Fundusz ubezpieczeniowy – co to jest?

Dowiedz się, jak działają fundusze ubezpieczeniowe, zwłaszcza jeśli jesteś kierowcą albo jeśli wybierasz się na zorganizowane wakacje – to może Ci pomóc odzyskać Twoje pieniądze. Sprawdź, co to UFG i TFG.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje Ci wypłatę świadczenia, jeśli brałeś udział w wypadku spowodowanym przez kierowcę bez ważnego OC. Z kolei Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zwróci Ci koszty imprezy turystycznej, jeśli nie odbędzie się ona z przyczyn niezależnych od Ciebie.

Jeśli wybierasz się na wczasy z biurem podróży, sprawdź, jak działa Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Kiedy mowa o funduszach ubezpieczeniowych, każdy kierowca powinien wiedzieć, czym jest i jaką działalność prowadzi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Możesz mimowolnie stać się uczestnikiem wypadku drogowego spowodowanego przez kierowcę, który zbiegł z miejsca wypadku i nie został zidentyfikowany lub w momencie wypadku nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC). Jaką pomoc w takiej sytuacji oferuje UFG? Jak zgłosić szkodę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego?

Czym jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Gwarancyjny?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja, która zajmuje się wypłatą oświadczeń poszkodowanym w wypadkach samochodowych spowodowanych przez uczestników ruchu nieposiadających obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC), a także nieubezpieczonych rolników. Na wsparcie UFG możesz liczyć ponadto w sytuacji, kiedy będziesz uczestnikiem wypadku spowodowanego przez innego kierowcę, który uciekł z miejsca zdarzenia i nie udało się go w żaden sposób zidentyfikować. A co w przypadku, gdy nie możesz uzyskać świadczenia od zakładu ubezpieczeniowego, ponieważ ogłosił on upadłość? W takiej sytuacji też możesz zgłosić szkodę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i odzyskać swoje pieniądze.

Musisz jednak być świadomy tego, że UFG stosuje pewne ograniczenia co do wysokości wypłacanych świadczeń. I tak w przypadku świadczeń z tytułu ubezpieczenia OC możesz liczyć na otrzymanie 100% należnej kwoty, a w przypadku ubezpieczeń na życie jedynie 50%. Istnieje również ograniczenie kwotowe – maksymalna kwota, na jaką możesz liczyć, to równowartość 30 tys. euro.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny został utworzony w UFG i jest przez niego obsługiwany. To dla Ciebie dodatkowe zabezpieczenie (oprócz gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych) na wypadek niewypłacalności przedsiębiorców turystycznych. TFG może pokryć koszty kontynuacji Twojego wyjazdu lub powrotu do domu, jeśli organizator wycieczki nie zapewnia Ci tych rzeczy, bo np. ogłosił upadłość. Możesz też liczyć, że TFG zwróci Ci pieniądze za wycieczkę, która z winy jej organizatora się nie odbyła, albo część zapłaconych przez Ciebie pieniędzy, gdy np. zapłacisz za wycieczkę fakultatywną, a ona się nie odbędzie z przyczyn zależnych od organizatora.

Czym konkretnie zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Wypłata świadczeń poszkodowanym kierowcom to podstawowa funkcja Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, ale nie jedyna. Jest on również uprawniony do kontrolowania obowiązku posiadania OC przez właścicieli pojazdów mechanicznych i rolników. Jeśli jesteś właścicielem samochodu i nie posiadasz ważnej polisy OC, musisz liczyć się z tym, że UFG będzie mógł Cię skontrolować i nałożyć wysoką karę – tym wyższą, im dłużej Twój samochód będzie pozbawiony ochrony ubezpieczeniowej.

W jaki sposób typuje on kierowców do kontroli? Bazuje na zgłoszeniach przekazywanych przez służby kontroli, a także wykorzystuje nowoczesny system informatyczny, monitorujący bazę ubezpieczeń komunikacyjnych i wyszukujący ewentualne przerwy w ubezpieczeniu. W przypadku braku aktualnej polisy i wezwania otrzymanego od UFG konsekwencje mogą być bardzo dotkliwe – będziesz bowiem musiał zapłacić nie tylko karę za brak ubezpieczenia, ale i poniesiesz wszelkie koszty w razie spowodowania wypadku bez posiadania ważnego ubezpieczenia OC.

Warto zaznaczyć, że prowadzona przez UFG baza wszystkich sprzedanych polis komunikacyjnych OC jest dostępna za darmo dla każdego. By sprawdzić ważność polisy ubezpieczeniowej konkretnego pojazdu i poznać nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego, które zapewnia ochronę, wystarczy podać numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu.

W jaki sposób zwrócić się o pomoc do UFG i TFG?

Szkodę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgłosić można za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeniowego, który posiada w ofercie ubezpieczenia OC dla kierowców. Ubezpieczyciel nie ma prawa odmówić przyjęcia zgłoszenia. Jego likwidator ma obowiązek zweryfikować roszczenie, zaproponować wysokość świadczenia, a następnie akt szkody przekazać do UFG, który rozpoczyna procedurę po swojej stronie i kończy ją wypłatą świadczenia dla poszkodowanego.

W przypadku TFG sytuacja wygląda nieco inaczej. Jeśli utkniesz poza granicami kraju, w pierwszej kolejności powinieneś się skontaktować z urzędem marszałkowskim, który uruchamia gwarancje ubezpieczeniowe posiadane przez organizatora wyjazdu. Dopiero jeśli okażą się one niewystarczające, sięga się po środki zgromadzone przez TFG. Informacje o procedurze postępowania może Ci udostępnić konsulat.

Jak możesz zapewnić sobie wsparcie poza UFG i TFG w opisanych sytuacjach?

Decydując się na ubezpieczenie turystyczne, możesz skutecznie zabezpieczyć się przed konsekwencjami wielu nieprzyjemnych zdarzeń podczas wakacyjnego wyjazdu. Jakimi konkretnie? Pokryjemy koszty Twojego ewentualnego leczenia do kwoty 1 mln zł, zapewnimy niezbędne wsparcie w przypadku problemów z autem, bagażem czy sprzętem sportowym, wypłacimy świadczenie do miliona złotych osobom, którym niechcący wyrządzisz krzywdę, a nawet zwrócimy Ci koszty, jeśli zmuszony będziesz odwołać lub skrócić swój pobyt.

 

Zespół Nationale-Nederlanden 18.05.2020