Ubezpieczenie kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie na długie lata. Sprawdź, dlaczego warto, abyś go ubezpieczył i mógł spać spokojnie.

Zaciągając kredyt hipoteczny, powinieneś pomyśleć o tym, co może się wydarzyć w trakcie jego spłaty, a potem zabezpieczyć się na różne ewentualności. Jeśli nie będziesz mógł spłacać rat kredytu, wspomóc Cię może ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Nie jest obowiązkowe, ale kredytobiorcy często się na nie decydują. Czy słusznie?

Ubezpieczenie domu i mieszkania to dziś standard. Jednak nie zawsze pamięta się o tym, aby ubezpieczyć sam kredyt na zakupioną nieruchomość. Mimo że ubezpieczenie kredytu nie jest obowiązkowe, warto się zastanowić nad jego wykupieniem. W skali kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy złotych kredytu, który zaciągniesz na lata, składka ubezpieczeniowa okaże się niewielka, a może uchronić Ciebie i Twoich bliskich przed problemami ze spłatą w przypadku niespodziewanych zdarzeń losowych.

Przed czym chroni ubezpieczenie kredytu hipotecznego?

Zakresy ubezpieczeń mogą się różnić, jednak ich cel jest zawsze taki sam – mają chronić Ciebie i Twój kredyt w przypadku, gdy stracisz pracę, poważnie zachorujesz lub znajdziesz się w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Dodatkową zaletą takiego ubezpieczenia jest to, że w razie śmierci, bliscy otrzymają środki, które pokryją pozostałe do spłaty raty kredytowe.

Korzystniejsze warunki kredytowania

Banki często kuszą konkretnymi ofertami ubezpieczeń, oferując przy tym korzystniejsze warunki kredytowania. Oczywiście, zwykle jest to dla klienta opłacalne. Jednak musimy zaznaczyć, że od lipca 2017 roku doradca bankowy ma obowiązek poinformowania o dostępności kredytu bez korzystania z produktów dodatkowych – zazwyczaj taka oferta jest droższa. Kredytodawcy często, oprócz wyższego oprocentowania, w ofertach nieubezpieczonych zaznaczają konieczność przedstawienia dodatkowych zabezpieczeń, przystąpienia do umowy kredytu kolejnego kredytobiorcy lub przedstawienia żyrantów. Wykupienie ubezpieczenia jest często dla Ciebie, jako klienta, korzystne z prozaicznego powodu – po Twojej śmierci, lub innym zdarzeniu losowym, spadkobiercy nie będą zmuszeni spłacać należności, gdyż zostaną one pokryte z polisy.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego i pomostowe

Obecnie przepisy wskazują, że kredytobiorca, ubiegając się o kredyt hipoteczny, powinien dysponować 20-procentowym wkładem własnym. Jeśli kredytobiorca nie ma tak wysokiego wkładu, bank ma prawo żądać ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Dodatkowo możesz się spotkać z ubezpieczeniem pomostowym. Bank zabezpiecza się w ten sposób do momentu, gdy dostarczysz informacje o dokonaniu wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości, będącej zabezpieczeniem kredytu.

Kto może skorzystać z takiego ubezpieczenia?

Pierwszym kryterium przyznania ubezpieczenia jest wiek. Żeby skorzystać z ubezpieczenia kredytu, możesz mieć nie więcej niż 65 lat. Musisz też mieszkać i pracować na terytorium Polski. W przypadku ubezpieczenia kredytu ważny jest również Twój stan zdrowia. Skontaktuj się z nami i sprawdź w jakich sytuacjach zadziała ochrona.

Koszt ubezpieczenia kredytu hipotecznego

To, ile wyniesie składka na ubezpieczenie, zależy od spłaty kapitału kredytu z dnia płatności raty kredytu, czyli od tego, ile kredytu zostało Ci do spłacenia. Ponieważ kredyt hipoteczny to zobowiązanie długoterminowe, a kwota do spłaty wciąż się zmniejsza, również składka na ubezpieczenie może ulec zmianie. Wysokość składki zależy też od Twojego wieku w momencie składania wniosku o ubezpieczenie.

Zobacz też: Bezpieczny kredyt hipoteczny z Nationale-Nederlanden

Ile możesz otrzymać z polisy?

Na wypadek Twojej śmierci wypłacimy sumę ubezpieczenia, czyli świadczenie, które pozwoli na spłatę pozostającego zadłużenia, ale nie więcej niż:

  • 1 500 000 zł – jeżeli w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia masz nie więcej niż 50 lat,
  • 1 000 000 zł – jeżeli w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia masz więcej niż 50 lat.

Zob. Co to suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna? – Nationale-Nederlanden

Kiedy nie otrzymasz pieniędzy z polisy?

Nie wypłacimy pieniędzy, jeśli poniesiesz śmierć w następstwie działań wojennych, udziału w aktach przemocy, zamieszkach, pozostawania pod wpływem alkoholu, środków odurzających, popełnienia przestępstwa, uprawiania sportów wysokiego ryzyka, wykonywania zawodów wysokiego ryzyka czy samobójstwa (w okresie do 2 lat od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia).

Duże znaczenie dla wypłaty świadczenia ma też Twój stan zdrowia w ciągu ostatnich 2 lat przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej. Skontaktuj sięz nami i sprawdź, w jakich okolicznościach otrzymasz pieniądze.

Zespół Nationale-Nederlanden 13.04.2020