Czy ubezpieczenie kredytu hipotecznego jest konieczne? Jakie są zasady?

Ubezpieczenie kredytu to zabezpieczenie finansów na wypadek zdarzeń losowych. Ochrona obowiązuje, gdy dojdzie do śmierci, utraty zdrowia lub czasowej niezdolności do pracy. Wypłacone świadczenie pokryje bieżące zobowiązania wobec banku. Zobacz, czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe.

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego jest zobowiązaniem na kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. To okres, w czasie którego mogą przytrafić się różnego rodzaju sytuacje. Nie zawsze można się przed nimi uchronić. Możliwe jest jednak zabezpieczenie swoich finansów, aby nie popaść w długi i nie stracić nieruchomości. Takim buforem bezpieczeństwa jest ubezpieczenie, które może przybierać różne formy.

Czy trzeba mieć ubezpieczenie kredytu?

Kwestia tego, czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe, jest niezwykle istotna. Należy zdawać sobie sprawę, że prawnie nie ma obowiązku wykupienia dodatkowej polisy. Jest to jedynie dodatkowa opcja. Możesz pożyczyć pieniądze z banku bez ubezpieczenia.

Pamiętaj jednak o dwóch rzeczach. Pierwszą z nich są preferencyjne warunki dla osób, które decydują się na wykupienie ubezpieczenia na życie do kredytu. W zależności od banku, może to być np. obniżenie prowizji.

Chociaż ubezpieczenie kredytu nie jest obowiązkowe, część banków może uzależnić od niego wydanie pozytywnej decyzji o przyznaniu pożyczki. Polisa stanowi solidne zabezpieczenie spłaty zobowiązania. Osoby, które się na nią decydują, są dla banku bardziej wiarygodne.

Ubezpieczenie kredytu daje poczucie bezpieczeństwa Tobie i Twojej rodzinie. Zobowiązanie musi zostać spłacone do końca. W przeciwnym razie grozi utrata domu. Otrzymanie świadczenia od ubezpieczyciela pozwala uniknąć takiej sytuacji.

Ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym

Kredytobiorcy często zastanawiają się także, czy ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym jest obowiązkowe. Nie jest to konieczne, jednak przy kredycie hipotecznym możesz wykupić ubezpieczenie na życie. Stanowi ono zabezpieczenie Twojej rodziny na wypadek Twojej śmierci. Wówczas wskazanym osobom zostanie wypłacone świadczenie, które, mogą przeznaczyć na pokrycie zobowiązań wobec banku.

Ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym możesz rozszerzyć o dodatkowy zakres ochrony. Wówczas otrzymasz wsparcie finansowe jeszcze w innych sytuacjach, np.:

  • przy czasowej niezdolności do pracy na skutek wypadku,
  • utracie pracy bez Twojej winy,
  • niepełnosprawności uniemożliwiającej pracę zawodową.

Wysokość składki ubezpieczenia na życie jest obliczana indywidualnie dla każdej osoby. Ubezpieczyciel bierze pod uwagę m.in. Twój wiek i ogólny stan zdrowia.

Ubezpieczenie mieszkania a kredyt hipoteczny

Natomiast obowiązkowe przy kredycie hipotecznym jest ubezpieczenie mieszkania. Wymaga tego każdy bank. Jest to zabezpieczenie nieruchomości od skutków finansowych różnego rodzaju zdarzeń losowych.

Polisa w podstawowym wariancie obejmuje najczęściej występujące zdarzenia. Mowa m.in. o pożarze, zalaniu, powodzi, osunięciu się ziemi, huku ponaddźwiękowym, przepięciu, uszkodzeniach spowodowanych przez wiatr czy upadek drzewa i katastrofie budowlanej. Gdy spowodują one zniszczenia w nieruchomości, zostanie wypłacone odszkodowanie na naprawę. Tym samym dla banku mieszkanie, na które otrzymałeś kredyt, nie straci na wartości.

Oprócz tego możesz zyskać pomoc assistance. Obejmuje ona zorganizowanie i opłacenie fachowców i przeglądów instalacji, które są potrzebne po zaistnieniu szkody. Możesz liczyć również na zabezpieczenie mienia i zakwaterowanie w hotelu, jeżeli powrót do uszkodzonego mieszkania nie jest możliwy.

Ubezpieczenie mieszkania przy kredycie hipotecznym możesz dowolnie rozszerzać. Jeżeli sobie tego życzysz, ochrona obejmie również inne zdarzenia losowe – np. kradzież z włamaniem (również do piwnicy). Możesz zyskać też ochronę OC w życiu prywatnym lub tzw. pomoc sąsiedzką.

Cesji ubezpieczenia, czyli przeniesienie prawa do odszkodowania na bank, możesz dokonać od razu.

Zespół Nationale-Nederlanden 05.04.2022