EKUZ - kompendium wiedzy

Jak wyrobić EKUZ i jak z niej korzystać? Sprawdź w naszym artykule.

Zagraniczne wakacje bez karty EKUZ to nie jest dobry pomysł. Dokument, potwierdzający prawo do skorzystania z opieki lekarskiej na koszt NFZ, przyda się zawsze (choć nie zawsze jest wystarczający). Jak wyrobić EKUZ i jak z niej korzystać? Sprawdź w naszym artykule. 

Szykujesz się na wakacje lub kilkudniowy city break? Przewodnik już pewnie czeka na stoliku, lista miejsc do zobaczenia gotowa, hotel zarezerwowany? To świetnie, ale nie zapomnij też o ubezpieczeniu! 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument, który potwierdza Twoje prawo do korzystania na koszt NFZ z publicznej służby zdrowia w czasie wakacji w jednym z krajów Unii Europejskiej, a także Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.

Jak wyrobić EKUZ i jak długi jest czas oczekiwania odpowiadamy poniżej. 


 

Jak wyrobić kartę EKUZ?


1.    W pierwszej kolejności wypełnij wniosek. Możesz pobrać go ze strony www.nfz.gov.pl. W zależności od celu wyjazdu masz do wyboru wniosek dla osób wyjeżdżających w związku z wykonywaniem pracy bądź dla osób wyjeżdżających turystycznie lub np. w celach związanych z nauką.

2.    Wypełniony i podpisany wniosek musisz złożyć w Narodowym Funduszu Zdrowia. Możesz to zrobić na kilka sposobów:
- skanując wniosek i wysyłając go mailem do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ lub jednej z jego delegatur,
- wysyłając go pocztą lub faksem do właściwego oddziału lub jednej z delegatur NFZ,
- wysyłając go do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
- składając go osobiście w dowolnym oddziale lub w jednej z delegatur NFZ.


 

Karta EKUZ – czas oczekiwania


Czas oczekiwania na wyrobienie karty EKUZ zależy od sposobu, w jaki złożysz wniosek. Jeśli zrobisz to osobiście, wniosek będzie wypełniony poprawnie, a dokumentacja kompletna, kartę powinieneś otrzymać do razu, podczas wizyty w NFZ. W przypadku wysłania wniosku pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, karta powinna zostać wystawiona w ciągu do 3 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku do NFZ. 

 

Jak długo jest ważna karta EKUZ?


Karta EKUZ jest ważna 3 lata w przypadku pracowników, duchownych, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, funkcjonariuszy służb mundurowych, ABW, AW, CBA, SKW, SWW, BOR, posłów i senatorów, sędziów i  prokuratorów oraz ławników. Przez 3 lata z tej samej karty EKUZ mogą także korzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą, które wyjeżdżają w celu innym niż związany z pracą lub nauką.
Z kolei dzieciom oraz emerytom karta EKUZ wydawana jest z pięcioletnim okresem ważności.


 

Korzystanie z EKUZ


Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego potwierdza Twoje prawo do korzystania na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia ze świadczeń zdrowotnych w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Jeśli podczas urlopu nagle zachorujesz lub doznasz urazu, wystarczy, że zgłosisz się na izbę przyjęć w publicznym szpitalu i pokażesz EKUZ oraz dowód osobisty. 
Zgodnie z unijnymi przepisami, leczenie w innym kraju powinno być dobrane w taki sposób, by turysta nie musiał skracać urlopu w celu kontynuowania terapii w kraju zamieszkania. 


 

EKUZ a ubezpieczenie turystyczne


Mimo że karta EKUZ to coś, co koniecznie trzeba mieć ze sobą podczas wyjazdu, musisz wiedzieć, że nie należy jej traktować jako zamiennika ubezpieczenia turystycznego. Karta nie gwarantuje bowiem automatycznego pokrycia wszystkich kosztów leczenia, lecz jedynie uprawnia do uzyskania refundacji poniesionych opłat. Ponadto EKUZ uprawnia do korzystania wyłączenie z publicznej służby zdrowia w krajach UE i EFTA. W jej ramach nie uzyskasz więc zwrotu kosztów specjalistycznych badań czy wizyty w prywatnym gabinecie lekarskim. Karta nie pokryje także wysokich kosztów transportu medycznego.

 

W  jakich sytuacjach EKUZ się nie sprawdzi?


1.    Leczenie prywatne – jak już napisaliśmy, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia tylko do korzystania ze świadczeń medycznych w placówkach publicznych. W przypadku ubezpieczenia turystycznego bez znaczenia jest to, gdzie otrzymasz pomoc lekarską. Ubezpieczycie pokrywa wszystkie opłaty do wysokości sumy gwarantowanej w ramach polisy. 

2.    Usługi nierefundowane – kwestie związane z kosztami leczenia zależą od regulacji prawnych obowiązujących w danym państwie. W wielu krajach obowiązuje też zasada współfinansowania opłat medycznych, zgodnie z którą pacjent ponosi część kosztów. Co to oznacza? Ano to, że np. w Chorwacji czy Włoszech, mimo posiadania karty EKUZ, będziesz musiał z własnej kieszeni zapłacić za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu, a w Hiszpanii - za leczenie stomatologiczne. 
Ubezpieczenie turystyczne pokrywa wszystkie nierefundowane opłaty w ramach ubezpieczenia kosztów leczenia. Oznacza to, że w ramach polisy możesz korzystać także z hospitalizacji, specjalistycznych badań, konsultacji lekarskich, wizyt ambulatoryjnych, operacji, zabiegów czy zakupu leków.

3.    Wypadki podczas uprawiania sportów ekstremalnych i koszty ratownictwa – w większości krajów Unii Europejskiej koszty ratownictwa pokrywa poszkodowany. EKUZ nie obejmuje też skutków uprawiania sportów ekstremalnych. Z kolei kupując ubezpieczenie podróżne, możesz rozszerzyć ochronę o sytuacje związane z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka, a także o koszty ratownictwa.

4.    Transport do kraju – jak zaznacza NFZ, posiadając EKUZ, nie otrzymamy refundacji kosztów poniesionych w związku z transportem medycznym. Polskie placówki konsularne mogą pomóc w zorganizowaniu powrotu, np. specjalistyczną karetką pogotowia, samolotem czy śmigłowcem, ale zapłacić za niego musi poszkodowany lub jego bliscy. To samo dotyczy sytuacji, kiedy konieczne jest sprowadzenie zwłok do kraju. Inaczej jest, gdy mamy ubezpieczenie turystyczne, ponieważ wówczas za zorganizowanie transportu oraz pokrycie jego kosztów (do wysokości sumy gwarantowanej) odpowiada ubezpieczyciel.

Liliana Lewandowska 04.06.2019