Fundusze gwarancyjne – rodzaje, funkcje, działanie

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia wypłatę świadczenia, jeśli brałeś udział w wypadku spowodowanym przez kierowcę bez ważnego OC. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny z kolei zwróci ci koszty imprezy turystycznej, jeśli nie odbędzie się ona z przyczyn niezależnych od ciebie. Jak zgłosić szkodę do UFG lub TFG i na co można liczyć?

Materiał marketingowy

Fundusz gwarancyjny – co to?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja, która zajmuje się wypłatą świadczeń poszkodowanym w wypadkach samochodowych spowodowanych przez uczestników ruchu niemających obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC), a także nieubezpieczonych rolników. Oprócz tego na wsparcie UFG możesz liczyć w sytuacji, gdy jesteś uczestnikiem wypadku spowodowanego przez innego kierowcę, który uciekł z miejsca zdarzenia i nie udało się go w żaden sposób zidentyfikować. A co w przypadku, gdy nie możesz uzyskać świadczenia od zakładu ubezpieczeń, ponieważ ogłosił on upadłość? W takiej sytuacji również masz prawo zgłosić szkodę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i odzyskać swoje pieniądze.

Musisz jednak być świadomy tego, że fundusz gwarancyjny ma pewne ograniczenia co do wysokości wypłacanych świadczeń. Fundusz gwarancyjny w polisie OC daje szansę na otrzymanie 100% należnej kwoty, a w przypadku ubezpieczeń na życie – jedynie 50%. Istnieje również ograniczenie kwotowe – maksymalna wypłata, na jaką możesz liczyć, to równowartość 30 tys. euro.

Gwarancyjny fundusz ubezpieczeń turystycznych, czyli Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, został utworzony w UFG i jest przez niego obsługiwany. To dla ciebie dodatkowe zabezpieczenie (oprócz gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych) na wypadek niewypłacalności przedsiębiorców turystycznych. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny może pokryć koszty kontynuacji twojego wyjazdu lub powrotu do domu, jeśli organizator wycieczki nie zapewnia tych rzeczy, bo np. ogłosił upadłość. Możesz też liczyć na to, że TFG zwróci ci pieniądze za wycieczkę, która z winy jej organizatora się nie odbyła, albo część zapłaconych przez ciebie pieniędzy, gdy np. zapłacisz za wycieczkę fakultatywną, a ona się nie odbędzie z przyczyn zależnych od organizatorów.

Baza danych ubezpieczeniowych UFG

Wypłata świadczeń poszkodowanym kierowcom to podstawowa funkcja Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, ale nie jedyna. Jest on również uprawniony do kontrolowania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez właścicieli pojazdów mechanicznych i rolników. Jeśli jesteś właścicielem samochodu i nie masz ważnej polisy OC, musisz liczyć się z kontrolą UFG i nałożeniem wysokiej kary – tym wyższej, im dłużej twój samochód będzie pozbawiony ochrony ubezpieczeniowej.

W jaki sposób typuje on kierowców do kontroli? Bazuje na zgłoszeniach przekazywanych przez służby kontroli, a także wykorzystuje nowoczesny system informatyczny monitorujący bazę danych ubezpieczeniowych UFG i wyszukujący ewentualne przerwy w ubezpieczeniu. W razie braku aktualnej polisy konsekwencje mogą być bardzo dotkliwe. Nie tylko bowiem będziesz musiał zapłacić karę za brak ubezpieczenia, lecz także w razie spowodowania wypadku bez posiadania ważnego ubezpieczenia OC poniesiesz wszelkie koszty.

Warto zaznaczyć, że prowadzona baza ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego jest dostępna za darmo dla każdego. Aby sprawdzić ważność polisy ubezpieczeniowej konkretnego pojazdu i poznać nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego, które zapewnia ochronę, wystarczy podać numer rejestracyjny lub VIN pojazdu.

W jaki sposób zwrócić się o pomoc do funduszy gwarancyjnych UFG i TFG?

Szkodę do funduszu gwarancyjnego można zgłosić za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń, który ma w ofercie ubezpieczenia OC dla kierowców. Ubezpieczyciel nie ma prawa odmówić przyjęcia zgłoszenia. Jego likwidator ma obowiązek zweryfikować roszczenie, zaproponować wysokość świadczenia, a następnie przekazać akt szkody do UFG, który rozpoczyna procedurę po swojej stronie i kończy ją wypłatą świadczenia dla poszkodowanego.

W przypadku TFG sytuacja wygląda nieco inaczej. Jeśli utkniesz poza granicami kraju, powinieneś najpierw skontaktować się z urzędem marszałkowskim, który uruchamia gwarancje ubezpieczeniowe posiadane przez organizatora wyjazdu. Dopiero jeśli okażą się one niewystarczające, sięga się po środki zgromadzone przez TFG. Informacje o procedurze postępowania może ci udostępnić konsulat.

Fundusze gwarancyjne UFG i TFG zapewniają pomoc tylko w określonych przypadkach

Wybierając się na wakacje, pamiętaj, że fundusz gwarancyjny zapewnia pomoc tylko w wyjątkowych przypadkach, które zostały opisane powyżej. Z tego powodu nie warto rezygnować z wykupienia polisy na wakacje.

Decydując się na ubezpieczenie turystyczne, możesz skutecznie zabezpieczyć się przed konsekwencjami wielu nieprzyjemnych zdarzeń podczas wakacyjnego wyjazdu. Jakimi konkretnie?

W zależności od wybranej opcji ubezpieczenia możemy m.in. pokryć koszty twojego ewentualnego leczenia (do kwoty 1 mln zł), zapewnić niezbędne wsparcie w przypadku problemów z autem, bagażem czy sprzętem sportowym, wypłacić świadczenie do miliona złotych osobom, którym niechcący wyrządzisz krzywdę, a nawet zwrócić ci koszty, jeśli zmuszony będziesz odwołać lub skrócić swój pobyt. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia ważne jest zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Zespół Nationale-Nederlanden 23.05.2024