Ubezpieczenie pomostowe – czy jest niezbędne?

Chcesz otrzymać kredyt hipoteczny i potrzebujesz w tym celu wykupić ubezpieczenie pomostowe? Wyjaśniamy, czym jest i dlaczego jest konieczne.

Masz już za sobą złożenie wniosku o kredyt hipoteczny i musisz wykupić ubezpieczenie pomostowe? Zastanawiasz się, czym jest? Czy zostaje zwracane? Wyjaśniamy.

Ubezpieczenie pomostowe – co to jest?

Co to jest ubezpieczenie pomostowe? To ubezpieczenie dla banku udzielającego kredyt hipoteczny na wypadek niewypłacalności klientów.

Wyobraź sobie sytuację, w której podpisujesz umowę kredytową, jednak wpis do księgi wieczystej nie został jeszcze uprawomocniony. Może to trwać nawet kilka miesięcy. Bank jednak od chwili podpisania umowy kredytowej zobowiązał się wypłacić pieniądze za nieruchomość. Aby się zabezpieczyć na tę okoliczność, wymaga od kredytobiorcy wykupienia specjalnej polisy. Bank zabezpiecza się w ten sposób, do momentu uzyskania wpisu w hipotece.

Polisa ta stanowi gwarancję odszkodowania za możliwą utratę praw do kredytowanej nieruchomości. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli kredytobiorca nie będzie spłacał kredytu.

Warto podkreślić, że to ubezpieczenie obowiązkowe. Weź to pod uwagę, licząc koszty, jakie poniesiesz, decydując się na zakup nieruchomości na kredyt. Bank w ten sposób zabezpiecza się na wypadek braku spłaty kredytu.

Ubezpieczenie do czasu wpisu hipoteki

Ubezpieczenie pomostowe obowiązuje do chwili wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Jeśli kupisz mieszkanie z drugiej ręki, musisz opłacać składkę do chwili wypłaty kredytu. Natomiast jeśli decydujesz się na mieszkanie z rynku deweloperskiego, ubezpieczenie naliczane zostaje od czasu wypłaty pierwszej transzy kredytu.

Ubezpieczenie pomostowe – jak długo będziesz je opłacać?

Tak jak napisaliśmy powyżej – do chwili uzyskania wpisu w księdze wieczystej. Kilka tygodni, a nawet miesięcy, w zależności od sądu.

Pamiętaj też, że po dokonaniu wpisu należy odczekać 2–3 tygodnie, do momentu uprawomocnienia się decyzji przez sąd. Następnie możliwe będzie uzyskanie odpisu z ksiąg wieczystych i przekazanie go bankowi.

Czy ubezpieczenie pomostowe zostaje zwracane?

Jeśli wpis do księgi wieczystej miał miejsce, a bank nadal nalicza składki, możesz  zawnioskować o zwrot nadpłaty. Bank w takiej sytuacji powinien zwrócić środki. Co istotne, masz na przedstawienie roszczeń 10 lat od czasu podpisania umowy na kredyt.

Ubezpieczenie pomostowe – ile wynosi?

Stawki wahają się pomiędzy 0,07 a 0,1% wartości kredytu, czyli od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych rocznie. Warto się na taki wydatek przygotować.

Inne ważne ubezpieczenia

Zaciągając kredyt na mieszkanie, musisz również pamiętać o wykupieniu ubezpieczenia mieszkania. Tego również, w przypadku hipoteki, wymagać będzie od ciebie bank. Nawet przy niewielkiej składce chroniona jest zarówno nieruchomość, jak i ruchomości na wypadek niespodziewanych zdarzeń, takich jak zalanie, pożar lub włamanie. Dodatkowo może być od ciebie wymagane wykupienie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Zaciągając kredyt hipoteczny, musisz pamiętać o konieczności zawarcia nie tylko umowy kredytowej, lecz także ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie pomostowe i polisa mieszkania będą niezbędne, jeśli chcesz starać się o kredyt i swoje M. Warto wliczyć to w koszty już na początku.

Zespół Nationale-Nederlanden 29.10.2021