Ubezpieczenie mieszkania i domu pod kredyt hipoteczny

Ubezpieczenie mieszkania lub domu pod kredyt hipoteczny jest bardzo ważne zarówno dla interesów Twoich, jak i banku. Polisa w podstawowej wersji zabezpiecza przed skutkami zdarzeń losowych – m.in. pożaru, zalania lub przepięcia. Umowa jest zawierana na okres jednego roku. Zobacz, na czym polega ubezpieczenie nieruchomości do kredytu hipotecznego.

Aby otrzymać kredyt hipoteczny na mieszkanie lub dom, musisz spełnić szereg ściśle określonych warunków. Część z nich może się różnić między poszczególnymi bankami. Niekiedy wymagania są mniej rygorystyczne, ale potrzebne jest dodatkowe zabezpieczenie w postaci polisy ubezpieczeniowej na życie. Inną kwestią jest ubezpieczenie nieruchomości pod kredyt.

Czy ubezpieczenie nieruchomości do kredytu jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie nieruchomości jest obowiązkowe, aby otrzymać kredyt hipoteczny na zakup domu lub mieszkania. Polisa stanowi gwarancję dla banku, że mieszkanie lub dom nie stracą na wartości z powodu zniszczeń spowodowanych przez losowe zdarzenia. Jeżeli nieruchomość zostanie uszkodzona przez pożar, zalanie, uderzenie pojazdu (lub inne sytuacje szczegółowo wymienione w warunkach polisy), bank otrzyma odszkodowanie lub wyrazi zgodę na wypłatę odszkodowania Tobie pod pewnymi warunkami.

Za wykupienie ubezpieczenia nieruchomości do kredytu jesteś odpowiedzialny Ty. Musisz jednak zrobić cesję na bank. Jest to przeniesienie prawa do odszkodowania. Najlepiej, gdy załatwisz wszystkie formalności przy podpisywaniu umowy z ubezpieczycielem.

Cesja ubezpieczenia nieruchomości przy kredycie hipotecznym oznacza, że bank otrzymuje prawo do  części polisy, która dotyczy kredytowanej nieruchomości, czyli do wartości kredytu.

Ubezpieczenie domu lub mieszkania do kredytu hipotecznego możesz wykupić w banku. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, abyś sam wybrał ubezpieczyciela. Warto to zrobić ze względu na atrakcyjne warunki polisy ubezpieczeniowej oraz zazwyczaj szerszy zakres ubezpieczenia i większe możliwości dostosowania zakresu ubezpieczenia do własnych potrzeb.

Ubezpieczenie mieszkania pod kredyt hipoteczny

Ubezpieczenie mieszkania przy kredycie hipotecznym jest wymagane w podstawowej wersji. Bank wymaga objęcia ochroną murów i elementów stałych od najczęściej występujących zdarzeń losowych (m.in. pożaru, zalania, powodzi, lawiny, katastrofy budowlanej, huku ponaddźwiękowego, przepięcia, zapadania się ziemi).

W podstawowej wersji ubezpieczenia mieszkania do kredytu hipotecznego sam ustalasz wysokość sumy ubezpieczenia. Jest to górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela. Możesz wybrać ubezpieczenie, w którym sam ustalasz sumę ubezpieczenia lub w wersji z bardzo szerokim zakresem, gdzie wynosi ona tyle, ile wartość rynkowa nieruchomości, ale nie więcej niż 2 miliony złotych.

Ubezpieczenie domu do kredytu

Ubezpieczenie domu przy kredycie hipotecznym obejmuje tylko nieruchomość, która już została wybudowana. Nie ma problemu, jeżeli kupujesz nieruchomość z rynku wtórnego. Podstawowa polisa obejmuje najczęściej występujące zdarzenia. Ochrona dotyczy nie tylko domu, ale również strychu, piwnicy, garażu, wiaty i ogrodu. Jej zakres możesz modyfikować w zależności od Twoich potrzeb.

Co w przypadku ubezpieczenia domu, który zamierzasz dopiero wybudować? Bank udzieli Ci kredytu budowlano-hipotecznego. Na początku spłacasz raty odsetkowe. Na tym etapie Twoim zabezpieczeniem jest ubezpieczenie na życie od kredytu hipotecznego. Dopiero po zakończeniu umowy możesz wykupić polisę ubezpieczeniową domu.

Ile kosztuje ubezpieczenie nieruchomości do kredytu?

Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od kilku czynników. Przede wszystkim ważny jest rodzaj nieruchomości, a także rok budowy, piętro oraz czy jest ona przeznaczona na wynajem. Na koszt składają się również zakres ochrony i dodatkowe pakiety. Możesz je modyfikować, a tym samym wpływać na wysokość składki. Umowa z ubezpieczycielem jest zawierana na rok, 2 lub 3 lata.

Zespół Nationale-Nederlanden 05.04.2022