Co tak naprawdę liczy się dla Ciebie w życiu?

Dla każdego z nas w życiu liczy się coś innego. Zobacz, jakie są najważniejsze wartości dla mieszkańców różnych krajów.

W życiu każdego z nas przychodzi taki moment, w którym zadajemy sobie pytanie, co się naprawdę liczy. Rodzina, przyjaciele, zdrowie, sukces, edukacja, środowisko – wartości, którymi się kierujemy, mogą być różne. Nie ma też lepszych i gorszych. Poniżej przedstawiamy wyniki międzynarodowej ankiety, przedstawiające najważniejsze rzeczy w życiu.

Nie jest łatwo wyjaśnić, czym są wartości. Pedagog Mieczysław Łobocki definiuje je jako wszystko, co uchodzi w życiu za ważne oraz jest cenne dla jednostki lub całego społeczeństwa. Trzeba przy tym zaznaczyć, że stanowią one przedmiot pożądania, potrzeb i cel człowieka. Zawsze wiążą się z pozytywnymi emocjami i wpływają na zachowanie. Najczęściej wartości dotyczą aspektów życia codziennego (mniej lub bardziej szczegółowo), ale mogą odnosić się również do abstrakcyjnych pojęć, takich jak np. sława.

Jakimi wartościami mogą kierować się ludzie?

Wartości, którymi mogą kierować się ludzie, jest wiele. Tak naprawdę może to być wszystko, co wpisuje się ich definicję. Wyróżnia się pięć kategorii wartości (wg Schellera):

 • religijne,
 • duchowe (estetyczne, poznawcze i prawne),
 • związane z życiem i śmiercią,
 • hedonistyczne,
 • cywilizacyjne (przynoszące korzyści).

Ludzie za wartości bardzo często uznają m.in. zdrowie, rodzinę, przestrzeganie prawa, wiarę, sukces, karierę, edukację, naturę, środowisko, kulturę, tradycje, związki, rozwój osobisty, poczucie bezpieczeństwa, szczęście, pieniądze, komfort. Tworzą z nich hierarchię. Może ona ulegać zmianom w trakcie życia pod wpływem pewnych wydarzeń, osób lub doświadczeń. Wartości często łączą się w systemy – oznacza to, że jedna z nich automatycznie pociąga za sobą kolejne.

 
 

Ubezpieczenie na życie

finansowe wsparcie dla najbliższych, gdyby Ciebie zabrakło 

Dowiedz się więcej

Co najbardziej liczy się w życiu?

Przeprowadziliśmy ankietę w 12 krajach na temat tego, co dla ich mieszkańców najbardziej liczy się w życiu. Badaniem zostali objęci obywatele Belgii, Bułgarii, Czech, Grecji, Węgier, Japonii, Polski, Holandii, Rumunii, Słowacji, Hiszpanii i Turcji, którzy mają więcej niż 18 lat. Formularz składał się z 10 pytań (5 zamkniętych i 5 otwartych). W każdym z krajów o odpowiedź zostało poproszonych około 800 osób. Wyniki ankiety zostały opublikowane w raporcie z czerwca 2020 roku.

Biorąc pod uwagę odpowiedzi osób ze wszystkich krajów, można stwierdzić, że najważniejszą wartością w życiu jest rodzina i przyjaciele. Takiej odpowiedzi udzieliło aż 33% badanych. Na drugim miejscu znalazło się zdrowie (14% odpowiedzi). Podium należy także dla miłości i związków – tę odpowiedź wybrało 8% respondentów.

Rodzina i przyjaciele to wartość, która wygrała we wszystkich kategoriach wiekowych. Wybierały ją zarówno osoby młode, jak i seniorzy. Nie miał znaczenia także kraj pochodzenia. Obywatele wszystkich państw zgodnie uznali rodzinę za to, co najbardziej liczy się w życiu, przy czym odpowiedź ta była najchętniej wybierana w Słowacji.

Różnice pomiędzy krajami dotyczyły drugiej i trzeciej najważniejszej wartości w życiu. Dla większości z nich zaraz po rodzinie najbardziej liczy się zdrowie. Inaczej odpowiedzieli tylko Polacy – dla nich ważniejsze są miłość i związki (41% rodzina, 9% miłość i związki, 8% zdrowie).

Również dla nas ważni są ludzie, dlatego oferujemy ubezpieczenia na różne życiowe sytuacje, które mogą zdarzyć się Tobie lub Twoim bliskim. Dbamy o to, by wesprzeć Was nie tylko finansowo, ale i praktycznie i organizacyjnie, jeśli będziecie tego potrzebować.

Najważniejsze wartości mężczyzn i kobiet

Nie było też zbyt dużych rozbieżności między tym, co najbardziej liczy się dla kobiet i mężczyzn. W niemal każdym kraju przedstawiciele obu płci udzielali podobnych odpowiedzi – np. w Polsce aż 42% kobiet postawiło rodzinę na pierwszym miejscu i tę wartość wybrało też prawie tyle samo mężczyzn, bo aż 40%. Istotne różnice zaobserwowano wyłącznie w trzech krajach: Belgii, Japonii i Turcji. Tam rozbieżności wynosiły po 7–9%.

Na co ludzie najchętniej wydają zarobione pieniądze?

Jednym z pytań zawartych w naszej ankiecie było „na co najchętniej wydajesz pieniądze?”. Wbrew pozorom jest ono bardzo ważne w kontekście wyznawanych wartości życia codziennego. Odpowiedzi (bez względu na kraj) przedstawiały się następująco:

 • wakacje i podróże – 17%,
 • rodzina i przyjaciele – 14%,
 • hobby i sport – 8%,
 • ciuchy i kosmetyki (wygląd ogółem) – 7%,
 • jedzenie i napoje – 7%.

Na dalszych miejscach uplasowały się: wolny czas, kultura, gadżety, inwestycje, edukacja, mieszkania, samochody, zdrowie, bezpieczeństwo oraz duchowość.

Widać więc, że relacje międzyludzkie i ich ważność wpływają na to, na co najchętniej wydaje się pieniądze.

Jakiej rady ludzie udzieliliby samym sobie z przeszłości?

Czasami patrzymy na swoje życie wstecz. Z perspektywy czasu i z bagażem doświadczeń widzimy niektóre błędy i łapiemy się na myśleniu, że teraz postąpilibyśmy zupełnie inaczej. Dlatego osoby badane zostały poproszone także o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące rady dla siebie z przyszłości pod kątem tego, co jest najważniejsze w życiu. Oto wyniki:

 • edukacja i rozwój osobisty – 10%,
 • rodzina i przyjaciele – 9%,
 • samorealizacja – 7%,
 • balans życiowy – 7%,
 • sukces – 7%.

Dalej znalazły się: wolność, związki, podróże, zdrowie, duchowość, pasje i inwestycje.

 

 

Zespół Nationale-Nederlanden 21.08.2020