Kredyt hipoteczny a ubezpieczenie na życie

Dla wielu osób kredyt hipoteczny to największe zobowiązanie finansowe, z jakim przyjdzie im się zmierzyć w swoim życiu. Z tego też względu, warto zabezpieczyć jego spłatę, wykupując dodatkową polisę. Nikt bowiem nie wie, co wydarzy się jutro, za miesiąc, za rok czy za 10 lat.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego - czy jest konieczne?

Obecnie nie istnieją przepisy, które nakazywałyby wykupienie takiego świadczenia w przypadku zawierania umowy kredytu hipotecznego. Należy jednak pamiętać, że jest to dla banku często główne zabezpieczenie spłaty, dlatego w niektórych sytuacjach zrezygnowanie z tej opcji może być równoznaczne z odmową udzielenia kredytu lub koniecznością wskazania nie jednego, a dwóch lub trzech poręczycieli.
Ubezpieczenie na życie jest także formą zabezpieczenia dla samego klienta. Nie tylko mentalnego, ale również praktycznego. W przypadku śmierci kredytobiorcy, dług jest dziedziczony. Przez kogo? Jeśli zmarły sporządził testament, spadkobiercami są wskazane przez niego osoby (chyba że testament został uznany za nieważny). Jeśli taki dokument nie powstał, dochodzi do tak zwanego dziedziczenia ustawowego, które ustala kolejność spadkobierców:

  • dzieci i małżonek (małoletni dziedziczą spadek z dobrodziejstwem inwentarza)
  • małżonek i rodzice – jeśli spadkodawca był bezdzietny,
  • rodzice i rodzeństwo – w przypadku osób wolnych i bezdzietnych,
  • dziadkowie – w sytuacji braku osób z wcześniej wymienionych grup,
  • pasierbowie – spadek przypada dzieciom małżonka spadkodawcy, których rodzice nie dożyli momentu otwarcia spadku.

Istnieje możliwość odrzucenia spadku w całości (przechodzi wtedy na rzecz Państwa) lub jego przyjęcia z dobrodziejstwem inwentarza. Jak wskazują informacje na stronie internetowej grupy KRUK, w takim przypadku „spadkobierca odpowiada za długi zmarłego wyłącznie do wysokości odziedziczonego majątku, a nie za istniejące zadłużenie.”.
Inaczej wygląda sytuacja wówczas, gdy kredyt był zaciągany wspólnie z drugą osobą (np. z małżonkiem) – obowiązek spłaty zadłużenia jest wtedy solidarny. Oznacza to, że drugi kredytobiorca musi spłacić cały kredyt.
Ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego wydaje się więc niskim kosztem w porównaniu z ewentualnymi problemami i zobowiązaniami, z jakimi muszą zmagać się spadkobiercy.

 

Czy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

W przypadku wielu ofert bankowych, polisa na życie na okres kredytu jest jednym z podstawowych warunków otrzymania finansowania. Istnieje jednak możliwość zrezygnowania z takiego świadczenia.
W takiej sytuacji, bank może oczekiwać innej formy zabezpieczenia – na przykład w postaci poręczycieli (jednego lub wielu), a także indywidualnego ubezpieczenia na życie, które klient wykupuje samodzielnie w agencji – często jest to najlepsze rozwiązanie, gdyż umożliwia zdobycie świadczenia na atrakcyjnych warunkach, a nie na tych, które przedstawia sam bank.

Ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym - jak to działa?

Istnieją dwa sposoby zawierania takiego świadczenia. Można skorzystać z oferty banku, który zawiera je na rzecz kredytobiorcy, lub wykupić indywidualną polisę. Konieczna jest wtedy jej cesja, czyli przeniesienie prawa do ubezpieczenia na rzecz banku.
Co daje ubezpieczenie kredytu? Wiele zależy od wykupionego pakietu. Dotyczyć może on między innymi:

  • śmierci - polisa na życie na okres kredytu pozwala uniknąć problemu związanego z dziedziczeniem długu. Wypłacana kwota jest przeznaczana na poczet spłaty kredytu – jeśli jest większa niż pozostałe raty, reszta przechodzi na rzecz spadkobierców,
  • trwałego inwalidztwa – dotyczy trwałego uszkodzenia ciała, które uniemożliwia wykonywanie pracy. Konieczne okażą się odpowiednie zaświadczenia (m.in. potwierdzenie inwalidztwa),
  • niezdolności do pracy – jest to rozszerzenie pakietu dotyczącego trwałego inwalidztwa. Zazwyczaj obejmuje również ciężkie choroby,
  • utraty pracy – jest to zazwyczaj świadczenie dodatkowe. Agencja ubezpieczeniowa spłaca kredyt w sytuacji, gdy klient straci pracę nie ze swojej winy. W większości przypadków zdecydować się na to mogą wyłącznie pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony.

Ubezpieczenie na życie pod kredyt może nie zostać udzielone w sytuacji, w której kredytobiorca przechodzi poważne choroby (najczęściej są to nowotwory). Spłata kredytu i comiesięczna składka na ubezpieczenie mogą znacząco obciążyć budżet domowy. Jak się w tym wszystkim nie pogubić? Doradzamy w artykule: Ile pieniędzy odkładać co miesiąc.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego od śmierci 

Najważniejsza ochrona spłaty kredytu dotyczy śmierci kredytobiorcy. Podczas wykupowania polisy, warto wziąć pod uwagę sumę zobowiązania. Może być ona stała lub zmienna. Sprawdzić należy także, czy ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego obejmuje również inne przypadki (np. ciężkie choroby) i czy istnieje możliwość ubezpieczenia także innych osób (np. małżonka).

Śmierć kredytobiorcy a spłata kredytu - co gdy brak ubezpieczenia?

W przypadku braku wykupienia specjalnej polisy, długi przechodzą na kolejnych członków rodziny – małżonka, dzieci, rodziców, rodzeństwo, dziadków lub pasierbów. Jeśli nie zrzekną się oni spadku, będą musieli spłacić kredyt w całości. Śmierć kredytobiorcy zawsze jest nagła, dlatego chcąc zabezpieczyć się na taką ewentualność, warto wykupić polisę.

Jak wygląda dalsza spłata kredytu, gdy zmarły kredytobiorca był ubezpieczony?

W przypadku śmierci osoby, która zaciągnęła kredyt, konieczne jest wystosowanie roszczeń do firmy ubezpieczeniowej. Zazwyczaj w złożeniu wniosku pomaga bank, jednak obowiązek ten stoi po stronie rodziny. Dlatego też biorąc kredyt, warto poinformować najbliższych o tym fakcie, a także o wykupieniu polisy, gdyż odwlekanie zgłoszenia do ubezpieczyciela może spowodować naliczenie sporych odsetek.
W zależności od sumy ubezpieczenia, kredyt jest spłacany w całości lub tylko w części. Jeśli kwota ta jest wyższa od łącznego zobowiązania na rzecz banku, reszta jest przekazywana spadkobiercom. Wypłata świadczenia odbywa się po złożeniu odpowiednich dokumentów (wraz z aktem zgonu) i rozpatrzeniu wniosku przez ubezpieczyciela. Przed wykupieniem polisy, warto dokładnie przejrzeć jej warunki, tak aby wiadomo było, czego dotyczy i na jakich zasadach wypłacane są pieniądze.

Tagi:
Zespół Nationale-Nederlanden 01.01.2020