Jak sprawdzić, czy ktoś miał polisę na życie?

Ubezpieczenie na życie to polisa, która zapewnia wypłatę świadczenia bliskim ubezpieczonego na wypadek jego śmierci. Czasami zdarza się, że osoby uposażone nie mają świadomości, że tego typu umowa została zawarta. Właśnie dlatego – poza dopełnieniem formalności związanych z postępowaniem spadkowym – po śmierci bliskiej osoby warto to zweryfikować. Jak sprawdzić, czy ktoś miał polisę na życie?

Materiał marketingowy

Na czym polega polisa na życie?

Polisa na życie to ubezpieczenie, które zapewnia bliskim finansowe wsparcie na wypadek, gdyby ciebie zabrakło. Obecnie tego typu produkt występuje w różnych wersjach np. na życie, na życie i dożycie, i może obejmować również ochronę zdrowia.

Ubezpieczając życie, kluczowe jest wskazanie osób uposażonych, czyli takich, które będą uprawnione do wypłaty świadczenia po śmierci ubezpieczonego. Warto podkreślić, że osoba zawierająca umowę może wskazać dowolną osobę lub instytucję.

Umowa ubezpieczenia na życie jest niezależna od spadkobrania. Świadczenie finansowe z polisy otrzymają wskazani jako uposażeni. Do wypłaty można upoważnić nie tylko członków rodziny, lecz również osoby niespokrewnione. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nie podano uposażonych lub uposażeni nie żyją, wtedy świadczenie jest osobom wskazanym w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

O zawarciu umowy ubezpieczenia na życie nie trzeba nikogo informować, dlatego wielu ludzi po śmierci bliskiej osoby nawet nie wie, że ta wykupiła polisę.

Jak sprawdzić, czy ktoś miał polisę na życie?

Nie każdy informuje swoich bliskich o tym, gdzie przechowuje środki finansowe i jakie umowy ubezpieczenia zawarł. W obliczu śmierci takiej osoby problematyczne może okazać się ustalenie, jakie konta bankowe miał zmarły oraz czy wykupił polisę na życie.

Jeszcze dziesięć lat temu ustalenie, gdzie zmarły przechowywał środki pieniężne, nie było takie proste. Aby sprawdzić, czy nie miał dodatkowego konta, trzeba było po kolei odwiedzać placówki wszystkich polskich banków.

Na szczęście ta sytuacja zmieniła się w 2016 roku. To wtedy w ramach systemu Ognivo została utworzona centralna informacja o rachunkach. Dzięki niej spadkobiercy – po potwierdzeniu swoich praw – muszą złożyć tylko jeden wniosek w wybranym banku, aby ustalić wszystkie konta i lokaty zmarłego.

Podobna inicjatywa powstała w zakresie umów ubezpieczenia, jednak na ten moment nie powstał analogiczny system. Dlaczego?

Warto pamiętać, że środki z polisy na życie nie wchodzą w zakres masy spadkowej, a uzyskanie środków z ubezpieczenia jest szybsze niż w przypadku postępowania spadkowego. Eksperci wskazują, że traktowanie ubezpieczeń analogicznie jak kont bankowych byłoby niezasadne, ponieważ zmarły mógł nie życzyć sobie, żeby bliscy wiedzieli o ubezpieczeniu, jeśli jako uposażonych w polisie na życie wskazał dodatkowe osoby. Z tych względów jeszcze nie powstała centralna baza ubezpieczeń na życie.

Jak można zweryfikować, czy jest się uposażonym?

Nie tak łatwo odpowiedzieć na pytanie, jak sprawdzić, czy ktoś miał polisę na życie. Informację na ten temat otrzyma jedynie uposażony, czyli osoba wskazana w umowie jako uprawniona do wypłaty środków.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy bliska osoba miała ubezpieczenie na życie, zgłoś się do każdego z towarzystw ubezpieczeniowych i podaj dane ubezpieczonego, w tym numer PESEL. Wykaż, że wskazana osoba nie żyje, przedstawiając akt zgonu. Podaj swoje dane, a towarzystwo ubezpieczeniowe zweryfikuje, czy jesteś uprawniony do świadczenia z ubezpieczenia na życie.

Pamiętaj, że jeśli osoba wnioskująca o udzielenie informacji nie jest uposażona, nie otrzyma ich, nawet jeśli polisa została zawarta, ale wskazano w niej innego uprawnionego. Nie dowie się też o umowie, jeżeli ubezpieczony wciąż żyje.

Ogólne informacje

Polisa na życie zapewnia wypłatę świadczenia bliskim ubezpieczonego na wypadek jego śmierci. Czasami bliscy mogą nie wiedzieć o istnieniu takiej polisy.

Jak sprawdzić

Aby sprawdzić, czy ktoś miał polisę, należy zgłosić się do towarzystw ubezpieczeniowych z danymi zmarłego, w tym z numerem PESEL, oraz przedstawić akt zgonu.

Kto otrzyma świadczenie z polisy

Informacje i świadczenia z polisy otrzymająwskazani przez ubezpieczonego jako uposażeni. Jeśli nie było takich osób, to osoby wymienione w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Znaczenie posiadania polisy

Umożliwia uposażonym łatwiejsze dostosowanie się do nowej sytuacji po śmierci ubezpieczającego, pokrycie zobowiązań finansowych i kosztów pogrzebu.

 

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie na życie?

Informowanie bliskich o zawarciu umowy ubezpieczenia na życie jest dobrowolne. Wiele osób decyduje się jednak na taki krok, aby zagwarantować im spokój na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

Dzięki polisie na życie uposażeni po śmierci ubezpieczającego będą w stanie łatwiej dostosować się do nowej sytuacji. Pieniądze mogą zostać przeznaczone na przykład na spłatę zachowku dla spadkobierców ustawowych, na pokrycie kosztów pogrzebu itd.

Umowę ubezpieczenia na życie warto zawrzeć również z tego powodu, że przy okazji podstawowej ochrony można ubezpieczyć także swoje zdrowie. W Nationale-Nederlanden Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie S.A. do wyboru masz szereg umów dodatkowych, które warto dołączyć do swojej polisy. W ten sposób ubezpieczysz się m.in. na wypadek poważnego zachorowania, nowotworu, cukrzycy, pobytu w szpitalu czy konieczności leczenia za granicą.

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU)

23.04.2024