Czy środki z polisy na życie podlegają dziedziczeniu?

Polisa na życie to produkt, który zabezpiecza na wypadek niespodziewanych sytuacji. Sprawdź, czy zgromadzone środki podlegają dziedziczeniu.

Materiał marketingowy

Polisa na życie zabezpiecza Twoich bliskich na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło. Takie ubezpieczenie może również stanowić wsparcie w razie nagłego zachorowania. Czy ubezpieczenie na życie wchodzi w skład spadku? Sprawdź, komu należą się zgromadzone w ramach polisy środki.

 

Co wchodzi w skład masy spadkowej?

Masa spadkowa stanowi zbiór wszystkich praw i obowiązków majątkowych. W jej skład wchodzą więc przede wszystkim przysługujące zmarłemu prawa własności i współwłasności. Te mogą dotyczyć np. nieruchomości, samochodów czy środków pieniężnych.

W skład masy spadkowej wchodzą również m.in.:

  • prawo użytkowania wieczystego,
  • zastaw i hipoteka, które dotyczą zabezpieczonej nimi wierzytelności,
  • prawo posiadania,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  • obowiązki związane ze służebnością gruntową lub mieszkania,
  • prawo żądania zapłaty zachowku.

Co nie wchodzi w skład masy spadkowej?

Istnieje również szereg praw, które nie wchodzą w skład masy spadkowej przez to, że wygasają z chwilą śmierci. To np. użytkowanie, służebność osobista czy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. W przypadku takich praw ewentualne roszczenia bliskich zależą od szczegółowych regulacji ich dotyczących. Dla przykładu: po wygaśnięciu lokatorskiego prawa do lokalu roszczenie o zawarcie umowy dotyczącej ustanowienia takiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkowi zmarłego, a w dalszej kolejności m.in. zstępnym, wstępnym i rodzeństwu.
W skład masy spadkowej nie wchodzi też polisa na życie.

Polisa na życie a spadek

Wykupując ubezpieczenie na życie dla siebie, ubezpieczający wskazuje osoby uposażone, czyli te, które mają otrzymać środki z polisy na wypadek jego śmierci. Nie ma tu mowy o dziedziczeniu. Pieniądze z polisy na życie otrzymują konkretne osoby wskazane przez zmarłego w umowie.
Polisa na życie nie wchodzi w skład masy spadkowej. Osoby z kręgu spadkobierców nie mogą więc wysuwać żadnych roszczeń dotyczących środków z ubezpieczenia ani w stosunku do ubezpieczyciela, ani osób uposażonych.

Ubezpieczenie na życie – kto dziedziczy?

Świadczenie wypłacane w przypadku śmierci ubezpieczonego nie podlega dziedziczeniu. Pieniądze ze świadczenia trafiają po śmierci ubezpieczonego do wskazanych przez niego osób uposażonych. W ich kręgu mogą znaleźć się nie tylko rodzina, ale również m.in. partner z nieformalnego związku czy znajomi. Nie ma też przeszkód, aby wśród uposażonych została wskazana instytucja.
W przypadku niektórych umów ubezpieczenia na życie może dojść do sytuacji, w której ubezpieczony nie wskazał uposażonych. W takim wypadku podział środków odbywa się na zasadach wskazanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia z uwzględnieniem określonej kolejności. Tym samym pieniądze mogą trafić do osób, które znajdują się również w kręgu dziedziczenia – np. do małżonka.

Zobacz także: Dziedziczenie w PPK - jak to działa?

Odrzucenie spadku a polisa ubezpieczeniowa

Czasami zdarza się, że zmarły pozostawił po sobie długi. Niestety, przyjmując spadek wprost, przejmuje się nie tylko aktywa spadku, ale również wszelkie zobowiązania w stosunku do wierzycieli. W takiej sytuacji spadkobiercy mają prawo spadek odrzucić. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie tylko nie będą odpowiadać za zobowiązania zmarłego, ale również unikną formalności.
Co jednak w takiej sytuacji ze środkami z polisy na życie? Uposażeni mogą bez przeszkód otrzymać środki z polisy i jednocześnie odrzucić spadek..

Zespół Nationale-Nederlanden 07.12.2023