Jakie trzeba spełnić warunki, aby dostać kredyt hipoteczny na dom?

Finansowanie budowy lub zakupu domu kredytem hipotecznym jest najszybszym sposobem na posiadanie swojej nieruchomości. Warto jednak pamiętać, że jest to zobowiązanie na lata. Każda osoba, która się o niego stara, musi przejść szczegółową kwalifikację. Dokonuje jej bank. Sprawdź, jakie są warunki otrzymania kredytu na dom.

Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu na zakup lub budowę domu musisz przyjrzeć się swoim finansom. Oszacuj oszczędności, uwzględniając wszystkie posiadane nieruchomości. Następnie rozeznaj się, ile pieniędzy musisz wydać. Pod uwagę weź nie tylko koszty zakupu lub budowy domu, ale również wydatki dodatkowe. Dopiero mając wszystkie te dane, możesz planować zaciągnięcie kredytu na dom oraz wybrać jego rodzaj.

Kredyt na dom: warunki 

Zakup domu z rynku wtórnego możesz sfinansować przy pomocy kredytu hipotecznego. Jego cechami charakterystycznymi są długi czas spłaty zobowiązania, a także zabezpieczenie w postaci nieruchomości. Fakt ten jest odnotowywany w księdze wieczystej. Hipoteka może obejmować dom, na który ma zostać udzielony kredyt, lub inną nieruchomość (również należącą do osoby trzeciej – pod warunkiem, że wyraża na to zgodę).

Innym rodzajem jest kredyt na dom, który dopiero zamierzasz wybudować. Jest to tzw. kredyt budowlano-hipoteczny. Przez czas trwania budowy nieruchomości ma on cechy kredytu budowlanego. Oznacza to, że spłacasz raty odsetkowe. Banki wymagają na tym etapie zabezpieczenia w postaci polisy na życie. Kredyt na dom jest wypłacany w transzach – po zakończeniu umówionego etapu budowy.

Gdy nieruchomość jest już gotowa, rozpoczyna się kredyt hipoteczny na dom. Wówczas zabezpieczeniem staje się nieruchomość.

Jak dostać kredyt na dom?

Aby dostać kredyt na kupno domu, musisz złożyć wniosek (wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami) w wybranym przez siebie banku. Zapoznaj się szczegółowo z ofertą oraz warunkami. W razie potrzeby możesz skorzystać z pomocy doradcy kredytowego.

Ważnym warunkiem, który musisz spełnić, żeby dostać kredyt na dom, jest zdolność kredytowa. Jest to możliwość spłaty zaciągniętego zobowiązania. Przy jej ocenie bank bierze pod uwagę nie tylko zarobki, ale też koszty utrzymania, źródło dochodów, inne kredyty, liczbę osób na utrzymaniu.

Do 27 maja 2022 roku warunkiem koniecznym, aby otrzymać kredyt hipoteczny na dom, jest posiadanie wkładu własnego. Banki finansują jedynie 80–90% inwestycji. Resztę musisz pokryć z własnej kieszeni. Przy zaciąganiu kredytu na budowę domu wkładem własnym może być działka budowlana.

Kredyt na dom bez wkładu własnego

Zmiana przepisów, która miała miejsce 15 listopada 2021 roku, powoduje, że od 27 maja 2022 roku możesz dostać kredyt na dom bez wkładu własnego. Musisz jednak spełnić ściśle określone warunki. Przede wszystkim powinieneś mieć zdolność kredytową i nie możesz posiadać innej nieruchomości (wyjątek stanowią rodziny z dziećmi). Kredyt na dom bez wkładu własnego jest udzielany w złotówkach na okres minimum 15 lat.

Kredyt na zakup domu lub budowę – o czym pamiętać?

Gdy kupujesz lub budujesz dom, masz dużo na głowie. Nie możesz jednak zapomnieć o zabezpieczeniu siebie i swoich bliskich. Niespodziewane sytuacje zdarzają się każdemu. Wybierz ubezpieczenie na życie pod kredyt hipoteczny. Polisa chroni przed problemami finansowymi, które są skutkiem ciężkiego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku lub śmierci. Wypłacone świadczenie może zostać wykorzystane na spłatę zobowiązań.

Pamiętaj, że możesz nabyć również ubezpieczenie domu. Polisa obejmuje nieruchomość, która jest już gotowa do zamieszkania. Jest to zabezpieczenie na wypadek zdarzeń losowych, w wyniku których w domu powstają szkody (mowa m.in. o powodzi, pożarze lub przepięciu). Gdy do nich dojdzie, otrzymasz odszkodowanie, a także pomoc fachowców.

Zespół Nationale-Nederlanden 25.04.2022