Co to jest franszyza ubezpieczeniowa?

Analizując ogólne warunki ubezpieczenia (OWU), możesz natrafić na pojęcia, takie jak: franszyza ubezpieczeniowa, franszyza integralna czy franszyza redukcyjna. Od obecności tych terminów w umowie ubezpieczenia zależy wysokość odszkodowania, jakie otrzymasz od ubezpieczyciela. Przeczytaj, co oznaczają i dlaczego są istotne.

Kupując ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie na życie, OC lub ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, często możesz spotkać się z pojęciem franszyzy ubezpieczeniowej. Warto, żebyś wiedział, co ono oznacza, ponieważ od tego zależy to, jak wysokie odszkodowanie wypłaci Ci ubezpieczyciel oraz jak wysoki będzie Twój wkład własny podczas wystąpienia szkody. Można wyróżnić dwa rodzaje franszyz – franszyza integralna i franszyza redukcyjna. Wyjaśnimy Ci, co oznaczają te pojęcia i w jaki sposób wpływają na wysokość wypłacanego odszkodowania.

Czym jest franszyza?

Franszyza to pojęcie, które jest ściśle związane z ubezpieczeniami. Często myli się je z franczyzą, czyli prowadzeniem biznesu pod szyldem danej marki. Franszyza, o której tutaj mowa, to ograniczenie wysokości kwoty związanej z wypłaconym odszkodowaniem. Decydując się na każdą polisę – ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie mieszkania czy ubezpieczenie domu online, określa się sumą ubezpieczeniową. Jest to kwota, którą wypłaci Ci ubezpieczyciel, jeśli zdarzy się jakaś sytuacja, np. nieszczęśliwy wypadek lub choroba. W przypadku franszyzy, to na ubezpieczonego przerzucona jest część kosztów dotyczących szkody.

Franszyza redukcyjna – co to takiego?

Franszyza redukcyjna (czasami nazywana bezwarunkową albo bezwzględną) to suma, jaką ubezpieczyciel pobiera z każdego odszkodowania. Jeżeli więc wartość szkody, która Ci się przytrafi, nie przekroczy tej kwoty, odszkodowanie nie będzie wypłacone. Każdy ubezpieczający jest informowany o wysokości franszyzy, a dotyczący jej zapis pojawia się także w umowie ubezpieczenia.

Przykłady:
●    Wysokość szkody wynosi 1000 zł, a franszyza redukcyjna 100 zł – wówczas ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie w wysokości 900 zł.
●    Wysokość szkody wynosi 50 zł, a franszyza redukcyjna 100 zł – wówczas nie dostaniesz odszkodowania.

 
 

Ubezpieczenie na życie

finansowe wsparcie dla najbliższych, gdyby Ciebie zabrakło 

Dowiedz się więcej

Co to jest franszyza integralna?

Franszyza integralna to wysokość kwoty, do której ubezpieczyciel nie odpowiada za zaistniałą szkodę. Prościej ujmując, jeżeli w OWU pojawia się zapis o franszyzie integralnej, to szkody poniżej ustalonej wartości nie podlegają ubezpieczeniu. Jednak jeżeli kwota szkody jest wyższa niż próg franszyzy integralnej, wówczas ubezpieczyciel wypłaci całe odszkodowanie. Informacje na temat franszyzy ubezpieczeniowej możesz znaleźć w treści ogólnych warunków ubezpieczeń lub w umowie z ubezpieczycielem. Najczęściej jest to określona kwota, ale zdarzają się franszyzy w formie procentów, np. 3% sumy polisy.

Przykłady:
●    Wysokość szkody wynosi 250 zł, a franszyza integralna 300 zł – wówczas nie dostaniesz odszkodowania.
●    Wysokość szkody wynosi 400 zł, a franszyza integralna 300 zł – wówczas dostaniesz 400 zł odszkodowania.

Dlaczego warto skorzystać z franszyzy?

Masz w planach zakup ubezpieczenia? Franszyza ma wpływ na wysokość odszkodowania, dlatego najpierw przeanalizuj ofertę otrzymaną od ubezpieczyciela. Wówczas przekonasz się, czy korzystniejszy będzie dla Ciebie wariant z franszyzą, czy bez.
Franszyza ubezpieczeniowa najczęściej stosowana jest po to, aby obniżyć wysokość składki Twojej polisy. Im wyższy udział własny w szkodzie, tym tańsze ubezpieczenie. Musisz jednak wziąć pod uwagę, że nie zawsze możesz wykupić ubezpieczenie z udziałem własnym, np. w przypadku ubezpieczenia AC – kupując samochód na kredyt. W takiej sytuacji bank zazwyczaj wymaga od właściciela zawarcia ubezpieczenia bez udziału własnego.

Franszyza integralna i redukcyjna to istotne terminy, ponieważ zależy od nich, jak wysokie odszkodowanie otrzymasz. Dlatego też, zanim podpiszesz umowę, dokładnie sprawdź kwotę wysokości szkody, jaką ubezpieczyciel może Ci zwrócić, oraz ile wyniesie wysokość Twojego wkładu, jeśli dojdzie do potencjalnej szkody. Jeżeli wciąż masz wątpliwości co do zapisów w umowie lub OWU, skontaktuj się z nami. Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania.
 

Zespół Nationale-Nederladen 27.11.2020