Jak wypełnić wniosek o paszport?

Ważny paszport pozwala podróżować po świecie bez ograniczeń. Warto mieć ten dokument i pilnować jego terminu ważności. Jeśli nie masz aktualnego paszportu, musisz udać się do urzędu paszportowego. Pamiętaj, że na wyrobienie dokumentu trzeba trochę poczekać, dlatego nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę. Podpowiadamy, jak poprawnie wypełnić wniosek o paszport.

Materiał marketingowy

Jak wygląda proces wnioskowania o paszport?

Jeśli wyjeżdżasz poza granice Unii Europejskiej, potrzebujesz ważnego paszportu. W tym celu musisz udać się do jednego z urzędów wojewódzkich lub punktów wskazanych na stronie internetowej urzędu. Możesz wybrać dowolny punkt paszportowy na terenie Polski.

Wizytę umówisz przez internet. Jeśli w danym dniu nie ma już miejsc na konkretne godziny, możesz pobrać numerek na miejscu w punkcie paszportowym i czekać na swoją kolej. Przed wizytą:

  • Przygotuj niezbędne dokumenty i zdjęcie.

  • Zapłać za paszport i wydrukuj potwierdzenie uiszczenia opłaty – jeśli nie masz zniżki, koszt wyrobienia dokumentu wyniesie 140 złotych. Warunki skorzystania z obniżonej opłaty znajdziesz na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Poprawnie wypełniony wniosek o paszport złóż w punkcie paszportowym.

Jak poprawnie wypełnić wniosek o paszport?

Wniosek o paszport ma dwie strony. Na pierwszej znajdziesz adnotacje urzędowe i rubryki dotyczące danych osobowych (imię, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, nazwisko panieńskie matki, wzrost, kolor oczu, numer PESEL) i dokumentu (seria, numer, data ważności, organ wydający). Druga strona zawiera dodatkowe informacje, w tym m.in. poświadczenie uiszczenia opłaty, odciski palców, rysopis i fotografię.

Jak więc prawidłowo wypełnić wniosek o paszport? Obecnie nie musisz się o to martwić. To nie wnioskodawca wypełnia wniosek, tylko urzędnik. Podczas wizyty wystarczy, że przedstawisz poprzedni paszport (w przypadku jego braku dowód osobisty) oraz aktualną fotografię nie starszą niż 6 miesięcy o wymiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość). Jeśli chcesz skorzystać ze zniżki, zabierz ze sobą również dokument potwierdzający, że jesteś do niej uprawniony.

Wniosek o paszport dla dziecka – jak wypełnić?

Do złożenia wniosku o paszport są uprawnione osoby pełnoletnie. Jeśli taki dokument jest potrzebny dla dziecka lub osoby niemającej zdolności do czynności prawnych, w jej imieniu musi o to wystąpić opiekun prawny.

Warto pamiętać, że dziecko musi być obecne podczas składania wniosku. Nie ma natomiast potrzeby stawiennictwa z małoletnim w czasie odbioru paszportu. Jak wypełnić wniosek o paszport dla dziecka?

Również w tym przypadku od 2022 roku nie trzeba już uzupełniać druku samodzielnie. Jednak do wyrobienia paszportu dla dziecka potrzebne będą dodatkowe dokumenty.

Jak wypełnić wniosek paszportowy dla dziecka – co musisz przygotować?

  • Jedną kolorową, aktualną fotografię.

  • Dowód dokonania opłaty za paszport.

  • Dotychczasowy paszport albo dowód osobisty dziecka, jeśli był wydany

  • W przypadku, gdy w urzędzie stawi się tylko jeden z rodziców – zgodę drugiego rodzica na wydanie takiego dokumentu z podpisem poświadczonym notarialnie (ta może być udzielona również później, jednak jest niezbędna do wydania paszportu dla dziecka).

  • W sytuacji, gdy drugi rodzic ma ograniczone prawa rodzicielskie albo jest ich pozbawiony – dokument potwierdzający zakres władzy rodzicielskiej.

  • Jeśli między rodzicami nie ma jednolitego stanowiska lub nie da się uzyskać zgody – orzeczenie sądu rodzinnego.

Urzędnik jest uprawniony do poproszenia rodziców o dodatkowe dokumenty, w tym np. odpis polskiego aktu urodzenia.

Koszt wydania paszportu dla dziecka wynosi 70 złotych. Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy odpowiedniego punktu paszportowego.

Wysokość opłaty będzie niższa o połowę (35 złotych), jeśli dziecko ma ważną Kartę Dużej Rodziny. Całkowite zwolnienie jest zarezerwowane dla małoletnich przebywających w domu pomocy społecznej albo zakładzie opiekuńczym, gdy wyjazd ma związek z ich długotrwałym leczeniem oraz gdy paszport ma wadę techniczną.

Ile czeka się na paszport?

Wiesz już, że nie musisz się martwić o to jak uzupełnić wniosek o paszport. Po jego złożeniu trzeba jednak uzbroić się w cierpliwość.

Na paszport czeka się nawet miesiąc. Podczas składania wniosku urzędnik może jednak wskazać przewidywany termin odbioru. W niewakacyjnych okresach czas oczekiwania często znacznie się skraca.

Pamiętaj, że jeśli potrzebujesz paszportu pilnie, możesz złożyć wniosek o paszport tymczasowy. Otrzymasz go znacznie szybciej niż zwykły dokument. Jego okres ważności jest jednak dużo krótszy i wynosi do 365 dni.

Przeczytaj: Wakacje bez paszportu

Jeśli chcesz sprawdzić, czy twój paszport jest już gotowy do odbioru, odwiedź stronę rządową i wpisz numer wniosku. Niezależnie od tego, czy to zrobisz, możesz otrzymać wiadomość SMS lub e-mail, jeśli we wniosku wypełniłeś sekcję wybór sposobu powiadamiania o odbiorze dokumentu.

Jako podróżny zadbaj o ubezpieczenie turystyczne. Taka polisa pokryje koszty udzielenia pomocy medycznej za granicą i ewentualnego transportu do domu. Assistance będzie stanowić realne wsparcie, kiedy wydarzy się coś nieprzewidzianego i będziesz potrzebował pomocy prawnika lub tłumacza. Skradziony lub zniszczony bagaż również nie będzie tak problematyczny, ponieważ wypłacimy Ci pieniądze. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ochrony znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Zespół Nationale-Nederlanden 09.05.2024