Odbiór domu – co jest potrzebne? Dokumenty

Budujesz dom i przygotowujesz się do jego odbioru? Dowiedz się, co powinieneś zrobić, aby móc się do niego wprowadzić. Sprawdź wykaz niezbędnych dokumentów oraz koszty, które musisz ponieść.

Kończysz budowę domu i chcesz jak najszybciej się do niego wprowadzić? Powinieneś wiedzieć, jakich dokumentów potrzebujesz, aby odbiór budynku był zgodny z prawem. Formalne zamknięcie budowy wiąże się również z koniecznością dopełnienia określonych formalności. Dowiedz się, jak wygląda odbiór budynku.

Po wielu miesiącach budowy nadchodzi moment, na który czekałeś – odbiór Twojego domu. Następuje zakończenie budowy i można oficjalnie uznać, że budynek nadaje się do zamieszkania. Aby jednak odbiór domu odbył się zgodnie z prawem, musisz pamiętać o zgłoszeniu zakończenia budowy, złożeniu określonych dokumentów oraz dokonaniu stosownych opłat.

 
 

Ubezpiecz dom/mieszkania online

Zapewnij sobie wspracie i pomoc po takich zdarzeniach jak: pożar, powódź, przepięcie, kradzież czy stłuczenie. Ubezpieczenie kupisz prosto i wygodnie online. 
 

Sprawdź cenę

Zgłoszenie zakończenia budowy

Jeśli zamknąłeś budowę domu i chcesz się do niego wprowadzić, najpierw powinieneś zawiadomić Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który ma 21 dni (od daty wpłynięcia zgłoszenia) na wniesienie ewentualnego sprzeciwu. Oczekuj otrzymania kserokopii złożonego zawiadomienia z adnotacją o braku przeciwwskazań. Dokument ten będzie Ci potrzebny między innymi do zameldowania się oraz otrzymania numeru adresowego. To jednak dopiero pierwszy krok do odbioru domu.

Jakie dokumenty potrzebne są do odbioru domu?

Do odbioru domu będziesz potrzebował zestawu dokumentów:

  • oryginału dziennika budowy z wpisem zamykającym budowę,
  • oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu obiektu zgodnie z projektem i odpowiednimi przepisami oraz doprowadzeniu do należytego stanu terenu budowy i terenów przyległych,
  • kopii projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jeśli w trakcie budowy wprowadzono zmiany nieistotne w stosunku do projektu,
  • inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, czyli mapy sporządzonej przez uprawnionego geodetę,
  • protokołów odbioru wszystkich przyłączy – kanalizacyjnych, elektrycznych, wodnych – bądź umów podpisanych z dostawcami mediów,
  • protokołu odbioru instalacji gazowej, jeśli jest w budynku,
  • protokołu odbioru pionów wentylacyjnych oraz kominów spalinowych,
  • atestu higienicznego szamba, jeśli dom nie jest podłączony do kanalizacji,
  • wyniku laboratoryjnego badania wody pitnej, jeśli dom jest podpięty do własnego ujęcia.

Pozwolenie na użytkowanie budynku

Gdy już złożysz wniosek o pozwolenie na użytkowanie domu, musisz przygotować się na kontrolę Inspektora Nadzoru Budowlanego, który ma 21 dni na jej przeprowadzenie. W ciągu 7 dni od złożenia wniosku dostaniesz stosowne zawiadomienie, w którym podana będzie dokładna data kontroli. Będziesz musiał wtedy stawić się na budowie.

Inspektor będzie sprawdzał zgodność budynku z projektem budowlanym oraz planem zagospodarowania działki. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół w trzech egzemplarzach. Jeden trafia do Ciebie po zakończeniu kontroli, drugi przekazywany jest do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, a trzeci pozostaje dla organu przeprowadzającego kontrolę. Jeśli nie zostaną stwierdzone żadne uchybienia, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wyda w formie decyzji pozwolenie na użytkowanie budynku.

Wszelkie istotne odstępstwa od projektu uniemożliwiają wydanie pozwolenia, a także mogą spowodować nałożenie kar finansowych. Niezbędne może być wtedy przygotowanie projektu zamiennego, w którym zostaną uwzględnione wszystkie zmiany wynikłe z wykonanych robót. 

Jakie są koszty odbioru domu?

Nie poniesiesz kosztów związanych z odbiorem domu w urzędach i inspektoratach. Również pozwolenie na użytkowanie wydawane jest bezpłatnie. Konieczność poniesienia dodatkowych opłat może pojawić się w przypadku pozyskiwania niektórych odbiorów, które powinny być opatrzone odpowiednimi potwierdzeniami oraz poświadczeniami. Koszty odbioru domu mogą więc wynieść nawet kilka tysięcy złotych. Musisz ponieść ten wydatek, jeśli chcesz bezpiecznie użytkować swój dom. W innym razie narazisz się na kary finansowe, ponieważ zgodnie z prawem na właściciela domu jednorodzinnego, który zamieszkuje obiekt bez dopełnienia formalności, może zostać nałożona wysoka kara pieniężna.

Jeśli kończysz budowę wymarzonego domu, sprawdź naszą ofertę ubezpieczenia domu i mieszkania, by zabezpieczyć się na różne wypadki, w tym zalanie, kradzież z włamaniem czy przepięcie. Jeśli planujesz samodzielnie wykończyć dom, pomyśl też o wykupieniu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków lub ubezpieczenia za pobyt w szpitalu – podczas przycinania płytek, paneli czy montażu oświetlenia możesz zrobić sobie krzywdę, nawet jeśli będziesz uważał. Nie pozwól, żeby to pokrzyżowało Ci plany przeprowadzki do nowego domu – zobacz w OWU, jak będziemy mogli Ci pomóc, gdy złamiesz rękę albo nogę, spadając z drabiny, czy poważnie skaleczysz rękę w trakcie prac nad podłogą.

Zobacz też: Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych - przed czym chroni i czy się opłaca?

Zespół Nationale-Nederlanden 13.04.2020