Budowa domu jednorodzinnego – jak uzyskać pozwolenie?

Zgodnie z polskim prawem można wybudować dom jednorodzinny na swojej działce bez pozwolenia, a jedynie poprzez zgłoszenie budowy w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Wówczas udzielana jest tzw. „milcząca zgoda” i możliwe jest rozpoczęcie prac budowlanych. Dotyczy to również domów z powierzchnią zabudowy do 70 m2. Jednak niekiedy zdarza się, że konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę domu. Zobacz, jak je otrzymać.

Pozwolenie na budowę domu jest wymagane, gdy obszar oddziaływania nieruchomości wykracza poza działkę lub potrzebne jest zbadanie, czy przedsięwzięcie nie wpływa negatywnie na środowisko lub nie jest to zabudowa wolnostojąca. W każdej innej sytuacji nie ma obowiązku składania wniosku o wydanie takiego dokumentu – jednak wciąż można to zrobić.

Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę domu

Aby rozpocząć proces otrzymania zezwolenia na budowę domu, musisz spełnić kilka warunków. Przede wszystkim musisz sprawdzić, czy został sporządzony plan zagospodarowania terenu w miejscu, w którym masz działkę budowlaną. Jeżeli nie, powinieneś uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Wniosek możesz złożyć w urzędzie miasta, gminy lub wojewódzkim. Dołącz do niego mapę zasadniczą lub katastralną, na której jest zaznaczony obszar budowy.

Kolejnym krokiem jest wykonanie pomiarów terenu przez geodetę. Na ich podstawie zostanie sporządzona mapa do celów projektowych. Potrzebujesz również dokumentacji o warunkach dostawy mediów, którą uzyskasz w zakładzie energetycznym i wodno-kanalizacyjnym.

Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę musisz mieć również projekt budowlany domu. Możesz nabyć gotowy projekt architektoniczny lub zamówić taki, który jest dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb. W każdym przypadku musi być on kompletny, a więc zawierać część opisową, architektoniczną, instalacyjną, konstrukcyjną i charakterystykę energetyczną.

Wniosek o pozwolenie na budowę domu

Po skompletowaniu wszystkich dokumentów możesz wypełnić i złożyć wniosek o pozwolenie na budowę domu. Dołącz do niego:

  • projekt budowlany domu w 4 egzemplarzach,
  • zaświadczenie o uprawnieniach architekta,
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.

Jeżeli jest to konieczne, do wniosku o zezwolenie na budowę domu dołącz decyzję o warunkach zabudowy (w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego) i potwierdzenie uiszczenia opłaty (w przypadku chęci użytkowania części domu w celach innych niż mieszkaniowe). Niekiedy może zaistnieć konieczność dołączenia jeszcze innych dokumentów. Wówczas zostaniesz o tym poinformowany.

Wniosek o pozwolenie na budowę domu powinieneś złożyć w urzędzie powiatowym lub urzędzie miasta (natomiast w Warszawie – w urzędzie dzielnicy). Złożenie dokumentów jest bezpłatne (pod warunkiem, że nieruchomość jest w całości przeznaczona do zamieszkania). Czas oczekiwania na decyzję wynosi 65 dni kalendarzowych.

Czynności po otrzymaniu zezwolenia na budowę domu

Zezwolenie na budowę domu otrzymasz pocztą. Jednak musisz zgłosić się do urzędu osobiście, aby odebrać plan budowy i ostemplowany dziennik budowy. Pozwolenie jest ważne przez 3 lata. Jeżeli w tym czasie nie rozpoczniesz budowy nieruchomości, musisz rozpocząć całą procedurę od nowa.

W urzędzie musisz również zgłosić rozpoczęcie prac budowlanych. Musisz to zrobić 7 dni przed wpuszczeniem ekipy budowlanej na działkę. Potrzebujesz do tego oświadczenia kierownika budowy o przejęciu obowiązków.

Powinieneś również poinformować o zakończeniu budowy domu. Gotowa nieruchomość musi zostać formalnie odebrana, zanim w niej zamieszkasz.

Jedną z najważniejszych formalności, którą powinieneś zrobić po wybudowaniu domu, jest wykupienie polisy ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie domu to zabezpieczenie przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń – m.in. pożaru, powodzi, przepięcia, a także kradzieży. Gdy do nich dojdzie, ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie (zgodnie z zapisami w OWU). Jeżeli masz kredyt hipoteczny, rozważ również ubezpieczenie na życie, które pozwoli finansowo zabezpieczyć najbliższych na wypadek Twojej śmierci.

Zespół Nationale-Nederlanden 25.04.2022