Czym jest poduszka finansowa i dlaczego warto ją zbudować?

Poduszka finansowa to pieniądze odłożone na nieprzewidziane wydatki. Każdy powinien mieć taki budżet. Sprawdź, jak zabezpieczyć finanse.

Poduszka finansowa pozwala na pokrycie niespodziewanych wydatków lub różnego rodzaju zobowiązań na wypadek utraty źródła dochodów. Osoby, które ją posiadają, nie odczuwają zbyt dużego obciążenia domowego budżetu w nagłych sytuacjach. Niemniej warto wiedzieć, że tworzenie tego typu zabezpieczenia to długi proces. Zobacz, w jaki sposób pozwala ono zaoszczędzić pieniądze.

Poduszka finansowa to pieniądze na czarną godzinę. Można z nich skorzystać w nagłych wypadkach – bez konieczności zaciągania kredytu lub pożyczki. To rozwiązanie szczególnie przydatne m.in. po utracie pracy, gdy znalezienie nowego zatrudnienia jest utrudnione przez różne czynniki. Poduszka finansowa chroni domowy budżet i finanse osobiste oraz w pewnym stopniu zapobiega pogorszeniu się sytuacji materialnej.

Poduszka finansowa

To możliwość, którą można zdefiniować jako oszczędności stanowiące zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Pieniądze te należy odłożyć i nie korzystać z nich na żadne inne cele (np. wymarzone wakacje). Należy ich użyć wyłącznie w określonych sytuacjach, z których główną jest utrata pracy, a tym samym środków do życia. Z poduszki finansowej można też skorzystać w celu pokrycia szkód powstałych na skutek zdarzeń losowych.

Dla kogo jest finansowa poduszka bezpieczeństwa?

Wskazane, aby każda osoba (gospodarstwo domowe) korzystała z takiego rozwiązania. Nikt nie jest w stanie przewidzieć w dłuższej perspektywie, jak potoczą się jego losy. Zwłaszcza w czasach, w których sytuacja ekonomiczna na świecie jest niepewna (np. na skutek zapowiadanego przez ekspertów kryzysu ekonomicznego). O poduszce finansowej powinni pomyśleć szczególnie ludzie, którzy utrzymują jeszcze inne osoby. Niestety różnego rodzaju dane wskazują na to, że jedynie niewielki odsetek Polaków ma oszczędności, które mogą zapewnić utrzymanie na wypadek utraty stałego dochodu.

Poduszka finansowa – ile powinniśmy oszczędzić?

Wielu ekspertów z zakresu finansów przekonuje, że zabezpieczenie finansowe powinno wynosić minimum 3-krotność miesięcznych wydatków. W wielu przypadkach okazuje się to wystarczający czas, aby stanąć na nogi. Jednak idealną sytuację stanowi posiadanie oszczędności, które pozwalają przeżyć przez rok. Im więcej odłożonych pieniędzy, tym większe poczucie bezpieczeństwa, ale też mniejsza presja na poprawę swojego położenia.

Warto pamiętać, że przy planowaniu zabezpieczenia finansowego trzeba uwzględnić wszystkie wydatki. W wielu gospodarstwach domowych nie są one stałe przez cały rok – np. w miesiącach zimowych rachunki są z reguły wyższe z powodu ogrzewania domu.

Sposoby na zbudowanie finansowego bezpieczeństwa

Sposobów na zbudowanie zabezpieczenia finansowego istnieje kilka. Nie ma jednego właściwego. Każda osoba powinna znaleźć taki, który okaże się dla niej najwygodniejszy i najbardziej skuteczny. Najważniejszą zasadą jest regularność. Wielu osobom pomaga ustalenie kwoty oraz terminu jej zgromadzenia.

Należy przyjrzeć się swoim dochodom i ustalić, jaką kwotę miesięcznie można odkładać w ramach oszczędności na nieprzewidziane sytuacje. Dobrym pomysłem jest cykliczne przelewanie pieniędzy na osobne konto bankowe. Dzięki temu pokusa wydania tych środków na przyjemności jest mniejsza. Na nowy rachunek warto też przelewać wszystkie dodatkowe pieniądze (np. premię).

Sposobem na zbudowanie poduszki finansowej są także inwestycje. Osoby, które mają ubezpieczenie na życie, mogą przeznaczyć część składki na ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Warto także pamiętać, że sama polisa również stanowi swego rodzaju podporę pieniężną dla bliskich.

Wiele osób nie oszczędza, ponieważ na bieżąco wydaje wszystkie zarobione pieniądze. W takim wypadku należy przyjrzeć się swoim wydatkom. Często okazuje się, że niektóre z nich są całkowicie zbędne. Zrezygnowanie z nich pozwala oszczędzić nawet kilkaset złotych miesięcznie.

Zespół Nationale-Nederlanden 07.12.2021