Czym jest restrukturyzacja kredytu i kto może z niej skorzystać?

Restrukturyzacja kredytu to inaczej zmiana jego warunków. Wyjaśniamy, na czym polega i jak uzasadnić wniosek o restrukturyzację kredytu.

W momencie wnioskowania o kredyt nasza zdolność do terminowej spłaty rat kredytu oceniana jest na podstawie aktualnych dochodów. Z biegiem czasu będą się one jednak zmieniać, a życie będzie nas zaskakiwać różnymi sytuacjami, które w mniejszym lub większym stopniu wpływać będą na naszą sytuację finansową i tym samym możliwość terminowej spłaty zaciągniętego zobowiązania. Właśnie w takich sytuacjach warto pomyśleć o restrukturyzacji kredytu.

Na czym polega restrukturyzacja kredytu?

Restrukturyzacja kredytu to nic innego jak zmiana warunków, jakie uzgodniliśmy z bankiem podczas podpisywania umowy. Warto ją rozważyć w sytuacji, gdy istotnie zmieni się nasza sytuacja finansowa – i to zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Jeśli zarabiamy dużo więcej niż w momencie zawierania umowy kredytowej, możemy skrócić okres kredytowania, szybciej pozbyć się długu i przy okazji zaoszczędzić nieco na odsetkach.

Niestety o wiele częściej po restrukturyzację kredytu sięgamy w sytuacji pogorszenia się naszej sytuacji finansowej lub tymczasowej utraty płynności. Czy będąc w takim położeniu, warto skorzystać z takiej opcji? Zdecydowanie, gdyż zaprzestanie spłacania rat może skutecznie zniszczyć budowaną przez lata wiarygodność kredytową i narazić nas na dodatkowe koszty windykacyjne.

Z wizytą w banku nie warto zatem zwlekać ani chwili. Jak najszybciej zapoznajmy z dostępnymi możliwościami i umówmy z doradcą. Podczas spotkania przeanalizuje on dokładnie naszą aktualną sytuację finansową i zaproponuje rozwiązanie, np. wakacje kredytowe lub wydłużenie okresu spłaty. W takiej sytuacji finalny koszt kredytu będzie co prawda wyższy, jednak restrukturyzacja kredytu pozwoli nam dostosować wysokość rat do naszych bieżących możliwości finansowych.

Kto i kiedy może złożyć wniosek o restrukturyzację kredytu?

Możliwość złożenia wniosku o restrukturyzację kredytu gwarantuje Ustawa o prawie bankowym z dnia 29 sierpnia 1997 r. Zgodnie z jej treścią z restrukturyzacji skorzystać może każdy kredytobiorca, o ile uzasadnia to jego sytuacja finansowa.

Warto zaznaczyć, że restrukturyzacja wymaga podpisaniu aneksu do umowy kredytowej, co wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Jak dużych? Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w aktualnej tabeli opłat i prowizji banku, w którym mamy kredyt. Najczęściej opłata naliczana jest procentowo od wysokości zadłużenia, a jej minimalna wysokość co do zasady jest nie niższa niż kilkaset złotych.

Decydując się na skorzystanie z restrukturyzacji kredytu, możemy zmienić jego warunki w następujący sposób:

  • zmienić harmonogram spłaty (wydłużyć lub skrócić okres kredytowania),
  • zmienić koszt kredytu (wynegocjować obniżenie oprocentowania lub prowizji),
  • przewalutować kredyt (zmienić walutę naszego zadłużenia),
  • skorzystać z wakacji kredytowych (wynegocjować przerwę w spłacaniu rat),
  • skorzystać z rat balonowych (zmienić raty stałe na rosnące),
  • skonsolidować zadłużenie (zamienić kilka kredytów na jeden),
  • zrezygnować z zabezpieczeń kredytu (np. ubezpieczenia).

Rozważając każdą opcję, warto dokładnie przekalkulować koszty i zastanowić się nad ewentualnymi konsekwencjami. Ryzykowna może być rezygnacja z ubezpieczenia kredytu. Działa ono analogicznie jak ubezpieczenie mieszkania – i posiadanie takiej polisy zapewnia duży komfort i poczucie bezpieczeństwa.

Jak uzasadnić wniosek o restrukturyzację kredytu?

Chcąc restrukturyzować kredyt, warto umówić się na spotkanie w banku i porozmawiać na temat dostępnych możliwości oraz samej procedury restrukturyzacji. Doradca przekaże nam obowiązujący w banku wzór wniosku o restrukturyzację kredytu i podpowie, jak prawidłowo go wypełnić, jak uzasadnić potrzebę zmiany warunków oraz jakie dokumenty załączyć do wniosku. Jeśli powodem ubiegania się o restrukturyzację kredytu jest utrata pracy, fakt ten powinien znaleźć się w uzasadnieniu, a jego potwierdzeniem powinno być otrzymane wypowiedzenie. Prawidłowo i uczciwie dokumentując swoją obecną sytuację finansową, zwiększamy swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

Zespół Nationale-Nederlanden 07.12.2021