Ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne?

Problemy zdrowotne mogą generować znaczne koszty. Sprawdź, jak można się przed nimi zabezpieczyć.

Materiał marketingowy

Osoby zatrudnione mają zapewnione ubezpieczenie zdrowotne. Wielu Polaków decyduje się jednak na wykupienie dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby bez pracy, nie zrejestrowane jako bezrobotne nie mają z kolei zapewnionego żadnego ubezpieczenia, więc muszą ubezpieczyć się dobrowolnie w NFZ albo wykupić pakiet prywatnie, jeśli chcą mieć prawo do świadczeń. Jaki jest koszt ubezpieczeń zdrowotnych?

Ubezpieczenie zdrowotne – komu przysługuje?

W Polsce bezpłatny dostęp do placówek publicznej służby zdrowia nie jest zagwarantowany dla wszystkich. Nawet kilka procent Polaków nie ma dostępu do bezpłatnej opieki medycznej. Wszystko dlatego, że prawo do bezpłatnych świadczeń publicznej służby zdrowia mają zagwarantowane określone grupy osób, w tym przede wszystkim osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, prowadzące własną działalność gospodarczą, emeryci, renciści, dzieci, studenci czy osoby zarejestrowane jako bezrobotne.

Prawo do publicznej opieki zdrowotnej nabywa się z chwilą zgłoszenia do ubezpieczenia. Jeżeli jest się ubezpieczonym to można do ubezpieczenia zgłosić także członków rodziny, w tym m.in. małżonka czy dziecko. Prawa do publicznej opieki zdrowotnej nie mają np. osoby świadczące usługi w ramach umowy o dzieło czy szukające pracy, ale niezarejestrowane jako bezrobotne. W ich przypadku chęć korzystania z opieki zdrowotnej bez dodatkowych opłat wymaga dobrowolnego wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ bądź prywatnie.

Zobacz także Jak sprawdzić czy jestem ubezpieczony?

Ile kosztuje dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne?

Koszt składki ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ wynosi 9% podstawy wymiaru. Ten parametr ustala się z kolei, biorąc pod uwagę deklarowany miesięczny dochód, który jednak nie może być niższy od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (włącznie z wpłatami z zysku).

Ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnego, który nie jest zarejestrowany w urzędzie pracy? W przypadku takiej osoby stosowane są ogólnie przyjęte stawki. Wysokość składki wynosi 9% podstawy wymiaru, która zależy od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Ile kosztuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

Jeśli dana osoba chce się ubezpieczyć, by mieć alternatywę dla korzystania z publicznej ochrony zdrowia, może wykupić prywatny pakiet. Koszt prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego waha się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych w zależności od wybranej opcji. Co daje takie ubezpieczenie?

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne to dobrowolna i dodatkowo płatna usługa, która umożliwia uzyskanie dostępu do konsultacji medycznych, badań, zabiegów czy dodatkowych świadczeń medycznych w prywatnych placówkach. W ich przypadku czas oczekiwania jest zazwyczaj krótki. Niektórzy wskazują również, że jakość usług jest tam wyższa. Szczegółowy zakres prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego zależy jednak od oferty konkretnego podmiotu.

Koszt prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego zależy od zakresu usług, do których zyskujemy dostęp. Przy wąskim zakresie ten koszt zwyczaj nie jest wysoki.

Jak zabezpieczyć się dodatkowo na wypadek zachorowania?

Jeśli chcesz zabezpieczyć dodatkowo siebie i swoich najbliższych na wypadek zajścia nieprzewidzianych zdarzeń, warto pomyśleć o wykupieniu ubezpieczenia na życie z rozszerzeniem o umowy dodatkowe np. na wypadek zachorowania czy następstw wypadku.

Polisa na życie chroni finansowo bliskich na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło. W takim przypadku osoby uposażone przez Ciebie, zazwyczaj jest to najbliższa rodzina, otrzymają świadczenie. Pieniądze te pomogą im w poniesieniu pilnych wydatków, kosztów utrzymania i comiesięcznych, stałych opłat. Ubezpieczenie na życie w Nationale-Nederlanden – w zależności od wybranej opcji dodatkowej – umożliwia również uzyskanie wsparcia w przypadku różnych problemów ze zdrowiem.

Warto rozważyć rozszerzenie ubezpieczenia na życie. Oprócz zabezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczenie może również zapewniać wsparcie w leczeniu. Możesz ubezpieczyć się m.in. na wypadek leczenia szpitalnego lub operacji, leczenia za granicą, poważnych chorób takich jak chociażby nowotwór, cukrzyca, udar czy zawał serca, czy też na wypadek skutków nieszczęśliwego wypadku jak uszkodzenia ciała czy trwałe inwalidztwo, a także na wypadek niezdolności do pracy. Pieniądze uzyskane z ubezpieczenia możesz wydać na sfinansowanie leczenia lub na inne cele. Za pakiet umów otrzymasz atrakcyjne zniżki na składki.

Ubezpieczeniem na życie możesz objąć całą swoją rodzinę. Warunkiem zawarcia umowy jest spełnienie kryterium wieku (ukończony 1 rok życia, aż do 71 roku życia). Umowa jest zawierana na minimum 5 lat. Sam decydujesz o sumie ubezpieczenia, która może wynieść od 1 000 złotych do nawet ponad 1 000 000 złotych.

Materiał przedstawia wybrane informacje o ubezpieczeniu. Ubezpieczenie na życie wraz z umowami dodatkowymi jest oferowane przez Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia, ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela i warunków realizacji świadczeń znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia tych produktów.

 

Materiał powstał we współpracy z Bożeną Trzaską, menadżerką rozwoju produktów indywidulanych w Nationale-Nederlanden 22.09.2023