędne jest dostarczenie dokumentacji medycznej oraz innych materiałów (np. z policji) związanych z wypadkiem. Musisz pamiętać, że wspomniana karta jest niezbędna, abyś mógł otrzymać pieniądze.

Wypadek w drodze do pracy – świadczenie

Osobie, która uległa wypadkowi w drodze do lub z pracy, przysługuje świadczenie. Jest ono wypłacane przez okres niezdolności do pełnienia obowiązków służbowych. Pamiętaj jednak, że nie jest to jednorazowe „odszkodowanie” za doznany uszczerbek na zdrowiu.

Na dodatkowe wsparcie finansowe po przykrym zdarzeniu w drodze lub z pracy możesz liczyć, jeśli posiadasz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wówczas wypłacimy Ci kwotę odpowiednią do rodzaju doznanego urazu. Jako ubezpieczony możesz liczyć także na dodatkowe udogodnienia, np. pokrycie kosztów rehabilitacji lub dodatkowych badań (zgodnie z zasadami ujętymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia).

Wypadek w drodze do pracy a wynagrodzenie

Bardzo ważną kwestią jest wynagrodzenie po wypadku w drodze do lub z pracy. W takiej sytuacji przysługuje Ci 100% wynagrodzenia za cały czas niezdolności do wykonywania obowiązków służbowych. Przez pierwsze 33 dni (lub 14 dni w przypadku pracowników po 50. roku życia) jest ono wypłacane przez pracodawcę. Od 34 lub 15 dnia (w zależności od wieku pracownika) obowiązek ten przejmuje ZUS. Wynagrodzenie chorobowe po wypadku w drodze do lub z pracy możesz otrzymywać przez 182 dni, a po tym czasie – ubiegać się o zasiłek rehabilitacyjny. Jest on jednak niższy. Wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przez pierwsze trzy miesiące i 75% przez kolejne dziewięć miesięcy.

Zespół Nationale-Nederlanden 28.04.2021